Intervija ar Ventspils brīvostas pārvaldnieku Imantu Sarmuli.

Sarmuļa kungs! Tuvākajās dienās paredzēta publiskā apspriešana par ietekmes uz vidi novēr­tēšanu jaunā dīzeļdegvielas ra­žošanas kompleksa būvniecībai. Vai jūs varētu pastāstīt detalizētāk par paredzamā kompleksa celtniecību?

– Baltijas jūras reģionā Latvija vēsturiski ir naftas produktu tranzīta centrs, savukārt Ventspils ostas infrastruktūra ir piemērota šķidro kravu pārkraušanai un uzglabāšanai. Tāpēc projekta Baltic Clean Fuels iecere pārstrādāt zemas vērtības produktus, piemēram, ogles un mazutu, augstas vērtības dīzeļdegvielā ir īpaši apsveicama. Šāda augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas kompleksa attīstība dos ievērojamas papildu iespējas tranzīta nozarei. Tas spēs ne tikai ievērojami uzlabot Ventspils pilsētas dzīvi, bet arī dos ieguldījumu visa reģiona un Latvijas ekonomikā.

Kā konkrēti tas ietekmēs Ventspils iedzīvotāju dzīvi?

– Pirmām kārtām jaunas darba vietas – ražotnē ir plānotas apmēram 300 labi apmaksātas darba vietas, savukārt celtniecības laikā tiks piesaistīts vismaz 1000 speciālistu. Pēc kompleksa darba uzsākšanas ir paredzams, ka saistītajās nozarēs izveidosies aptuveni 3000 jaunas darba vietas. Pateicoties projektam, Ventspilij tiks nodrošināts dabasgāzes pievads un lētāks siltums. Pilsētā ievērojami pieaugs vietējo uzņēmumu nodarbinātība, atdzīvosies celtniecības nozare, tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana, viesnīcu un komunālo pakalpojumu bizness, ievērojami palielināsies ienākumi pilsētas budžetā, tiks veicinātas sociālā atbalsta iespējas un, protams, jūtami, apmēram par trīs miljoniem tonnu, kāps Ventspils ostas apgrozījums. Visa pilsēta attīstīsies.

Tomēr katra ražotne nes sev līdzi zināmus riskus. Kā šīs ievērojamās ražotnes būvniecība teritorijā, kurā pašreiz pārsvarā ir mežs, ietekmēs Ventspils ekoloģisko situāciju?

– Gaidāmajā publiskajā apspriešanā mums kopā ar pilsētas iedzīvotājiem ir jāizvērtē gan riski, gan ieguvumi. Saskaņā ar dokumentiem, kas iesniegti apspriešanai, kompleksā plānots investēt Latvijas mērogiem ievērojamu summu – 1,43 miljardus eiro. Ražošanai ir paredzēts izmantot pašu jaunāko Veba Combi Cracking tehnoloģiju, kas no visām šodien pieejamajām tehnoloģijām ir visdraudzīgākā videi un paredz pilnībā slēgtu ražošanas ciklu bez nelietderīgiem blakusproduktiem. Pats ražošanas komplekss atradīsies iespējami tālu no pilsētas un robežosies ar «Ventspils nafta» terminālu. Izmantojot esošo infrastruktūru, pa noslēgtām caurulēm no termināļa tiks piegādātas nepieciešamās izejvielas un tādā pašā veidā gatavā produkcija nonāks atpakaļ uzglabāšanai. Pārstrādei nepieciešamās izejvielas – ogles un mazuts –, kā arī gatavie produkti – dīzeļdegviela un nafta (ligroīns) – ir Ventspils ostas pamatbizness, par to pārkraušanas pieaugumu mēs ikdienā cīnāmies visiem spēkiem. Kas attiecas uz mežu – pašam ražošanas kompleksam ir nepieciešami tikai 37 hektāri zemes. Tas nozīmē, ka kompleksa vajadzībām koki tiks izcirsti tikai nepieciešamajā apjomā un ostas industriālajā zonā mežs saglabāsies.

Vai var teikt, ka projektam pilnībā ir ostas atbalsts?

- Projektu atbalsta gan osta, gan Ventspils pilsētas dome un Latvijas Republikas valdība, kas ir iekļāvusi šo projektu Eiropas Komisijas atbalstītajā tā saucamajā Junkera prioritāšu sarakstā. Ir aprēķināts, ka līdz ar minētās ražotnes darbības sākšanu 2020. gadā LR iekšzemes kopprodukts pieaugs par 5%. Šāda apjoma projektu līdz šim mūsu valstī nav bijis, un tā īstenošana dos mums unikālu iespēju pietuvoties tā saucamo veco Eiropas valstu dzīves līmenim. Svarīgi, ka jaunā kompleksa īpašnieks ir Latvijā reģistrēts uzņēmums SIA Baltic New Technologies.

Eiropā modernākais dīzeļdegvielas ražotnes komplekss – Baltic Clean Fuels

- Tehnoloģija – Veba Combi Cracking (VCC) – drošākais un videi draudzīgākais šobrīd pieejamais tehnoloģiskais risinājums augstas kvalitātes dīzeļdegvielas ieguvei

- Ražošanas jauda – 1,2 milj. tonnas dīzeļdegvielas gadā

- Produkcija – augstas kvalitātes, visiem ES noteikumiem atbilstoša, ar zemu sēra saturu, lietošanai gatava dīzeļdegviela

- Izejvielas – ogles (33%) un mazuts (67%)

- Atrašanās vieta – Ventspils brīvostas rūpnieciskajā zonā blakus «Ventspils nafta» terminālam

- Kopējās projekta investīcijas – 1,43 miljardi eiro

- Sociālā atbildība un vides saglabāšana:

- slēgta ogļu pārkraušana, sagatavošana un ražošanas process

- tvaika nosūcēji izplūdes gāzēm

- gaisa filtri ogļu putekļu savākšanai

- izejvielu un gatavās produkcijas glabāšana un pārkraušana, izmantojot esošo infrastruktūru

- slēgta atlikumu utilizācijas sistēma

Ieguvumi:

- jaunas darba vietas

- uzņēmējdarbības vides attīstība Ventspilī un reģionā

- esošās infrastruktūras izmantošana

- ostas apgrozījuma palielināšana

- nekustamā īpašuma vērtības kāpums

- siltumenerģijas izmantošana Ventspils dzīvojamo māju lētākai apkurināšanai

- nodokļu pieplūdums pašvaldības budžetā vairāku miljonu eiro apmērā

- energoatkarības samazināšana valsts mērogā

Lasi vēl

Komentāri (4)

 • 0
  norge 06.04.2016, 07:14:48

  jautajums kads ir firmas pamat kapitals lai varetu uzcelt pa 1,46 miliardi terminali ?

 • 0
  norge 06.04.2016, 19:52:43

  ja ta ir ta pati KIPRAS ofisa registreta ar pamat kapitalu 2000LS tad skaidrs

 • 0
  funky monky 10.04.2016, 15:30:01

  Tiks nodrošināts dabasgāzes pievads? Kas to nodrošinās ? Nekur neatradu, kam dabasgāze šajā projektā.
  Cik Ventspils brīvosta atkal ieguldīs šajā jaunajā un unikālajā projektā?
  Asociējās ar Dendrolight.
  Cik miljonus ventspilnieku "asins naudas" ik gadus pilsētas budžetā maksās šis uzņēmums?

 • 0
  funky monky 11.04.2016, 21:43:32

  Viss vienalga republika... Viss vienalga pilsēta...

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: