Viens no pēdējo mēnešu apspriestākajiem tematiem Ventspilī ir gaidāmās pārmaiņas saistībā ar jauno norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem. Tās ieviešanas procesā pašvaldības SIA ŪDEKA uzteic iedzīvotāju ieinteresētību un uzsver pārvaldnieku nozīmi.

Uzņēmums izceļ vairākus pozitīvos māju pārvaldīšanas piemērus, kā arī, pamatojoties uz pastiprināto interesi par attālināti nolasāmo datu sistēmu, piedāvā iepazīties ar diviem pilotprojektiem jeb mājām, kurās tāda ir uzstādīta.

 

Pārvaldnieka loma jauninājumu ieviešanā

 

Viens no priekšnosacījumiem jaunās kārtības ieviešanai ir mājas pārvaldnieka rīkotā kopsapulcē vai aptaujas anketu veidā pieņemts dzīvokļu īpašnieku lēmums par pilnvaroto personu līguma noslēgšanai, norēķinu veidu un patēriņa sadales principiem.

 

Pārvaldnieki, kuri ir ieinteresēti, apmeklēja viņiem veltītās informācijas dienas, kā arī palīdzēja jauno kārtību skaidrot iedzīvotājiem, izmantojot speciāli sagatavotos informatīvos materiālus, pakāpeniski iesniedz ŪDEKAi pieņemtos lēmumus un iesniegumu par jaunā līguma noslēgšanu. Pēc šī brīža informācijas, mājas pārsvarā lēmušas par labu tiešajiem norēķiniem ar pašvaldības SIA ŪDEKA jeb norēķiniem kā līdz šim – bez starpnieka.

 

Turpretī ir vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri vēršas PSIA ŪDEKA ar jautājumu, ko darīt, ja mājas pārvaldnieks kopsapulci vai aptauju neorganizē, kā arī – kā rīkoties, ja mājai nav pārvaldnieka.

 

Pašvaldības SIA ŪDEKA Abonentu daļas vadītāja Inga Roga: «Ir ļoti būtiski saprast, ka bez jaunā pakalpojumu līguma ŪDEKAi no nākamā gada nebūs likumiska pamata mājai sniegt pakalpojumus, jo esošie līgumi vairs neatbildīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz ar to jaunā līguma noslēgšana ir pirmā nepieciešamība. Ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs nav saņēmis uzaicinājumu uz kopsapulci vai aptaujas anketu savā pastkastītē, aicinām viņu sazināties ar mājas pārvaldnieku un noskaidrot, kas tam ir par iemeslu. Pēc 15. decembra, kas ir lēmumu iesniegšanas termiņš, arī ŪDEKA vērsīsies gan pie daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan pie māju pārvaldniekiem, kuri nebūs iesnieguši lēmumus un iesniegumu par līguma noslēgšanu. Savukārt māju, kurām nav pārvaldnieka, iedzīvotājiem pašu spēkiem ir jāorganizē lēmumu pieņemšana.»

 

Atbildīgs pārvaldnieks – sakārtota māja

 

Pēc vairākiem saņemtiem jautājumiem par to, kā pakalpojumu līgums, ko noslēdz mājas pilnvarotā persona (pārsvarā gadījumu tiek pilnvarots mājas pārvaldnieks) un ŪDEKA, var būt saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem, ŪDEKA secina, ka dzīvokļu īpašnieki joprojām neizprot, ka viņu māja ir kopīpašums un ka katra dzīvokļa īpašnieka atbildība nebeidzas ar dzīvokļa ārdurvīm, bet gan turpinās arī aiz tām. Daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ir visi dzīvokļu īpašnieki kopā, un viņi kopā ir atbildīgi arī par to, kādā stāvoklī ir kāpņu telpa, pagrabs, jumts, iekšējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas u.c. koplietošanas komunikācijas. Pirmā stāva iedzīvotāji ir tikpat atbildīgi par mājas jumtu kā piektā stāva iedzīvotāji par pagrabu. Pēc būtības dzīvokļu īpašnieki ir savas mājas pārvaldītāji. Taču apvienojušies viņi pārvaldīšanas tiesības deleģē māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumam vai privātpersonai.

 

Mājas stāvoklim ir vislielākā saistība ar tās pārvaldnieku. Jo aktīvāk un atbildīgāk pārvaldnieks iesaistās, rīko kopsapulces, uzklausa un aizstāv savas mājas iedzīvotāju intereses, jo kvalitatīvāks ir mājas stāvoklis, uzlabojas iedzīvotāju apmierinātība un pieaug īpašuma vērtība – gan mājas kopējā, gan katra dzīvokļa.

 

Pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis: «ŪDEKAi kā pakalpojumu sniedzējam, kam ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte un klientu apmierinātība, ir ļoti nozīmīgi, kā strādā mājas pārvaldnieks. Ja pārvaldnieks ir apzinīgs un rūpējas par savu pārvaldāmo māju, ŪDEKAi nav jāraizējas, ka uzņēmuma nodrošinātā aukstā ūdens kvalitāte varētu tikt ietekmēta nesakārtotu mājas iekšējo ūdens cauruļu dēļ, vai arī – ka mājā varētu rasties ūdens noplūdes, kas ietekmē katra iedzīvotāja norēķinus, rada neskaidrības un klientu neapmierinātību.»

 

Alternatīva attālināti nolasāmo datu sistēmai

 

Kā vienu no pozitīvajiem māju pārvaldīšanas piemēriem var minēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Stradiņa ielā 15 un tās pārvaldnieci Gaļinu Maļiņinu, kura ir atradusi lielisku risinājumu, lai iedzīvotāji nevarētu būt negodīgi un nenodot skaitītāju rādījumus. Pienākot laikam, kad mājai bija nepieciešams mainīt iekšējo ūdens stāvvadu, tika pieņemts lēmums visu 44 dzīvokļu individuālos skaitītājus izvietot pagrabā, kur tiem ir pieeja mājas pārvaldniecei. (Te gan jāatzīmē, ka mājām ar vairāk nekā trim stāviem tehniski šāds risinājums nav iespējams.) Tagad katra mēneša beigās mājas pārvaldniece dodas uz pagrabu, pieraksta visu dzīvokļu skaitītāju rādījumus un tos iesniedz ŪDEKAi.

 

Šajā gadījumā skaitītāju rādījumu nolasīšanas uzticēšana mājas pārvaldniecei ir alternatīva attālinātai datu nolasīšanas sistēmai, kas visus mājas skaitītāju datus nolasa vienlaikus un izslēdz patēriņa starpības rašanos. Par to liecina arī cipari – patēriņa starpības starp Stradiņa ielas 15 mājas ievadskaitītāju un individuālajiem skaitītājiem praktiski nav un pēc jaunās kārtības, kad patēriņa starpība būs jāsedz mājas iedzīvotājiem, tas uz katru dzīvokli būs vien daži centi mēnesī. «Ar šo jauno sistēmu esam panākuši vairākus pozitīvus ieguvumus, un mūsu mājas iedzīvotāji ir apmierināti un man uzticas. Iesaku tādu ieviest arī citu māju pārvaldniekiem, ja vien tas ir tehniski iespējams,» iedrošina Maļiņina.

 

 

Stradiņa ielas 15 pārvaldniece Gaļina Maļiņina ik mēnesi nolasa visu iedzīvotāju skaitītājus, kas uzstādīti pagrabā.

 

 

Godprātīgam pārvaldniekam uztic arī norēķinus

 

Normatīvo aktu grozījumi tika veikti galvenokārt tādēļ, lai valstī dzīvokļu īpašniekiem būtu iespēja izvēlēties maksājumu veidu par komunālajiem pakalpojumiem, jo līdz šim pārsvarā visā valstī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par pakalpojumiem norēķinājās ar mājas pārvaldnieka starpniecību. Tā ir netiešā norēķinu metode, kad pārvaldnieks katram dzīvoklim izraksta vienu rēķinu, kurā ietverti gan apsaimniekošanas pakalpojumi, gan visi komunālie pakalpojumi. Dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks apmaksā šo rēķinu pārvaldniekam, bet pārvaldnieks par visu māju norēķinās tālāk ar pakalpojumu sniedzējiem. Šāda sistēma iedzīvotājiem ir ērtāka un vienkāršāka, bet ar nosacījumu, ka pārvaldnieks ir uzticams un godprātīgs.

 

Ventspilī lielākā daļa dzīvokļos dzīvojošo atšķirībā no pārējās valsts arī līdz šim ar katru pakalpojuma sniedzēju norēķinājās pa tiešo. Tomēr atsevišķas mājas arī pie mums jau vēsturiski norēķinās ar mājas pārvaldnieka starpniecību un to negrasās arī mainīt, piemēram, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Bāka NK.

 

Ar esošo apsaimniekošanas kārtību ir apmierināta arī Bāka NK mājas Pētera ielā 30 iedzīvotāja Elita. Viņa priecājas, ka māja ir kvalitatīvi nosiltināta, ir uzstādīta skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēma, par ko iedzīvotāji nobalsoja kopsapulcē, jo iepriekš bijuši ūdens zudumi, kas proporcionāli pierēķināti visiem dzīvokļiem. Patlaban šādu situāciju vairs nav. Attālināti tiek nolasīti gan siltuma, gan ūdens skaitītāju rādījumi.

 

«Tādējādi mums vairs nav jāievēro termiņi, kuros jānodod skaitītāju rādījumi, kas vienmēr aizmirstas, jo laiks paskrien tik ātri,» priekšrocības raksturo Elita. Tāpat uz katra dzīvokļa radiatoriem ir uzstādīti siltuma padeves regulatori un skaitītāji. Līdz ar to: ja ir nolemts ietaupīt uz apkures rēķina, katra dzīvokļa īpašnieks to izjūt savā personīgajā maciņā, nevis tas sadalās uz visiem. «Mūsu mājā viss notiek progresīvi, ar skatu nākotnē,» gandarīta ir Elita.

 

To atzīst arī ŪDEKAs Abonentu daļas vadītāja Inga Roga: «DzĪKS Bāka NK noteikti ir spilgtākais pozitīvais māju pārvaldīšanas piemērs Ventspilī gan māju pārvaldīšanā, gan savstarpējā sadarbībā. Īpaši vēlētos uzsvērt mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus komunālo pakalpojumu uzskaitē, kontrolē un vadībā.»

 

Pieejams biežāk uzdoto jautājumu apkopojums

Plaši apmeklētās iedzīvotāju informācijas dienas, informatīvie materiāli un Abonentu daļas darbinieku nerimstošās atbildes uz satraukto klientu jautājumiem ir ­veicinājuši cilvēku izpratni par izmaiņām, kas ar jauno gadu jāievieš, pamatojoties uz normatīvo aktu izmaiņām. Taču neskaidrības joprojām ir. Arī uzņēmumam ir jāpielāgojas izmaiņām – līdz gada beigām jāpārveido klientu datu apstrādes programma, jāpielāgo skaitītāju rādījumu paziņošanas portāls, darbiniekiem jāapgūst to lietošana, jāizstrādā rēķinu veidnes, jāpārslēdz līgumi un jāievieš vēl neskaitāmi jauninājumi, bet paralēli arī cītīgi jāstrādā pēc esošās kārtības. Tādēļ klientu apkalpošana līdz gada beigām var būt gausāka, iespējama rindu veidošanās un klientiem jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku.

Uzņēmuma Abonentu daļa ik dienas ir klientu pārpildīta, taču jautājumi bieži atkārtojas, tādēļ ŪDEKA aicina izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību un iepazīties ar biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu apkopojumu saistībā ar jauno kārtību uzņēmuma mājaslapā www.udeka.lv, drukātā veidā Ventspils bibliotēkās (Akmeņu ielā 3 vai Tārgales ielā 4.) vai vērsties pie sava mājas pārvaldnieka.

 

 

Attālinātā nolasīšana – ērta un mūsdienīga

 

2011. gadā ŪDEKā vērsās divas firmas ar piedāvājumu sadarboties, lai testētu tolaik pie mums vēl maz dzirdēto attālināto skaitītāju rādījumu nolasīšanas un pārraides sistēmu. Firmas apņēmās ar viedo sistēmu aprīkot visu dzīvokļu individuālos skaitītājus, kā arī mājas ievada skaitītājus par saviem līdzekļiem, un ar šo sistēmu tika aprīkotas divas pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi pārvaldītās mājas.

 

Brīvības ielā 33/35 viedo sistēmu uzstādīja SIA MP Elektronika, bet Sarkanmuižas dambī 13 – SIA Lattelecom.

 

Visi ūdens patēriņa skaitītāji tika aprīkoti ar speciālu ierīci, kas savas frekvences ietvaros raida datus uz koncentratoru, kas savukārt datus pārraida uz datorprogrammu, kur jebkurā brīdī ir iespējams apskatīt mājas patēriņu, vērtēt mājas kopējo vai atsevišķa dzīvokļa patēriņu noteiktos laika periodos, atklāt noplūdes, analizēt patēriņa starpības un citus ūdens patēriņa uzskaites datus. Mēneša beigās noteiktā datumā un laikā vienlaicīgi tiek fiksēti visu mājas patēriņa skaitītāju rādījumi, uz kuru pamata ŪDEKA izraksta rēķinus.

 

Šo četru gadu laikā sistēma ir attaisnojusi daudzsološās cerības. Tā ir viens no vislabākajiem ieročiem cīņā ar negodīgiem ie­dzī­votājiem, kuri vai nu nenodod skaitītāju rādījumus, vai nodod tos mazākā apmērā nekā uzrāda skaitītāji vai kā citādi izvairās no faktiskā patēriņa uzrādīšanas, kā rezultātā veidojas mājas patēriņa starpības.

 

38 dzīvokļu māja Brīvības ielā 33/35 mēnesī patērē vidēji ap 150 m3 ūdens, bet patēriņa starpība, kas rodas starp mājas ievada skaitītāju un visu individuālo skaitītāju rādījumiem, ir minimāla un uzskatāma par pieļaujamo mēraparātu kļūdu.

 

Brīvības ielas 33/35 iedzīvotāja Liāna norāda, ka automātiskā skaitītāju nolasīšana ir ļoti ērta. «Ja man atsūta rēķinu un tas mani apmierina – kādas gan var būt problēmas? Aizdomīgākie seko līdzi un salīdzina, it īpaši sākumā, kad sistēmu uzstādīja,» komentē Liāna. Viņa gan atzīst, ka pašā sākumā šis piedāvājums viņiem ne visai paticis. Taču nu viņi ir apmierināti, vēl jo vairāk tāpēc, ka ir pieņemts jaunais likums par norēķiniem, kas citiem radīs zināmas neērtības un prasīs disciplīnu. «Mums sevi vairs nebūs lieki jātraumē, nebūs konkrētā datumā jāuzņem skaitītāju rādījumi, un nu varam teikt, ka šīs sistēmas uzstādīšana ir pilnībā sevi attaisnojusi,» uzsver iedzīvotāja.

 

Arī mājas iedzīvotājs Andris atzīst, ka attālinātās nolasīšanas sistēmā viss ir kā vajag. Sākumā bijis vairāk jāpakontrolē un jāpieregulē, bet tagad viss ir vislabākajā kārtībā. «Tas ir ērti – izpaliek skaitītāju rādījumu uzņemšana un ziņošana konkrētos laikos. Par to nav jādomā un jāatceras,» saka Andris.

 

Tikpat veiksmīgs ir pilotprojekts Sarkanmuižas dambī 13, kas ir 12 dzīvokļu māja. Tās patēriņš mēnesī ir ap 70 m3, un arī šajā gadījumā mājas patēriņa starpības, kas attālinātās nolasīšanas sistēmas esamības gadījumā ir uzskatāma par mēraparātu pieļaujamo kļūdu, praktiski nav.

 

 

Brīvības iela 33/35 ir viena no dažām Ventspils mājām, kurās uzstādīta attālinātā datu nolasīšanas sistēma.

 

 

ŪDEKA attālināti nolasa ievada skaitītājus

 

2014. gadā ŪDEKA īstenoja Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā ietvaros aprīkoja 371 Ventspils daudzdzīvokļu māju ievadskaitītājus ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu. Publiskā iepirkuma konkursā iegūto tiesību rezultātā ūdens mērījumu attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu veica SIA Teliko.

 

SIA Teliko pārstāvis Reinis Kūla: «Teliko savus pakalpojumus pie­dāvā visā Latvijas teritorijā, un mūsu skatījumā nozīmīgākais attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ieguvums iedzīvotājiem ir tas, ka katru mēnesi noteiktā laikā nav nepieciešams atcerēties nolasīt un nodot skaitītāju rādījumus, sistēma nodrošina precīzu un savlaicīgu skaitītāju rādījumu paziņošanu iedzīvotāju vietā, un ir iespēja izvairīties no mājas pa­tēriņa starpības.»

 

Firmas Teliko pārstāvis atzīmē arī to, ka «patēriņa starpības nelielā mērā tomēr var rasties, ja dzīvokļos tiek uzstādīti dažādas precizitātes klases skaitītāji, bet arī tādā gadījumā starpība ir neliela, jo visi skaitītāji tiek nolasīti vienlaicīgi, līdz ar ko neveidojas atšķirības patēriņā, kas rodas, nolasot skaitītājus dažādos laikos vai cilvēciskā faktora un neprecizitāšu dēļ».

 

Līdz tam lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņa ievadskaitītāju tika nolasīti, ŪDEKAs speciālistam apsekojot katru māju klātienē vismaz reizi mēnesī. Ar šo ierīču palīdzību iespējams nolasīt rādījumus jebkurā laikā un precīzi, tādējādi ir palielinājusies ūdens patēriņa kontrole katrā mājā un tiek iegūti precīzāki ūdens patēriņa dati pa laika posmiem. Turklāt ir samazinājušās izmaksas, kas iepriekš bija nepieciešamas biežajai skaitītāju apsekošanai klātienē.

 

Tā kā individuālie skaitītāji ir dzīvokļu īpašnieku īpašums, bet mājas ievada skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, tad attālināto sistēmu par saviem līdzekļiem ŪDEKA drīkst uzstādīt tikai uz savā īpašumā esošajiem skaitītājiem, bet par individuālo skaitītāju aprīkošanu ar šo viedo sistēmu un tās ieviešanu mājā ir jāvienojas mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un dzīvokļu īpašniekiem vai pārvaldniekam jāorganizē sistēmas iegāde un uzstādīšana.

 

Vairāki iedzīvotāji ir vērsušies ŪDEKā ar jautājumu, vai attālināto skaitītāju nolasīšanas sistēmu var uzstādīt arī individuāli tikai savā dzīvoklī.

 

Pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis: «Patēriņa skaitītājus ar integrēto datu pārraidītāju var uzstādīt katrs dzīvokļa īpašnieks individuāli, taču tas nodrošinās ērtības tikai šim konkrētajam dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam, ļaujot neuztraukties par to, vai viņš savlaicīgi ir nolasījis un paziņojis savus patēriņa rādījumus. Taču tas neizslēgs mājas patēriņa starpības rašanos. Tādēļ ŪDEKA tomēr rekomendē attālināto datu nolasīšanas sistēmu uzstādīt visā mājā kompleksi, tas ir, ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem un sistēmu aprīkot visus dzīvokļus, jo tikai šādā gadījumā varēs izvairīties no mājas patēriņa starpības.»

 

Šai rekomendācijai piekrīt arī firmas Teliko pārstāvis, kurš min to, ka aprīkot visu māju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu ir ne tikai efektīvāk, bet arī izdevīgāk, jo firmas parasti šādā gadījumā piedāvā dažādus izdevīgus nosacījumus.

 

Lai aprīkotu māju ar attālināti nolasāmo ūdens patēriņa datu sistēmu, par to ir jānolemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un kopīgi ar mājas pārvaldnieku jāorganizē aprīkojuma iegāde un sistēmas uzstādīšana.

 

Šādas sistēmas ierīkošanas pakalpojumus Latvijā piedāvā vairākas komercfirmas, no kurām dzīvokļa īpašnieki var izvēlēties sev piemērotāko. Iespējams, ar laiku arī ŪDEKA varēs piedāvāt šādus pakalpojumus, pašlaik tiek izvērtēta šāda iespēja.

 

 

Ūdens patēriņa skaitītāji ar integrētu attālinātās nolasīšanas ierīci un datu savākšanas koncentrators.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: