Ventspils pilsētas domes sēdē tika apstiprināti Izglītības pārvaldes saistošie noteikumi „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldē personīgi, Raiņa ielā 10, 2. stāvā. Savukārt, sākot ar 1. decembri, bērna vecāki pieteikumu varēs iesniegt arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.

Komplektējot grupas, ar vietu izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina rindas kārtībā, ievērojot šādu prioritāro secību:

  1. izvēlētajā izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis, māsa, kā arī aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;

  2. izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis, māsa, kā arī aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

  3. konkrētās Izglītības iestādē strādā kāds no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna un šī likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pašvaldības administratīvajā teritorijā;

  4. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;

  5. bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

  6. bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

  7. bērna un bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Vienlaikus saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja pieteikto bērnu nevar nodrošināt ar vietu bērna likumiskā pārstāvja izvēlētajā izglītības iestādē līdz 1. septembrim, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde, konsultējoties ar bērna likumisko pārstāvi, koordinē vietas piešķiršanu citā bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: