Jaunrades namā notika pasākums “Informācijas tehnoloģiju izmantošana digitālās kompetences attīstīšanā” pedagogiem, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmi, aktīvi un mērķtiecīgi piedalās savas profesionālās meistarības paaugstināšanā un dalās ar savu pieredzi.

2006. gadā aizsākās Rīcības programma mācību procesa pilnveidošanai un matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu klašu aprīkojuma modernizēšanai pilsētas skolās. Tās mērķis ir veicināt jaunatnes interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, lai palielinātu studējošo skaitu dabaszinātņu un inženiertehnisko studiju programmās. Rīcības programmas ietvaros pedagogiem un audzēkņiem tika nodrošināta iespēja strādāt modernā, atvērtā mācību vidē. 2009. gadā projekta “Kvalitatīvai daba dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ventspils pilsētā” ietvaros 2., 3., 4. un 6. vidusskolās tika veikti remontdarbi 8 dabaszinātņu un matemātikas klasēs, kā arī izveidotas 100 datoru darba vietas un iegādātas mēbeles un mācību aprīkojums ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas apguvei.

Savukārt 2011. gada ERAF līdzfinansētā projekta «Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabaszinību izglītības kvalitātes paaugstināšana» ietvaros pašvaldība labiekārtoja un ar mūsdienu prasībām atbilstošiem mācību līdzekļiem un tehnoloģisko aprīkojumu nodrošināja ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas un informātikas kabinetus 1. un 2. pamatskolā, 5. un Vakara vidusskolā, kā arī Ventspils Jaunrades nama robotikas, kino un foto studijās. Projektā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogiem, sadarbojoties tika izveidota jauna, fakultatīva mācību programma dabaszinātnēs, ko joprojām izmanto mācību procesā.

Kopš tā laika Ventspils skolās mērķtiecīgi sakārtoti dabaszinātņu un tehnoloģiju kabineti, visās skolās ierīkots interneta pieslēgums, iegādātas jaunas mēbeles, mācību līdzekļi un cits aprīkojums. 2005. gadā tikai 26,4% skolēni izvēlējās matemātikas un dabaszinātņu virzienu, savukārt 2016. gadā skolēnu skaits, kuri izvēlējās šo virzienu, sasniedzis jau 58,4%. Mērķtiecīga darba rezultātā pieaudzis arī vidusskolas absolventu skaits, kuri studijas turpina matemātikas, dabaszinātņu, medicīnas un tehnikas virziena augstākās izglītības programmās, 2005. gadā – 22,7%, savukārt 2016. gadā – 48,7%.

Pašvaldība turpina darbu pie mācību procesa nodrošināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras uzlabošanā, lai ievērojami pilnveidotu izglītības procesu un veicinātu progresu. No 2013. līdz 2015. gadam Rīcības programmas mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas pilnveidei pilsētas izglītības iestādēs aprīkoti pilnībā visi vispārizglītojošo 1. - 4. klašu mācību kabineti, savukārt šogad projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros tiks iegādāti turpat 500 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtas: stacionāros datorus, portatīvos datorus, projektorus, datu kameras, interaktīvās tāfeles un citas.

Pasākumā piedalījās Microsoft Latvia vadītāja Renāte Strazdiņa, kura atklāja rīka Skype for Business iespējas mācību procesā, savukārt izglītības eksperte Mārīte Seile stāstīja par atgriezeniskās saites lomu un tās jēgpilnu izmantošanu skolā.

2011. gadā ikviens Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu pamatdarbā strādājošais pedagogs tika nodrošināts ar portatīvo datoru. Tehnika godam ir kalpojusi, un bija pienācis laiks tās nomaiņai – 348 jauniegādātie datori sagaidījuši savus lietotājus – Ventspils skolu pedagogus, un semināra noslēgumā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pirmos datorus nodeva Ventspils vispārizglītojošo skolu direktoru rokās, kā arī tiem pedagogiem, kuri Rīcības programmas “Mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas pilnveidei Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” ietvaros 2016. gadā saņēmuši Motivācijas programmas balvu.

Komentāri (1)

  • 0
    Novadnieks 19.05.2017, 10:37:58

    Katram pie sāniem pa sievietei un nezin kur roka jāliek.Kauns par tādiem.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: