Ventspils vidusskolu 10.–12. klases audzēkņiem dota lieliska iespēja papildus skolā apgūtajai vielai padziļināt zināšanas jauno ķīmiķu un biologu, kā arī jauno tulkotāju skolā.

Lai arī pirmās nodarbības jau notikušas, visas trīs skolas, kas Ventspilī tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas augstskolām, aicina pievienoties vēl jaunus interesentus.

«Jauno ķīmiķu skola (JĶS) – tās ir nodarbības skolēniem, kurus interesē dabaszinātnes, it īpaši ķīmija,» iepazīstina nodarbību koordinatore, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Vita Bērzleja. Šo nodarbību mērķis ir ieinteresēt skolēnus eksaktajās zinātnēs, apgūt ko jaunu ārpus mācību stundām. Nodarbības tiek veidotas pēc šāda plāna: neliela ievadlekcija par tēmu, praktiskie darbi (uzdevumi, pētnieciskie darbi, eksperimenti), diskusija un rezultātu apkopošana kopā ar nodarbības vadītāju. JĶS aktivitātes organizē Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultāte. Vidusskolas absolventi par aktīvu un sekmīgu darbu JĶS saņem LU Ķīmijas fakultātes izsniegtus sertifikātus, kuri tiek ņemti vērā arī turpmākajās studijās Ķīmijas fakultātē.

Ventspilī JĶS nodarbības pirmo reizi notika 2012./2013. mācību gadā. Sešus gadus tās vadīja Pāvels Pestovs, viens no ķīmijas piloteksāmenu un diagnosticējošo darbu veidotājiem Valsts izglītības satura centrā. Šajā mācību gadā nodarbības vadīs Jāzeps Logins, LU Ķīmijas fakultātes docents. Logins koordinē JĶS darbību arī citās Latvijas pilsētās.

Šogad JĶS nodarbībām pieteikušies 29 audzēkņi no visām Ventspils vidusskolām. Nodarbībās jaunieši, piemēram, noteiks C vitamīna daudzumu citronos un laimos, pētīs zobu pastu sastāvu un apskatīs vēl daudzas citas tēmas.

Jauno biologu skola (JBS) Ventspilī savu darbību uzsāka 2018. gada janvārī, informē JBS koordinatore, ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Irina Ivane. Pagājušajā mācību gadā nodarbības bija paredzētas 11. un 12. klases skolēniem, šajā gadā aicināti arī 10. klases audzēkņi. Nodarbības notiek Daugavpils Universitātes bioloģijas zinātņu doktorantes Lauras Celmas vadībā. Jaunā zinātniece ir Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas absolvente.

Šogad JBS nodarbībām pieteikušies 33 skolēni no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un Ventspils 2. vidusskolas, taču laipni aicināti pievienoties arī pārējo pilsētas vidusskolu audzēkņi.

Arī Jauno tulkotāju skola (JTS) Ventspilī uzsāka darboties pagājušajā mācību gadā. Šogad nodarbībām pieteikušies 17 skolēni no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils Mūzikas vidusskolas, kā arī no E. Dārziņa mūzikas skolas. Trīs skolēni, kuri apmeklēja nodarbības pirmajā darbības gadā, turpina to arī šogad. Savukārt četri JTS dalībnieki, kas mācījās 12. klasē, šobrīd uzsākuši studijas Ventspils Augstskolā (VeA), informē nodarbību koordinators, VeA Tulkošanas studiju fakultātes dekāns Artūrs Viļums.

Nodarbību gaitā dalībnieki apgūs svešvalodas un pamatprasmes tulkošanā dažādās tematiskās grupās, gūs priekšstatu par tulkotāju ikdienas darbu, iepazīs VeA Tulkošanas studiju fakultātes docētājus un gūs ieskatu studiju procesā. Nodarbības vadīs VeA mācībspēki. Pirmajā nodarbībā skolēni strādāja Ievas Vizules vadībā, bet turpmākajās nodarbībās sastaps Artūru Viļumu, Jāni Veckrāci, Agnesi Dubovu, Egitu Proveju, Rafaelu Martinu Kalvo, Guntaru Dreijeru, Silgu Sviķi un Astru Skrābani.

«Kā skolotāja šādā sadarbībā ar augstskolu saskatu tikai ieguvumus,» atklāj JBS koordinatore Irina Ivane. «Skolēniem tā ir iespēja padziļināti apgūt dabas likumsakarības, mācīties un gūt pieredzi, sadarbojoties ar pasniedzēju un citu skolu vienaudžiem, kā arī atklāt savas dotības nākotnes studijām.» Nodarbību ieguvumus saskata arī Vita Bērzleja. Viņa norāda, ka ikdienas darbā skolēniem nav iespēju izstrādāt tāda apjoma darbus, kā to piedāvā JĶS. «Domāju, ka bija skolēni, kuriem šo nodarbību apmeklēšana deva pārliecību, ka izvēlēts pareizais nākotnes ceļš. Arī es kā skolotāja esmu ieguvēja, jo šajās nodarbībās esmu atradusi idejas skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kā arī dažu nodarbību fragmentus esmu iekļāvusi mācību stundās,» komentē Bērzleja.

Lai arī nevar apgalvot, ka nodarbības ir noteicošās studiju izvēlē, iegūtās zināšanas un prasmes studijās noteikti noder. 16 absolventi, kuri bioloģiju mācījās padziļināti JBS, šobrīd studē medicīnu un bioloģiju. Tāpat daļa JĶS bijušo dalībnieku turpinājuši studijas augstskolu programmās, kur nepieciešamas padziļinātas zināšanas ķīmijā. Piemēram, šajā mācību gadā studijas LU Ķīmijas fakultātē uzsāka četri ģimnāzijas absolventi, no kuriem trīs bija apmeklējuši JĶS nodarbības. Iepriekšējo gadu dalībnieki par savu studiju virzienu izraudzījušies arī medicīnu, veterinārmedicīnu, materiālzinātni, lietišķo ķīmiju, kā arī bioloģiju. Taču nodarbības skolēni apmeklē ne tikai nākotnes studiju labā, daži no dalībniekiem vienkārši vēlas paplašināt savu redzesloku.

Jauno speciālistu nodarbības tiek organizētas reizi mēnesī vai nedaudz retāk sestdienās. Ķīmijas un bioloģijas nodarbības notiek Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas telpās, bet nodarbības tulkošanā – Ventspils Augstskolā. Nākamā JĶS nodarbība notiks šajā sestdienā, JTS nodarbība – 9. novembrī, savukārt JBS nodarbība – 30. novembrī.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: