Nodarbinātības valsts aģentūra atbalstījusi projektu „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kopums Ventspils vakara vidusskolas bērniem un jauniešiem, tai skaitā romiem”.

Projektā kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes vērstas uz bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, tajā skaitā romiem, kuri Ventspilī veido būtisku sabiedrības daļu un pašvaldība ir ieinteresēta šo mērķauditoriju iesaistīt dažādos pasākumos, kā arī personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām.

Projekts tiks īstenots Ventspils vakara vidusskolā. Projekta ietvaros 60 Ventspils vakara vidusskolas audzēkņi, kā arī bērni un jaunieši no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm tiks iesaistīti rehabilitācijas programmās, kuru mērķis ir:

  • motivēt bērnus un jauniešus turpināt izglītību, pilnveidoties un kļūt konkurētspējīgiem darba tirgū;
  • veicināt bērnu un jauniešu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tiks organizētas 2 vasaras nometnes, kur bērni un jaunieši apgūs prasmes, kuras var lietot, lai izvairītos no alkohola, tabakas un citu narkotiku lietošanas, dodot priekšroku sporta aktivitātēm un lietderīgām brīvā laika nodarbībām.

Projekta ietvaros Ventspils vakara vidusskolas pedagogi un atbalsta personāls iegūs jaunas zināšanas un pieredzi par palīdzības un atbalsta sniegšanu, kuras pēc Projekta īstenošanas varēs pielietot darbā ar Ventspils vakara vidusskolas audzēkņiem.

Projektu paredzēts īstenot no 2011. gada 2. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas plānotas 100 000 LVL apmērā, piesaistot 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: