Astrīda Vārna un Irēna Lakše savai bagātajai skolotāja  pieredzei pievienojušas arī darbu ar jaunajām tehnoloģijām. Matemātiku un dabas zinības Ugāles vidusskolēniem pasniedz moderni aprīkotos kabinetos.

Ugāles skola bija viena no pirmajām, kas pirms pieciem gadiem iesaistījās dabas zinību kabinetu izveides projektā. Toreizējais direktors Arnis Kubliņš un viņa vietnieks Guntis Mačtams neatlaidīgi cīnījušies, pierādot, ka arī salīdzinoši mazā lauku skolā, kā Ugālē, ir vērts ieguldīt līdzekļus. Rezultātā ar moderniem mācību materiāliem, tehniskajiem un uzskates palīglīdzekļiem tika aprīkoti matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabineti.

Līdztekus tika apmācīti  darbam ar jaunajām tehnoloģijām un mūsdienīgām mācību metodēm. Skolotājas uzver, ka šobrīd viņas mācību procesu organizē daudz savādāk nekā tas bijis pirms vairākiem gadiem. Šādā atvērtā, saistošā veidā skolēni ar daudz lielāku interesi apgūst eksaktos mācību priekšmetus. Viņi kļūst par pētniekiem – izzina, secina, paši veic eksperimentus, izmanto pieejamās tehnoloģijas, saskata saikni starp klasē apgūto un reālo dzīvi. Kā izrādās tas tīri labi iespējams arī matemātikā. Skolotāja Vārna rāda skolēnu sagatavotās prezentācijas, kurā veikti un apkopoti dažādi statistikas mērījumi no skolas dzīves. Piemēram, par vidējo skolas somas smagumu.

Vārna un Lakše atklāj, ka skolēni no šī projekta ieguvuši ļoti daudz. Matemātikas kabinetā ierīkota interaktīvā tāfele, projektors, dators un dažādi uzskates līdzekļi. Savukārt bioloģijā skolnieki var strādāt ar mikroskopiem, kuriem ir gaismas pieslēgumu, stereo mikroskopu, digitālo mikroskopu. „Tāpat ieguvām spiediena mērīšanas aparātu, plaušu tilpuma mērīšanas iekārtas, sensorus ogļskābās gāzes un skābekļa noteikšanai, tāpat man ir visi laboratorijas darbu piederumi,” stāsta bioloģijas skolotāja Irēna Lakše. Tāpat kā citos kabinetos pieejams arī dators, projektors. Viņas darbu atvieglo arī fotoaparāts ar, kuru neatlaidīgi tiek veidots plašs uzskates līdzekļu katalogs.

Skolotājas atzīstas, ka sākums nav bijis viegls. Aizbraucot uz pirmajiem semināriem un apzinoties, kas būs jāapgūst, licies, ka viņu gados tas būs neiespējami. Taču pamazām ar darbu, neatlaidību ir izdevies. Šobrīd skolotājas vairs nevar iedomāties darbu stundās savādāku. Tomēr viegli tas nav nācis. Atskaites un skrupuloza metodisko norādījumu izpilde, vienām no pirmajām Latvijā, uzsākot aprobācijas materiālu lietošanu pēc, kuriem tagad Latvijas skolās apgūst eksaktās zinātnes, prasījis ļoti daudz papildus laika.

Arī tagad skolotāja Lakše pati vāc pētniecības materiālu no dabas, lai skolēni stundā to varētu pētīt mikroskopā. Tomēr šis aprīkojums un interesantais mācību process ir ļoti vērtīgs, eksaktajās zinātnēs skolēniem rezultāti it ļoti labi un daudzi tās izvēlas studēt arī tālāk.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: