Ventspilī vairāk nekā pusei privātmāju, kas saņem centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus, jau ir izbūvēti ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgli, informēja pašvaldības SIA "Ūdeka" valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis.

Šajā ziņā Ventspils, Madona un daļēji arī Daugavpils uz pārējo pilsētu fona ir labākā situācijā nekā citas pašvaldības, skaidroja Daugelis. Par Eiropas Savienības līdzekļiem iepriekšējos gados izbūvējot jaunus ūdensvada tīklus, pie vairāk nekā 1000 privātmājām Ventspilī, kur ir maģistrālā ūdensvada atzari, ierīkoti komercuzskaites mēraparāta mezgli. Līdz ar to no aptuveni 2000 privātmājām, kas Ventspilī saņem centralizēto ūdensapgādi, jau vairāk nekā pusei privātīpašumu ir izpildītas jaunās prasības par nepieciešamību līdz 2020. gadam izbūvēt šādas skaitītāju akas.

Tiesa, citās pilsētas ielās, kur ūdensvads izbūvēts agrāk un šādi mezgli nav ierīkoti, privātīpašniekiem to nāksies darīt par saviem līdzekļiem. Par mērierīču uzstādīšanu gan pašiem nebūs jāmaksā, taču mucas un tās ierīkošanas izmaksas kopā var sasniegt ap 500 - 600 eiro. Vaicāts, vai pašvaldība nevarētu paredzēt kādus atbalsta mehānismus ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu ierīkošanai, Daugelis neizslēdza tādu iespēju, taču tas ir jāvērtē pilsētas domei.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš sacīja, ka pagaidām pašvaldība nav izskatījusi iespēju sniegt iedzīvotājiem atbalstu ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu ierīkošanai. "Jāvērtē iespējamais apjoms un izmaksas. Skaidrs, ka sniedzot atbalstu vieniem, to vēlētos saņemt arī citi," atzina Vītoliņš. "Mēs jau esam maksimāli atbalstījuši iedzīvotājus, lai veicinātu pieslēgšanos izbūvētajiem maģistrālajiem ūdensvada tīkliem, gan atvieglojot procedūru, gan paredzot atliktā maksājuma iespēju," viņš piebilda. Klienti, kuri vēlas veikt ūdensvada vai kanalizācijas atzaru izbūvi līdz saviem namīpašumiem, bet kuriem ir ierobežoti finanšu resursi, pašvaldības "Ūdeka" piedāvā iespēju vienoties par šo darbu apmaksas kārtību un noslēgt līgumu par atlikto maksājumu, sadalot pieslēguma izbūves izmaksas termiņos uz laiku līdz pat diviem gadiem.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums paredz, ka līdz 2020. gadam privātmāju īpašniekiem par saviem līdzekļiem jāuzbūvē ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgls, šodien vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Lasi vēl

Komentāri (14)

 • 0
  Jānis Parastais 13.03.2018, 16:23:26

  Ja likums attiektos uz jaunajiem klientiem ,kuri vēlas pieslēgties centralizētajai sistēmai , varētu saprast, bet ja tas attiecas arī uz esošajiem klientiem, tad kāda vella pēc man jāmaksā par to, ka pakalpojuma sniedzējs vēlas modernizēt savu saimniecību.Es labākajā gadījumā varu neiebilst pret viņu aktivitātēm.

 • 0
  Lācītis 13.03.2018, 16:39:10

  Domāju, ka šeit vēl iespējams diskutēt.
  Es nevēlos savu privāto īpašumu (aku pa 500EUR) aprakt zem pašvaldības zemes. Pietiek jau ar to ka Ūdeka atbild tikai par maģistrālo ūdensvadu. Atzars, kas aiziet uz privātmāju visā garumā ir klienta atbildībā. Un atkal - kā es varu atbildēt par kaut ko kas nav manā īpašumā (zem pašvaldības zemes).
  Pašvaldības trotuāri mums jātīra, zālājs jāpļauj, akas pašvaldības zemē jārok, lai kungiem ērtāk. Varbūt arī katrs atbild par 2-3m maģistrālo ūdensvadu un pāris metriem ielas seguma. Ielas laternas pieslēdzam pie tuvākās privātmājas.

 • 0
  qwerty 13.03.2018, 18:43:49

  Faktiski Ūdeka var prasīt par iztērēto elektrību sūkņu darbināšanai, bet nevis par ūdeni. Ūdens ir visas tautas kopīpašums ,tāpat kā gaiss.
  Vai tad Ūdeka to ūdeni Ogsilā vai Puzes ezerā pieved un papildina? Tas ūdens tur vienkārši ir ! Ūdens ir visu laiku apritē miljoniem gadu!
  Ūdeka tikai ir iemantojusi monopoltiesības un tagad šo ūdeni mums tirgo.

 • 0
  riebīgais 13.03.2018, 18:47:18

  kas tas tāds ir vispār? man viena kautkāda aka ir pie mājas,kur,ja kas ,var nogriezt mājai ūdeni,vairāk neko par saviem līdzekļiem netaisos rakt,lai pamēģina piespiest...

 • -1
  PSIA_UDEKA 14.03.2018, 08:25:42

  Pašvaldības SIA “ŪDEKA” vēlas precizēt iepriekš sniegto informāciju, ka nav īsti precīzi atspoguļotas Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu normas (spēkā no 2016.gada sākuma), veicinot nevajadzīgu sašutumu iedzīvotāju vidū.
  Likums un tā parejas noteikumi paredz, ka pakalpojuma lietotājam 4 gadu laikā ir jānodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla (kas pēc definīcijas ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā (šajā gadījumā – aka) vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas (sajā gadījumā var arī nebūt aka – pagrabs, siltumpunkts utt.)) izbūve, ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā līdz likuma pieņemšanai tādas vietas vispār nav.

 • 0
  PSIA_UDEKA 14.03.2018, 08:25:54

  Turklāt, MK noteikumi paredz gadījumus, kad komercuskaites mezgla atrašanās vieta var nebūt piederības robeža, paredzot arī to, ka, pašvaldība saistošajos noteikumos par kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, varēs noteikt gadījumus, kad jauna pieslēguma izveidei nepieciešamā mezgla izbūvi varēs veikt ārpus piederības robežas.

 • 0
  PSIA_UDEKA 14.03.2018, 08:26:08

  Normatīvais regulējums, attiecībā uz prasībām komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei ietekmēs nekustamā īpašuma īpašniekus, kuriem uz šo normu spēkā stāšanas brīdi pieslēgums pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas vēl nav izveidots (jaunos pieslēgumus) un esošus pakalpojuma lietotājus, kuriem nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls un kuri norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju pēc ūdens patēriņa normām, nevis ūdens patēriņa skaitītājiem.
  Savukārt atbilstoši likumdevēja skaidrojumam (kas ietverts MK noteikumu anotācijā), līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pakalpojuma lietotāju jau izbūvēto komercuzskaites mēraparāta mezglu atrašanās vieta nav jāmaina.

 • 0
  Freds 14.03.2018, 11:23:40

  Tātad vai pareizi sapratu, ja man pie mājas ir pievilkts centralizētais ūdensvads un norēķināšanās jau šobrīd notiek pēc skaitītājiem, šī maģiskā aka nebūs jārok?

 • 0
  PSIA_UDEKA 14.03.2018, 16:33:16

  Jā, ja privātmājai jau ir komercuzskaites mēraparāta mezgls un norēķini tiek veikti pēc ūdens patēriņa skaitītājiem, tad nav nepieciešama ūdens patēriņa skaitītāja akas izbūve.

 • -1
  riebīgais 14.03.2018, 12:38:03

  Nu tā sanāk,jāvelk tiem,kas maksā par " galviņām" Aaa ,tad jau viss ok....

 • -1
  qwerty 14.03.2018, 17:58:33

  Jūs ,kuri šo visu lasa, esat aizdomājušies par terminoloģiju. Proti , patērētājam (pircējam) ir jāapmaksā un jāizbūvē komercuzskaites skaitītāja aka. Piedodiet , bet tie buļlu mēsli !!!!
  Kas mums sniedz šo pakalpojumu? K O M E R S A N T S (Ūdeka ir pārdevējs,lasi komersants)
  Kas tad ir komersants? Pircējs vai pārdevējs?
  Tad jau drīz man būs jāpērk kases aparāts veikalniekiem , vai kā?

 • 0
  qwerty 14.03.2018, 17:58:55

  Latvijas likumdošanā komercija tiek interpretēta samērā plaši — kā saimnieciska darbība, kuru veic komersants ar mērķi gūt peļņu. Savukārt komercijas veicējs — komersants, tiek pielīdzināts starptautiskajā praksē biežāk lietotajai kategorijai - uzņēmējs.

 • 0
  Kurzemnieks 14.03.2018, 22:39:03

  Valsts - parazīts.
  Ar saviem Mē Kā noteikumiem drīz pieprasīs iedzīvotājiem galvasnaudu.

 • 0
  PSIA_UDEKA 16.03.2018, 13:29:18

  Vēlreiz vēršam iedzīvotāju uzmanību tam, ka ir pārprasts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un MK noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" teiktais. Komercuzskaites skaitītāja mezgla uzstādīšana ir atkarīga no katras pašvaldības nostājas. Nekustamajiem īpašumiem, kur jau ir uzstādīti komercuzskaites skaitītāji (pagrabos vai kāpņu telpās), tā atrašanās vieta nav jāmaina.
  Šeit arī uzskatāmi parādīts skaidrojums http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=25746

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: