Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” ietvaros pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā nodotas piecas kanalizācijas sūkņu stacijas, tādējādi uzlabojot sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību.

Attīstoties Ventspils ūdenssaimniecībai, ir pieaudzis to mājsaimniecību skaits, kas izmanto pilsētas centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Tādēļ, lai palielinātu sūkņu staciju jaudu un uzlabotu kanalizācijas sistēmas darbību, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” ietvaros ir pabeigti rekonstrukcijas darbi piecās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijās (KSS) Ventspils teritorijā.

Veiktie pasākumi ietvēra arī sūkņu nomaiņu, kas turpmāk uzlabos pārsūknēšanas jaudas un vides drošību. Darbi tika veikti piecos mēnešos KSS lielākajās stacijās Muitas ielā 2 un Brīvības ielā 47, kā arī Kuldīgas ielā 237a, Vasarnīcu ielā un Loču ielā 10.

2010.gada sākumā Ventspils pilsētā kopējais kanalizācijas tīklu garums sastādīja 146 km, un pa šiem tīkliem sadzīves notekūdeņi pašteces ceļā tiek novirzīti uz 20 KSS, no kurām tos ar sūkņu palīdzību pārsūknē uz pilsētas bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm. Diemžēl pašvaldības SIA „ŪDEKA” nereti tiek konstatēti gadījumi, kad līdz ar notekūdeņiem sadzīves kanalizācijā tikuši novadīti arī papīri, lupatas, folija, plastmasas plēves, skārdenes, koku atgriezumi, naftas produkti u.c. svešķermeņi.

Šāda ventspilnieku rīcība ļoti bojā esošās notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Tāpēc uzņēmuma speciālisti atgādina, ka sadzīves atkritumu likvidēšanai paredzētas atkritumu tvertnes, nevis kanalizācijas notekcaurules.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: