Ventspils pilsētas dome saņēmusi no Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par SIA ”Ventspils nafta” termināls” (VNT) izstrādāto drošības pārskatu.

Biroja izveidotā Riska izvērtējuma komisija ir konstatējusi virkni trūkumu VNT izstrādātajā drošības pārskatā, t.sk. tajā nav sniegts drošības sistēmas un rūpniecisko avāriju riska samazināšanas realizēto būtiskāko pasākumu efektivitātes novērtējums un netika pievienots ilgtermiņa riska samazināšanas pasākumu plāns, nav aprakstīts tvaiku savākšanas iekārtas tehnoloģiskais process, sniegta neprecīza informācija par bīstamajām vielām, nav apliecinājuma par uzņēmuma Civilās aizsardzības plāna aktualizēšanu u.c.

Ņemot vērā, ka VNT ir viens no astoņiem Ventspils potenciāli bīstamajiem uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām jāizstrādā šāds dokuments un atbilstoši tam jāorganizē sava darbība, Ventspils pilsētas dome cer, ka VNT norādītos trūkumus novērsīs Biroja noteiktajos termiņos.

Drošības pārskats ir dokuments, kuru saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izstrādā uzņēmumi, kuri veic darbības ar bīstamajām vielām – ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamas vielas, kas rada vai var radīt kaitējumu videi, cilvēka dzīvībai vai veselībai. Drošības pārskatā iekļauj vispārīgo uzņēmuma atrašanas vietas, bīstamo vielu, tehnoloģisko iekārtu un procesu aprakstu, rūpniecisko avāriju riska un iespējamo avāriju seku izvērtējumu, tā novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: