Projekta ietvaros tiks izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli 2,16 km garumā, t.sk. kanalizācijas spiedvads 0,36 km un jauna kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 10 l/s, kā arī izbūvēti un pārbūvēti centralizētie ūdensapgādes tīkli 1,6 km.

Projekta īstenošanas rezultātā kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība Ventspils pilsētā palielināsies līdz 98,5% (pašlaik – 98,3%) no pilsētas deklarēto iedzīvotāju skaita.

Projekta VI kārtas programmā iekļauti 5 objekti:

  1. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (2017-2018.gads);

  2. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazās Priežu ielas posmā no Krustkalna ielas līdz nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 136 un Ganību ielā 138 (2017.gads);

  3. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21 (2017.gads);

  4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6 (2017.gads);

  5. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 5 (2017.gads).

Galvenos projekta līgumus paredzēts parakstīt svinīgā pasākumā š.g. 21.martā.

Atšķirībā no iepriekš realizētajām ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtām, šoreiz par ES finansējumu tiek atbalstīta vienīgi kanalizācijas tīklu paplašināšana, taču netiek atbalstīta ūdensvada tīklu paplašināšana, tādēļ, nemainot Ventspils praksi ielu būvniecību veikt pilnā apmērā, sakārtojot pilnībā gan apakšzemes komunikācijas, gan labiekārtojot virszemes infrastruktūru, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdensvada tīklu paplašināšanu projektā iekļautajos būvniecības objektos veiks par saviem līdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 870 330 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums attiecināmām izmaksām – 172 891 EUR, neattiecināmām izmaksām – 210 918 EUR, PVN segšanai 151 049 EUR.

Šobrīd tiek veikti būvuzraudzības un būvniecības iepirkumi pirmajiem četriem ielu posmiem, lai jau 2017. gada aprīlī uzsāktu Projektā plānotās aktivitātes.

Projekta īstenošanas laiks noteikts no 2017.gada līdz 2021.gadam.

 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: