Veļu laikā no mums šķīries dzejnieks Arvīds Venta, īstajā vārdā Arvīds Majors.

Dzīves ceļš Arvīdam aizsākās Liepājā, kur viņš gājis skolā, minis teātra skatuves dēļus. Satiekot dzīvesbiedri Vincentu, Arvīds kļūst par ventspilnieku.

Literārajam pseidonīmam izvēlējies mūsu upes Ventas vārdu. Ar draugu un labvēļu atbalstu Arvīds Venta izdevis vairākus nelielus dzejas krājums – Jumts, Sarungaita, Divpadsmitā stunda, Sveces u.c. Pēdējais, astotais, krājumiņš Muiža, kas izdots par paša autora līdzekļiem, ceļu pie lasītājiem sāka tikai šopavasar. Īstenot Arvīda Ventas literārās ieceres mūža novakarē palīdzēja sociālās aprūpētājas Ārija un Valda.

Bezgala labestīgs, liels stāstītājs, savus jaunākos sacerējumus dāsni dalošs – tāds Arvīds Majors paliks grāmatu mīļotāju atmiņās.

H. Dorbes muzejs Senču putekļi

Lasi vēl