Pilsētas domes sēdē tika atbalstīts lēmums par zemes gabala daļas Pērkoņu ielā 13, Ventspilī, atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un apbūves tiesību piešķiršanu biedrībai “Latvijas sporta loka šaušanas klubs “Odisejs””.

Pēc apbūvei pakļautā zemes gabala daļas Pērkoņu ielā 13, Ventspilī platības precizēšanas 2469 kvadrātmetru apmērā ir sagatavots līguma projekts par apbūves tiesības nodibināšanu. Apbūves tiesības ir spēkā 20 gadus no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Parakstot šo līgumu, Latvijas sporta loka šaušanas klubs “Odisejs” iegūst tiesības uz zemes gabala veikt sporta loka šaušanas nojumes ar tiesnešu telpu un palīgēkas būvniecību, lai pilnvērtīgi varētu gan trenēties, gan organizēt augsta līmeņa sacensības.

Biedrībai “Odisejs” ir spēkā esošs sabiedriskās labuma organizācijas statuss, tā sekmīgi darbojas sporta loka šaušanas sporta veida attīstībā pilsētā, sportā iesaistot gan pieaugušos, gan bērnus un jauniešus, kas gūst panākumus Latvijas un Baltijas valstu čempionātos loka šaušanā. Biedrība līdz šim sekmīgi ir pildījusi sadarbības līgumā noteiktos uzdevumus un mērķus attiecībā uz zemes izmantošanu – brīvā dabā ir ierīkoti sporta veidam piemēroti sporta laukumi, nodrošināti un uzlaboti mācību treniņu apstākļi sportistiem, rīkotas dažāda mēroga sacensības loka šaušanā brīvdabas apstākļos.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: