Finanšu ministrija (FM) neatbalsta vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju parakstīto iniciatīvu "Par ceļiem bez bedrēm", kas cita starpā paredz akcīzes nodokli novirzīt ceļu remontam un uzlabošanai, kā arī atjaunot Autoceļu fondu.

FM pārstāvis Aleksis Jarockis atzina, ka priekšlikums novirzīt valsts budžeta ieņēmumu daļu specifiskiem izdevumiem no budžeta sagatavošanas metodoloģijas viedokļa nav uzskatāms par atbalstāmu. Tajā paša laikā viņš uzsvēra, ka FM sagatavo valsts budžeta likumprojektu, pamatojoties uz valdības un Saeimas pieņemtajiem lēmumiem.

"Atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību, budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm, un tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Iezīmējot konkrēto valsts budžeta līdzekļu apmēru novirzīšanu vienai nozarei, tiek apdraudēta iespēja gadskārtējā valsts budžetā un vidējā termiņā valdībai sabalansēt visas valsts attīstībai un drošībai nepieciešamās vajadzības. Tā ir galvenā negatīva iezīme, ka, iezīmējot noteiktus ieņēmumus noteiktajiem izdevumiem, tiek ierobežotas valdības iespējas lemt par pieejamā finansējuma sadali atbilstoši valdības prioritātēm," skaidroja ministrijas pārstāvis.

Uzskats, ka speciālā budžeta veidošana dod garantiju par līdzekļu pieejamību noteiktām izdevumu pozīcijām, FM ieskatā, var būt maldīgs, jo ekonomisko procesu ietekmē iezīmētie ieņēmumi mēdz svārstīties un neparedzēta nodokļu plāna neizpilde radītu iztrūkumu iezīmētajā budžetā, kā rezultātā nebūtu iespējams nodrošināt plānotās funkcijas un vajadzētu lemt par papildu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta.

FM pārstāvis uzsvēra, ka nodokļu ieņēmumu tieša novirzīšana speciālajiem budžetiem padara apgrūtinošu valsts budžeta līdzekļu plānošanu.

"Nodokļu ieņēmumu izlietojums atsevišķām nozarēm nav nosakāms nodokļu vai citu jomu normatīvajos aktos, bet gan valsts budžeta ietvaros. Nodokļu likumi regulē nodokļa piemērošanu kādam objektam un nereglamentē, kā nodokļu ieņēmumi tiek sadalīti. To regulē gadskārtējais valsts budžeta likums. Nodokļu ieņēmumu iezīmēšana un ar to saistītais izlietojums palielina plānošanas un uzskaites administrēšanas izmaksas," atzina Jarockis.

Viņš piebilda, ka starptautiskā prakse liecina, ka nodokļu ieņēmumu novirzīšana speciālajā budžetā veicina valsts budžeta neelastību, novājina likumdošanas pilnvaras, jo šādu speciālo līdzekļu iezīmēšana apgrūtina budžeta izstrādi un pieņemšanu, tā kavē līdzekļu sadales iespējas starp budžeta programmām.

Jau ziņots, ka Saeima uzdeva valdībai vērtēt vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju parakstīto iniciatīvu "Par ceļiem bez bedrēm".

Pamatojoties uz 10 435 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, Ministru kabinetam uzdots veikt Baltijas valstīs par ceļu lietošanu maksājamo nodokļu un nodevu apjoma un tiesiskā regulējuma salīdzinošo izvērtējumu, sagatavot un līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.

Valdībai būs jāziņo par iespējām veikt izmaiņas, lai īstenotu principus, ka ceļu lietotāju maksātie nodokļi un nodevas tiek izlietoti ceļu un tiltu remontiem un to uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī, kā arī lai nodokļu maksājumu apjoms ceļu lietotājam atbilstu ceļa lietošanas intensitātei.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: