Šodien Ministru kabinets (MK) pieņēma lēmumu par projekta "Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība", kas plašāk pazīstams kā Ventspils TEC projekts, pārtraukšanu.

Pārtraucot Ventspils termoelektrocentrāles (TEC) projekta realizāciju, SIA "Ventspils ENERGO" būs jāatmaksā jau saņemtais Kohēzijas fonda finansējums 48 000 latu apmērā, taču no tā necietīs ne Ventspils pilsētas pašvaldības, ne valsts budžets.

Kā informē Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļas vadītāja vietas izpildītāja Kristīne Duļbinska, minētā summa tiks atmaksāta no vācu stratēģiskā investora "Stadtwerke Flensburg GmbH" pamatkapitālā ieguldītajiem naudas līdzekļiem.

Ventspils pašvaldība pievienojas Finanšu ministrijas (FM) viedoklim, kas pausts ministrijas informatīvajā ziņojumā par Ventspils TEC projekta pārtraukšanu, un uzskata, ka tas ir likumsakarīgs rezultāts vācu investora "Stadtwerke Flensburg GmbH" nespējai nodrošināt sekmīgu projekta virzību.

 Kā FM norādījusi savā informatīvajā ziņojumā, kas tika iesniegts izskatīšanai MK, privātais partneris līdz šim nav spējis nodrošināt reālu projektā paredzēto darbību uzsākšanu, kā arī nespēj pielāgoties mainīgajai ekonomiskajai situācijai.

Redzot, ka vācu investors nespēj nodrošināt projekta sekmīgu īstenošanu, Ventspils pilsētas dome kopš 2009.gada nogales aktīvi meklēja iespējas piesaistīt citu privāto investoru projektam, vēršoties pie visām starptautiskajām enerģētikas kompānijām, kuras piedalījās 2006.gadā rīkotajā investora piesaistes konkursā.

Rezultātā pēc piecu mēnešu intensīva darba 2010.gada sākumā radās iespēja piesaistīt projektam jaunu stratēģisko partneri un investoru - vienu no vadošajām starptautiskajām enerģētikas kompānijām "Fortum". "Fortum" ieguldīja būtisku laiku un resursus projekta un tā problēmu izpētē un piedāvāja reālu un Eiropas Komisijai pieņemamu rīcības plānu projekta ieviešanai, turklāt bija gatavs nodrošināt trūkstošo finansējumu, kā arī saspringtos termiņos apgūt piešķirto Kohēzijas fonda finansējumu, iekļaujoties paredzētajos projekta ieviešanas termiņos. Diemžēl nesaprotamu iemeslu dēļ vācu investors šo iespēju neatbalstīja, tādējādi vēl vairāk padziļinot projekta krīzi un problēmas, skaidro pašvaldībā.

Arī galvenie būvniecības līgumu izpildītāji nav pagarinājuši savu piedāvājumu derīguma termiņus, kā rezultātā šobrīd nav arī spēkā esošu būvniecības piedāvājumu. Tādējādi visi termiņi projekta realizācijai pašlaik ir nokavēti un tā realizācija pašlaik vairs nav iespējama.

Pašvaldība arī uzsver, ka vācu partneris jau ilgstoši, neskatoties uz nepārtrauktiem Ventspils pilsētas domes pieprasījumiem, nesniedza nekādu konkrētu redzējumu par turpmāko projekta virzību vai sadarbības pārtraukšanu. Vācu investora ieceltajiem SIA "Ventspils ENERGO" valdes locekļiem jau šā gada 2.jūlijā ir beidzies pilnvaru termiņš, taču viņi turpat četru mēnešu laikā nav izvirzījuši ne jaunu valdes priekšsēdētāju, ne valdes locekļus, tādējādi nenodrošinot kapitālsabiedrības vadību un atzīstot savu nespēju izpildīt uzņemtās saistības, uzskata Ventspils pašvaldība.

Lai risinātu siltumapgādes problēmas Ventspils pilsētā, pašvaldības SIA "Ventspils siltums" pašlaik aktīvi strādā pie risinājumiem, kā veikt esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukciju pārejai uz biomasas kurināmo, lai nodrošinātu gan vides prasību ievērošanu, gan iedzīvotājiem pieņemamu siltumenerģijas tarifu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: