Ceturtdien Ventspils Augstskola un Ventspils pašvaldība informē Izglītības un zinātnes ministri, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Zinātnes padomi par līdz šim paveikto un attīstības plāniem satelīttehnoloģiju jomā.

Tikšanās notiek šodien plkst.14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā.

Kosmisko pētījumu un tehnoloģiju sektors ir pierādījis sevi kā augstas pievienotas vērtības nozare ar stabili pieaugošu nozīmi pasaules ekonomikā, līdz ar to Ventspils pilsēta un Ventspils Augstskola saskata iespēju attīstīt jau esošās iestrādnes sattelīttehnoloģu jomā kā nākotnē perspektīvas un ekonomiski ienesīgas tautsaimniecības izaugsmes stimulēšanai.

Pasākums Izglītības un zinātnes ministrijā tiek rīkots, atzīmējot trīs ar satelīttehnoloģiju pielietošanu saistītu izglītības un pētniecības jomas projektu uzsākšanu vai turpināšanu nākamajos etapos.

Pasākuma laikā tiks parakstīts līgums par projekta “Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana (SATTEH)” īstenošanu. Šī projekta ietvaros tiks stiprināta sadarbība ar Eiropas Savienības vadošajiem pētniecības centriem, piesaistīti ārvalstu zinātnieki un nodrošināta pašmāju pētnieku stažēšanās ārvalstu izcilos pētniecības centros.

Projekta rezultāti paredz paaugstināt zinātniskā darba produktivitāti un veicināt plašākas iespējas starptautisku projektu īstenošanā, lai maksimāli efektīvi izmantotu zinātnei pieejamos resursus un kāpinātu ekonomisko atdevi. SATTEH projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši un ieguldījumu kopējā summa ir 217 tūkstoši latu, tai skaitā paredzēts 100% ERAF finansējums attiecināmajām izmaksām 206 tūkstošu latu apmērā.

Drīzumā tiks uzsākts projekts "Programmvadāma (SDR) satelītkomunikācijas modeļa izstrāde" ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. To īstenojot paredzēts izstrādāt uzlabojumus par daudzsološu atzītai SDR tehnoloģijai telekomunikāciju sektorā gan Zemes pielietojumiem, gan pielietojumiem Kosmosā.

Divu gadu laikā plānoti pētījumi par programmvadāma komunikācijas modeļa tehnoloģijām, to izmantošanu, radot jaunas iespējas šādu tehnoloģiju izmantošanai. Vienlaikus projekta ietvaros plānots izstrādāt zinātniskas publikācijas un nostiprināt intelektuālās tiesības jeb iegūt patentu SDR jomā.

Projektā ieguldījumi 139 tūkstošu latu apmērā tiks investēti jaunu zināšanu apguvē, pētniecībā un tehnoloģiju iegādē, lai nodrošinātu jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrādi. Projekta īstenošanā paredzēts iesaistīt līdz deviņiem zinātniekiem un zinātniski tehniskajiem darbiniekiem.

Tāpat arī tiek turpināts darbs pie Latvijas pirmā satelīta “Venta-1” izstrādes. Šis sadarbības projekts ar vācu partneriem Bēmenē rada bāzi izglītībai un pētniecībai satelītbūvē un satelītkomunikācijā ne tikai Ventspilī, bet arī visā Latvijā, kā arī kalpo par sadarbības bāzi Baltijas jūras reģionā.

Izglītība un zināšanas ir uzskatāmas par svarīgāko resursu, uz kura valsts var balstīt ekonomisko izaugsmi. Tādēļ Ventspils Augstskola ir gandarīta par iespējām īstenot projektus, kas paredz veikt investīcijas cilvēkos un tehniskajā bāzē. Tam par pamatu ir auglīgā sadarbība gan ar Ventspils pilsētas pašvaldību, kura kopš augstskolas dibināšanas līdz pat šodienai sniedz būtisku palīdzību augstskolas tālākajā attīstībā, gan ar nacionālajām institūcijām, īpaši - Izglītības un zinātnes ministriju.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: