No 2. līdz 6. maijam Ventspils vakara vidusskolas direktore Ija Lasmane devās vizītē uz Leipcigu, kur piedalījās Latvijas Universitātes un Leipcigas Universitātes organizētajā seminārā par iekļaujošo izglītību.

I.Lasmane apmeklēja Leipcigas vakara vidusskolu un vakara ģimnāziju, kur tikās ar skolu direktoru Volfhardu Kupferu. Formāli katra no abām skolām ir juridiski nodalītas izglītības iestādes, bet reālajā dzīvē skolām ir vienota vadības komanda un kopīgi organizēts darbs. Abās skolās kopā mācās ap 450 audzēkņu. Vakara vidusskolā ir arī speciālas klases, kurās mācās bēgļi un imigranti. Šajās klasēs tiek apgūta vācu valoda (20 stundas nedēļā).

„Iespējams, nākotnē starp Ventspils vakara vidusskolu un Leipcigas vakara ģimnāziju veidosies arī ciešāka sadarbība. Plānojam, ka varētu iesniegt Erasmus+ pieteikumu skolotāju mobilitātēm, lai tuvāk iepazītu Vācijas otrās iespējas skolu darbu. Arī Leipcigas vakara ģimnāzijā kolēģi piedāvā iespēju mācību procesā izmantot Moodle vidi (E-studiju vide), līdzīgi kā tas notiek Ventspils vakara vidusskolā,” stāsta Vakara vidusskolas direktore Ija Lasmane.

Lai labāk iepazītu Vācijas izglītības sistēmu un tās vēsturi, semināra dalībnieki apmeklēja arī Leipcigas skolu muzeju, kur atraktīvā formā tika iepazīstināti ar skolu vēsturi. Vakara vidusskolas direktore stāsta, ka atmiņā paliks ķeizariskās Vācijas laika stunda, kurā tika izmantoti atbilstoši rekvizīti – meitenēm balti priekšautiņi un baltas matu lentas, bet puišiem – matrožu apkaklītes. Skolotājas lomā iejutās ilggadējā muzeja vadītāja Elke Urbana.

Semināra laikā kopā ar Leipcigas Universitātes mācībspēkiem un studentiem tika diskutēts par iekļaujošo izglītību gan Latvijā, gan Vācijā. „Runājot par iekļaujošo izglītību, noklausījāmies arī lekciju un iesaistījāmies diskusijā par vieglo vācu valodu, tās aizvien plašāku pielietojumu Vācijā, īpaši bēgļu un patvēruma meklētāju kontekstā,” stāsta I.Lasmane. Semināra laikā tika uzsākts starpvalstu projekts. Projekta rezultātā 3 gadu laikā tiks sagatavota grāmata “Iekļaujošā izglītība: starptautiskā perspektīva”. Darbs tika organizēts trijās darba grupās. I.Lasmane piedalījās darba grupā “Iekļaušanās sabiedriskie un politiskie aspekti”. Pārējie semināra dalībnieki strādāja darba grupās “Starpkultūru pedagoģija” un “Speciālās pedagoģijas implikācijas iekļaujošajā izglītībā”. Tā kā darbs vakara vidusskolā ir ļoti cieši saistīts ar iekļaujošās izglītības dažādiem aspektiem, semināra laikā gūtās atziņas noderēs arī ikdienas darbā. Iespējams, I.Lasmane iesaistīsies pētījuma un publikācijas sagatavošanā par stereotipiem sabiedrībā iekļaujošās izglītības kontekstā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: