Ventspils novada Jūrkalnes pagasts un Pāvilostas novada Sakas pagasts kopš trešdienas noteikti par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skarto savvaļas cūku karantīnas teritoriju, liecina Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Minētais rīkojums izdots saistībā ar savvaļas cūkas saslimšanu ar ĀCM Ventspils novada Jūrkalnes pagastā, par ko liecina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" šogad 3. augusta testēšanas pārskats.

No karantīnas teritorijā esošajām novietnēm aizliegts izvest cūkas, tostarp nebrīvē audzētas savvaļas cūkas, bez Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts veterinārā inspektora izsniegtas atļaujas. Tāpat no šīs teritorijas novietnēm uz citu Latvijas teritoriju, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalsti un trešajām valstīm aizliegts izvest cūku spermu, olšūnas vai embrijus.

No karantīnas teritorijas aizliegts izvest arī svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus un produktus, kas satur cūkgaļu. Izņēmums ir, ja ir izpildītas ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā minētās prasības un uzņēmumi ir iekļauti PVD atzīto uzņēmumu sarakstā, kuriem atļauts piemērot atkāpes attiecībā uz gaļas apriti cūku mēra skartajā teritorijā.

Karantīnas teritorijā esošajās cūku novietnēs drīkst turēt visus dzīvniekus tikai to atrašanās vietās vai izolēt citā, savvaļas cūkām nepieejamā vietā. Novietnē jānodrošina apstākļus, lai ierobežotu savvaļas cūku piekļūšanu materiāliem vai priekšmetiem, kuri var nonākt saskarē ar mājas cūkām.

Tāpat pie karantīnas teritorijā esošās cūku novietnes ieejām un izejām jāizvieto ar piemērotiem dezinfekcijas šķīdumiem piesūcinātus paklājus, bet tajās liegts ienest nomedītu savvaļas cūku daļas, to līķus, vai citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

Pie karantīnas teritorijas novietnes perifērijā jānovieto blakusproduktu savākšanas un uzglabāšanas tvertnes, konteinerus vai citus šim nolūkam paredzētus priekšmetus pirms blakusproduktu savākšanas pārstrādei, lai nodrošinātu blakusproduktu savākšanas transporta to savākšanas laikā neiebraukšanu novietnes teritorijā.

Visām personām, kuras karantīnas teritorijā ir atradušas mirušas savvaļas cūkas vai to ķermeņa daļas, nekavējoties jāinformē PVD.

Aizliegts veikt eviscerāciju, ādas novilkšanu vai to sadalīšanu, kā arī paraugu noņemšanu karantīnas teritorijā nomedītajām un atrastajām mirušajām savvaļas cūkām bez saskaņošanas ar PVD uzraugošās teritoriālās struktūrvienības inspektoru un neievērojot viņa sniegtos norādījumus.

Tāpat aizliegts laist pārtikas apritē galapatērētājiem un piegādāt mazumtirdzniecības uzņēmumiem - veikaliem, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, tirgus tirdzniecības vietām - svaigu savvaļas cūku gaļu, tostarp sadalītu savvaļas cūkas gaļu, maltu savvaļas cūkas gaļu, savvaļas cūkas gaļas izstrādājumus, kas iegūta karantīnas teritorijā.

Medniekiem karantīnas teritorijā jāinformē par visām nomedītajām un atrastajām mirušajām savvaļas cūkām PVD teritoriālas struktūrvienības inspektoru, jānodrošina nomedīto savvaļas cūku ķermeņa ādas, galvas, diafragmas un blakusproduktu identificēšanu un uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai.

Tāpat, ja saņemti pozitīvi ĀCM laboratorisko izmeklējumu rezultāti, jāiznīcina savvaļas cūku ķermeņi, trofejas un subprodukti atbilstoši PVD veterinārā inspektora norādījumiem.

Savukārt, ja saņemti negatīvi ĀCM laboratorisko izmeklējumu rezultāti, svaigu savvaļas cūku gaļu ir atļauts izmantot uzturā paredzētu produktu iegūšanai, neizvedot to no karantīnas teritorijas. Savvaļas cūkas ķermeni (ar ādu, diafragmu un galvu) tādā gadījumā atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu ar PVD izsniegtu atļauju. Iegūto savvaļas cūkas liemeni ar PVD izsniegtu atļauju ļauts nosūtīt gaļas produktu iegūšanai uz atzītiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem.

Savvaļas cūkas āda, citas trofejas un pārtikā neizmantojamie savvaļas cūkas izcelsmes blakusprodukti ir jāiznīcina.

Karantīnas teritorijā savvaļas cūku gaļas produktus, piemēram, desas, cīsiņus, kūpinājumus, konservus, dabiskus fermentētus produktus ir atļauts laist pārtikas apritē ar PVD izsniegtu atļauju, ja tiek izpildīti vairāki nosacījumi, tostarp nomedītās savvaļas cūkas ir izmeklētas uz ĀCM un ir iegūti negatīvi laboratorisko izmeklējumu rezultāti.

Tāpat karantīnas teritorijā savvaļas cūku gaļas produktus, piemēram, desas, cīsiņus, kūpinājumus, konservus, dabiskus fermentētus produktus ir atļauts laist pārtikas apritē, ja savvaļas cūku ķermeņi apstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar ĀCM dažās dalībvalstīs un savvaļas cūkas gaļas produkti ir skaidri identificējami un marķēti ar rombveida identifikācijas marķējumu. Pavaddokumentā jābūt papildus norādei, ka tie ir no ĀCM skartās teritorijas un tos atļauts izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

Savvaļas cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamos blakusproduktus - līķus, ādas, galvas, trofejas, iekšējos orgānus un citus - jāievieto blakusproduktu savākšanai paredzētajos konteineros PVD norādītajās vietās vai jāiznīcina, aprokot teritorijā, kurā iegūti dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.

Visām tām personām, kurām ir bijusi saskare ar savvaļas cūkām, jāveic higiēnas pasākumus - jāmazgā rokas, jāmaina apģērbs un jādezinficē apavi ĀCM ierosinātāja izplatīšanās samazināšanai.

Personām, kuras skar Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā noteiktie pienākumi, pēc PVD inspektora pieprasījuma, nekavējoties jāsadarbojas un jānodrošina noteiktajās teritorijās iespēju inspektoriem veikt uzraudzību un citus nepieciešamos pasākumus.

Lasi vēl

Komentāri (2)

  • -1
    Kriska 06.08.2020, 20:05:01

    Un kas to visu izkontrolēs? Neticu. Aicinu vispār gaļu nelietot

  • -1
    ordo 06.08.2020, 20:09:13

    Gaļa ir garda. Un cilvēka organismam vajadzīga.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: