Veicot reformas, svarīgi apzināt esošo saimniecību. Novada domes īpašumu un pašvaldības darbinieku skaits ir gana ievērojams.

 Patlaban Ventspils novada pašvaldībā nodarbinātas 736 personas, informē novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. 220 no tām ir skolu, pirmsskolu un mūzikas skolu pedagogi, 84 nodarbināti administrācijā (pagastu pārvaldēs, centrālajā administrācijā, Bāriņtiesā, Sociālajā dienestā), 74 personas nodarbinātas kultūras namos un bibliotēkās, 104 personas strādā komunālajā saimniecībā, 73 ir pirmsskolas izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, 178 – tehniskie darbinieki skolās.

Novada pašvaldībai kopumā pieder 1400 īpašumi, kapus ieskaitot. Tikai 250 īpašumi ierakstīti zemesgrāmatā, 210 no tiem ir apbūvēti. Pirms novada izveides pagastiem bijusi dažāda izpratne par saviem īpašumiem. Piemēram, Usmā iepriekš zemesgrāmatā ierakstīts tikai retais īpašums, savukārt Jūrkalnē – visi. Domei patlaban neesot precīzas datu bāzes par to, cik liela kvadratūra ir pašvaldībai piederošajos īpašumos, bet pēc strukturālajām izmaiņām esot doma informāciju apkopot.

Bažas par to, ka pēc reformām pagastu pārvalžu ēkas varētu palikt mazapdzīvotas, neesot pamatotas. Jau šobrīd gandrīz katrā ēkā bez administrācijas darbiniekiem mājvietu atradušas, piemēram, pagastu bibliotēkas (Jūrkalnē, Zirās, Zlēkās, Usmā), tautas nami (Zirās, Ancē), pirmskolas izglītības grupiņa (Puzē), Sociālais dienests un Bāriņtiesa (Tārgalē), dzīvokļi (Popē), veikali (Popē, Puzē).

Par Ugāles pārvaldes ēku interesi izrādījusi aptieka un ģimenes ārsta prakse. Nākotnē Ziru pārvaldes ēkā plānots izvietot medpunktu, kā tas jau šobrīd ir Usmā un Užavā. Par iespēju īrēt pārvalžu telpas interesējies arī uzņēmums Latvijas Pasts.

Pēc reformām pagastu pārvaldēs turpinās strādāt sekretāre, uzskaitvedis un pārvaldnieks. Pārvaldēs jānodrošina pieņemamās telpas arī sociālajam darbiniekam un bāriņtiesas pārstāvim.

Tāpat darbagalds, kur piemesties un nolikt dokumentus, nepieciešams arī komunālās saimniecības darbiniekam. Pagastos, kur nav atsevišķa kultūras vai tautas nama, darba vieta pārvaldes ēkā jānodrošina kultūras darbiniekam. «Nekas īpaši daudz pāri nepaliek,» secina Mucenieks.

Jau rakstījām, ka pēc strukturālajām pārmaiņām pagastos tiks likvidētas grāmatvežu vietas, bet novada domē izveidota spēcīga Finanšu nodaļa. Tā un Izglītības pārvalde tiks izvietota nomātās telpās Ostas ielā 23, Ventspils Biznesa centra biroja telpās. Pēc īpaši izstrādātiem kritērijiem daļai no pagastu grāmatvežiem tiks piedāvāts darbs Finanšu nodaļā, daļai – darbs uzteikts.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: