Ir pagājis pirmais pusgads, kopš stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas cita starpā nosaka arī pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtību un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem. Šajā sakarā no šī gada 1. janvāra Ventspils daudzdzīvokļu mājās ir ieviesta jauna uzskaites un norēķinu kārtība par ūdens piegādi.

Jāuzsver, ka jaunajā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā ir definēts, kurš skaitītājs mājā ir galvenais un izmantojams komercnorēķiniem ar pakalpojuma sniedzēju, tāpēc arī norēķinos par ūdensapgādi tiek ņemti vērā daudzdzīvokļu mājas ievadā uzstādītā kopējā (galvenā) ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi, jo ūdens tiek piegādāts mājai kopumā. Savukārt ūdens piegāde atsevišķiem dzīvokļiem mājas robežās tiek definēta kā iekšējā sadale.

Diemžēl atsevišķu iedzīvotāju pārsvarā nezināšanas, aizmāršības vai arī apzinātas rīcības dēļ šobrīd daudzi jau ir saskārušies ar ūdens patēriņa starpību uzrēķiniem, neizpratnē vaicājot pakalpojumu sniedzējam un arī māju apsaimniekotajiem to iemeslu. Tā kā mājas iekšējie inženiertīkli pieder mājas īpašniekiem, tad loģiski, ka par visām iekšējām problēmām savā robežas pusē, tai skaitā jebkuriem zudumiem, neprecizitātēm, arī zagšanu, atbildīgi ir mājas jeb dzīvokļu īpašnieki.

Skaidrs, ka daudzu individuālo ūdens skaitītāju radīto kļūdu summa vienmēr būs atšķirīga no viena skaitītāja iespējamās kļūdas, parasti šī summa ir lielāka, kā rezultātā veidojas starpība. Atsevišķu dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ar mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu var nesakrist arī vairāku citu iemeslu dēļ:

 • iedzīvotāji neprecīzi nolasa un uzrāda skaitītāja rādījumus. Tas nozīmē, ka, norādot ūdens skaitītāju aptuveno patēriņu, neizbēgami veidojas starpība ar mājas kopējo ūdens skaitītāju, kas uz visu māju var summēties pat daudzos kubikmetros;

 • skaitītāju rādījumi netiek nolasīti vienlaicīgi, bet ar četru diennakšu intervālu;

 • skaitītājiem var atšķirties precizitāte (jutīgums), jo dažādas precizitātes klases mērinstrumenti dod atšķirīgus rādījumus;

 • bieži vien ūdens skaitītāji dzīvokļos netiek uzstādīti atbilstoši ražotāja norādījumiem, kas ierakstīti montāžas instrukcijā vai redzami uz skaitītāja. Tie uzstādāmi horizontāli ar ciparnīcu uz augšu vai vertikāli, kā norādīts. Turklāt apmēram 7 centimetrus pirms un 4 centimetrus aiz skaitītājiem jābūt taisniem ūdensvada posmiem, kas neļauj veidoties turbulentai ūdens plūsmai ūdensvadā, tādējādi palielinot atšķirību starpa faktisko un uzskaitīto ūdens patēriņu pat vienādas klases skaitītājiem;

 • atsevišķos gadījumos var būt arī tehniski defekti ūdensapgādes cauruļvadu sistēmā, kas rada ūdens zudumus. Turklāt sīkas noplūdes ne vienmēr var savlaicīgi pamanīt, tomēr komecskaitītājs nesnauž.

Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar ūdens patēriņa uzskaiti un sadali pašreizējā situācijā, pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi aicina iedzīvotājus būt atbildīgākiem, regulāri sekot līdzi savu ūdens skaitītāju rādījumiem un verifikācijas termiņiem, kā arī ik mēnesi ziņot skaitītāja rādījumus pat tad, ja tie ilgstoši ir nemainīgi, kā arī ievērot rādījumu nodošanas termiņu.

Precīzus mērījumus un iespējami mazāku ūdens zudumu starpību var panākt, ierīkojot attālinātu skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu visā mājā, tāpēc kā vienu no labākajiem risinājumiem pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi iesaka dzīvokļu īpašniekiem lemt par vienādas precizitātes klases ūdens skaitītāju ar iebūvētu radiosignāla devēju attālinātai datu nolasīšanai ierīkošanu. Šāds risinājums jau ir ieviests vairākās Ventspils daudzdzīvokļu mājās – gan pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi pārvaldītajās, gan dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības Bāka NK apsaimniekotajās mājās.

Ar jaunās paaudzes skaitītāju un nolasīšanas sistēmas ieviešanu tiek nodrošināti vairāki pozitīvi ieguvumi:

 • jaunās paaudzes skaitītāji izceļas ar augstu jutīgumu;

 • ūdens skaitītāju konstrukcija nepieļauj ārēju mehānisko un magnētisko iedarbību uz to, jo tiem nav magnētiskā sajūga;

 • attālinātā nolasīšanas sistēma izslēdz cilvēciskā faktora kļūdu iespējamību, kas pastāv, veicot skaitītāju rādījumu nolasīšanu vizuāli. Līdz ar to ievērojami vienkāršāka ir ūdens patēriņa deklarēšana: iedzīvotājiem vairs pašiem nevajag katru mēnesi nolasīt skaitītāju rādījumus, jo sistēma to veic automātiski. Tā nodrošina precīzu ūdens skaitītāju rādījumu reģistrēšanu vienlaicīgi visiem dzīvokļiem un kopējam skaitītājam mājas ievadā. Turklāt šī tehnoloģija ļauj operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus ūdensapgādes sistēmā.

Pieņemot lēmumu par attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanu, dzīvokļu īpašnieki var lemt arī par ūdens skaitītāju verificēšanas termiņa pagarināšanu vai pat atcelšanu, ja starpība starp ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu mājas ievadā un individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu summu faktiski ir mazāka par 5%.

Savukārt pašvaldības SIA ŪDEKA norāda, ka attālināti nolasāmās datu sistēmas ieviešanas gadījumā, ja ūdens patēriņa starpība būs mazāka par 3%, norēķinos tiks ņemti vērā tikai individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi un starpība netiks piemērota.

Vēršam uzmanību, ka attālināti nolasāmu ūdens skaitītāju uzstādīšana ir iespējama arī atsevišķos dzīvokļos (ne visos), taču šajā gadījumā tas nodrošinās tikai šo dzīvokļu ūdens patēriņa uzskaites datu savlaicīgu un precīzu reģistrēšanu. Vēl jāmin, ka jaunatvērtā dzīvojamo māju energoefektivitātes (siltināšanas) programma paredz Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu automatizētas datu uzskaites sistēmas ieviešanai, ja vienlaicīgi daudzdzīvokļu mājā tiek īstenoti energoefektivitātes pasākumi.

Lasi vēl

Komentāri (5)

 • 0
  žurka 15.07.2016, 13:34:18

  Mūsu mājai jau vairākus mēnešus ir tā starpība, no 9-20% no mājas kopējā patēriņa, ir informēta Ūdeka un privātais apsaimniekotājs, bet pārbaudes kā nav, tā nav bijušas, neviens pat netaisās pārbaudīt, kuri dzīvokļi nepareizi uzrāda vai kādēļ vispār rodas starpība. KO darīt un kā ietekmēt apsaimniekotāju? Kādēļ man būtu jāmaksā par kāda neizdarību vai nepareizu uzskaiti?

 • 0
  Vārds 15.07.2016, 19:43:39

  Vai kāds var paskaidrot aprēķinu kārtību par zudumiem - ja katram iedzīvotājam rēķins tiek izrakstīts neatkarīgi no tā vai ir nodots vai nav nodots skaitītāju rādījums (pēc vidējā patēriņa), tad kur paliek nauda, kas tiek izdalīta kā zuduma segšana? Diezgan grūti noticēt, ka pēkšņi rodas starpība 24% no mājas kopējā patēriņa. Vai tad, ja nākošajā mēnesī rādījumi tiks salīdzināti un izlīdzināsies, rēķinu summas tiks samazinātas par šo daļu, vai arī ir iespējams tikai uzrēķins nevis pārrēķins?

 • 0
  Valdis Lesiņš 16.07.2016, 08:37:45

  Pirms jaunās norēķinu kārtības ieviešanas visiem daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem bija jārīko sapulce vai aptauja katrā mājā lēmuma pieņemšanai par tiešās vai netiešās norēķinu kārtības izvēli, tas ir bez vai ar pārvaldnieka starpniecību, par pilnvarotās personas izvirzīšanu līguma parakstīšanai ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā PSIA "Ūdeka" un par iespējamo mājas iekšējo zudumu sadales metodiku. Šo darbību rezultātā tika noslēgti līgumi, kuros detalizēti ir aprakstītas pušu saistības, izvēlētā metodika u.c. Līgumiem jāglabājas pie mājas pārvaldnieka "Mājas lietā", to nosaka likums, viens eksemplārs noteikti atrodams pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja. Tāpat katram dzīvokļa īpašniekam ir tiesības ar līgumu iepazīties un, ja ir vēlēšanās, saņemt tā kopiju un glabāt pie sevis, ierosināt tā grozījumus, ja atklājusies tāda nepieciešamība. Līgumos ir noteikts, kam un kādos gadījumos ir tiesības veikt skaitītāju pārbaudes. Pārvaldnieka ietekmēšanai būtu jāorganizē mājas kopsapulce, ko var ierosināt jebkurš dzīvokļa īpašnieks. Par neskaidrajiem jautājumiem ūdens zudumu aprēķinā jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja tiešo norēķinu gadījumā vai pie pilnvarotās personas, ja norēķini tiek veikti ar tās starpniecību. Pilnvarotā perona visbiežāk (parasti) ir mājas pārvaldnieks.

 • 0
  tery 17.07.2016, 19:29:26

  Nu tad skaisti. Tas nozīmē, ka par to, ka kāds nemaksās, maksās tie, kas maksā; arī par tiem, kas zog ūdeni, jo neko neviens nepārbaudīs, bija taču teikts, ka tie, kas regulāri maksā un uzrāda skaitītājus necietīs. Izrādās, ka tas viss bija krāpšana un maldināšana, bet to jau arī varēja sagaidīt.

 • 0
  Kurzemnieks 19.07.2016, 10:16:02

  Kaitina tas, ka pārskaitījumi tiek apstrādāti tik lēni, ka kārtējais rēķins atnāk ar pieskaitītu "parādu" par iepriekšējo, kurš jau sen samaksāts.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: