Piektdien, 21. jūlijā, plkst. 16.30 ar īpašu pasākumu tiks atzīmēta bērnu sociālās aprūpes centra “Selga” 25 gadu jubileja.

Pasākumā piedalīsies Ventspils pilsētas domes pārstāvji, pilsētas pašvaldības iestāžu pārstāvji, kā arī bijušie un esošie darbinieki un audzēkņi un bērnu sociālās aprūpes centra ilggadējie draugi, atbalstītāji un sponsori, bez kuru nesavtīgās palīdzības nav iedomājama centra ikdiena.

Svinīga pasākumā neizpaliks arī apsveikumi un uzrunas, sirsnīgi muzikālie pārsteigumi no bijušiem un esošiem audzēkņiem, kā arī no popgrupas “Jūras akmentiņi” solistiem.

Bērnu sociālās aprūpes centrs “Selga” savu darbību uzsāka 1992.gada 21.jūlijā sociālās aprūpes nama „Selga” telpās. Kopš tā laika pajumti un aprūpi saņēmuši 211 bez vecāku gādības palikuši Ventspils pilsētas bērni un jaunieši. No izveidošanas pirmās dienas bērnu namā strādā tā vadītāja Mārīte Laipniece, rūpējoties un veltot sirds siltumu bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanai.

Pašlaik bērnu namu par savām mājām sauc 26 bērni un jaunieši. Iestāde katram bērnam nodrošina iespēju saņemt izglītību, atbilstoši vecumam, spējām un interesēm. Savas radošās spējas audzēkņi izkopj, darbojoties dažādos ārpusskolas pulciņos, kā arī grupu nodarbībās bērnu aprūpes centrā. Audzēkņiem ir iespēja apmeklēt koncertus, teātra izrādes, sporta pasākumus gan Ventspilī, gan visā Latvijā.

Bērnu sociālās aprūpes centrs „Selga” savu darbību cenšas organizēt tā, lai bērni justos un dzīvotu kā ģimenē, saņemtu darbinieku un pārējo audzēkņu atbalstu un sapratni, bet problēmsituācijās – profesionāļu padomu.

Bērnu aprūpes centra darbinieki īpašu uzmanību velta audzēkņu veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, sagatavošanai patstāvīgai dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas. Lai to sasniegtu, centrs iesaistās dažādos projektos un aktivitātēs. „Jauniešu māja” attīsta jauniešu sociālās un praktiskās dzīves prasmes, nodrošina viņu neatkarību un veiksmīgu patstāvīgas dzīves uzsākšanu.

Tur viņi mācās pilnībā uzņemties rūpes par sevi – patstāvīgi gatavot ēst, plānot savus izdevumus, uzkopt telpas, kā arī veikt citus darbiņus, bez kuriem nav iedomājama ikdienas dzīve.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: