Konferencē aicināti piedalīties Latvijas vakara un neklātienes skolu vadītāji un informātikas skolotāji.

Konference, kuras tēma ir „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – mana drošākā investīcija nākotnei”, sākas plkst.11.

Kopš 2008. gada 1. augusta Ventspils Vakara vidusskola piedalās daudzpusējā Comenius partnerībā, kuras tēma ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolas mācību procesā, ārpusstundu nodarbībās, pasākumos, karjeras veidošanā. Partnerību veidoja 7 skolu no 6 valstīm.

Šodienas konferencē, paredzēts detalizētāk iepazīstināt ar partnerības laikā gūtajām atziņām, izstrādātajiem gala produktiem, kā arī informēt par Ventspils vakara vidusskolas pedagogu ieguldījumu tālākizglītības elementu pakāpeniskā ieviešanā vidusskolas posma mācību procesā.

Dalībnieki tiks informēti par skolas licencēto skolotāju tālākizglītības kursu programmu 36 stundu apjomā „MOODLE platformas izmantošanas iespējas mūsdienīga mācību procesa organizēšanā”, par skolas pieredzi un plānoto darbību turpmāk.

Konferences noslēguma daļā plānota paneļdiskusija, kuru vadīs Dace Andersone.

Diskusijas tēma „Tālmācībai vakarskolā – būt vai nebūt?”. Kā eksperti aicināti piedalīties Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Vairis Ļaudams, Ilūkstes novada neklātienes skolas direktore Alita Kudiņa, Rīgas vakara ģimnāzijas direktors Jānis Japiņš, Ventspils augstskolas pasniedzēja, mag. paed. Estere Vītola, Alūksnes vakara un neklātienes vidusskolas direktore Gunta Grigore.

Noslēgumā tiks pieņemta konferences rezolūcija, kas tiks nosūtīta Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas pašvaldību savienībai, masu mēdijiem un ievietota Comenius partnerības mājas lapā www.ictcomenius.eu .

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: