Šā gada beigās pieeja kvalitatīviem centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs 98,3% ventspilnieku.

Ventspils centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas vēsture ir sena, tās pirmsākumi meklējami 20. gs. sākumā, kad pirmās ūdensvada caurules bija nepieciešamas izbūvēt Ventspils ostas attīstībai. Ar laiku tīkla pārklājums kļuva plašāks, tomēr vēl 70. gados caurules zem pilsētas bija ieguldītas vien ~70 km garumā, ūdensvada jauda neapmierināja pilsētas pieprasījumu pēc ūdens, netika nodrošināta savlaicīga tā piegāde un ūdens nebija tīrs. Ar ūdeni nodrošināts tika vien pilsētas centrs un rūpnieciskais rajons, kopā ūdensvadam pieslēgti bija daži simti abonentu.

Ventspils ūdensapgādes tīkla pārklājums šā gada sākumā 

Kopš 2003. gada, kad pašvaldības SIA ŪDEKA ar pašvaldības atbalstu uzsāka īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, Ventspils ūdenssaimniecības attīstības vēsturē iezīmējies straujš un augsts lēciens, kas šī gada beigās sasniegs tā augstāko virsotni – pieeja kvalitatīviem centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs jau 98,3% ventspilnieku, un abonentu skaits mērojams jau padsmitos tūkstošu.

10 gados četras projekta kārtas

Līdz šim īstenotas trīs vērienīgā ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtas, bet šogad būvdarbi tiks pabeigti arī projekta IV kārtas ietvaros. Šo vairāk nekā 10 gadu laikā uzlabota dzeramā ūdens un tā padeves kvalitāte, nodrošināta regulāra kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, ūdensvada cauruļu nomaiņa veicinājusi avāriju skaita un ūdens zudumu samazināšanos, kanalizācijas cauruļu nomaiņas rezultātā samazinājusies infiltrācija un novērsta notekūdeņu nonākšana vidē. Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem redzamākais ieguvums ir vairāk nekā 220 rekonstruētie ielu posmi vismaz 220 km garumā un vairāki daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kuros ne vien sakārtotas apakšzemes komunikācijas, bet arī izbūvēts jauns, moderns un kvalitatīvs segums, ietves un veloceliņi, automašīnu stāvvietas, apgaismojums un skaisti iekārtota zaļā zona.

Oficiāli noslēgusies III kārta

Šovasar tika saņemts apstiprinājums no LR VARAM par projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta noslēgšanos un saņemts pēdējais Kohēzijas fonda maksājums. Projekta būvdarbi tika īstenoti laika periodā no 2010. līdz 2013. gada nogalei, veicot ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu 79 ielu posmos kopā ap 40 km garumā. No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda šai projekta kārtai kopumā tika piesaistīts finansējums 82% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 9 860 080 EUR, bet pārējo sedza ŪDEKA. Kopējās projekta izmaksas – 13 785 687 EUR.

Krievlaukos un pie kempinga pabeigs šogad

2012. gadā, kad pilnā sparā ritēja projekta III kārta, rekonstruējot ielu posmus pilsētas centrā, Ostgalā, Gāliņciemā un citviet, ŪDEKAS projekta ieviešanas vienības speciālisti jau cītīgi gatavoja dokumentāciju, lai pretendētu uz atbalstu 2014. gadā ūdenssaimniecību sakārtot ūdenssaimniecību Krievlaukos un Piejūras kempinga rajonā.

Šādas operatīvas darbības rezultātā Ventspils bija pirmā pilsēta valstī, kura jau šī gada janvārī saņēma projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta apstiprinājumu. Tas ļāva jau martā veikt iepirkumus un parakstīt galvenos līgumus projekta ietvaros – civiltiesisko, būvniecības un būvuzraudzības līgumu – un aprīlī uzsākt būvdarbus.

Šobrīd projekta IV kārtas ietvaros divas ielas jau izbūvētas un nodotas ekspluatācijā, un būvdarbi turpinās pārējos 10 ielu posmos. Kopā šogad tiks izbūvētas jaunas ūdensvada un kanalizācijas caurules vairāk nekā 6 km garumā, kā arī divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Visus projekta IV kārtā plānotos darbus paredzēts paveikt līdz šī gada novembra beigām.

Iedzīvotājus aicina pieslēgties

ŪDEKA atgādina, ka projekta izmaksās ietilpst maģistrālo cauruļvadu izbūve un pievadu izbūve līdz piegulošā zemes gabala kadastra robežai, bet izbūves darbi sava privātā īpašuma teritorijā ir jāorganizē un jāapmaksā pašam īpašniekam. Uzņēmums aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un pieslēgšanos centralizētajai sistēmai paveikt būvniecības procesa laikā, kad to izdarīt ir vienkāršāk, kā arī aicina pieslēgt savu īpašumu centralizētajai sistēmai tos namu īpašniekus, kuru rajonā ūdenssaimniecība sakārtota jau iepriekšējos gados, bet īpašums centralizētajai sistēmai līdz šim vēl nav pieslēgts.

PSIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis:

«Sadarbībā ar pašvaldību ŪDEKA ir izstrādājusi sistēmu, kas atvieglo pieslēgumu izveidošanu: potenciālais klients var noslēgt līgumu ar uzņēmumu par izbūves darbiem, bet apmaksu par tiem pa daļām veikt divu gadu laikā. Iedzīvotāji šo iespēju izmanto, piemēram, pagājušajā mēnesī noslēdzām četrus šādus līgumus. Protams, lētāk ir darbus veikt pašam – izrakt tranšeju un ielikt vajadzīgās caurules –, taču ir cilvēki, kas fiziski nevar vai neprot to izdarīt, tāpēc nākam viņiem pretī un palīdzam ar izbūves darbiem. Jā, šādā gadījumā nedaudz sadārdzinās izmaksas, jo jāsedz izdevumi gan par materiāliem, gan darbu. Taču arī šeit iedzīvotāju ērtībām esam atraduši risinājumu, kā izmaksas samazināt līdz minimumam: sākotnēji mēs izbūves darbiem privātīpašumos piesaistījām privātfirmas, kuru izmaksas bija augstas, savukārt pašlaik šos darbus uzticam mūsu pašu darbiniekiem, kā rezultātā esam spējuši samazināt pievada izbūves izmaksas vismaz par trešdaļu, turklāt iedzīvotāji var būt droši, ka darbi tiks veikti profesionāli un, piemēram, ziemā nebūs problēmu ar aizsalumiem par seklu izbūvētu cauruļu dēļ.»

 

Kā pieslēgt savu īpašumu centralizētajai sistēmai un kļūt par ŪDEKAS klientu!?

Jāatnāk uzŪDEKAS Tehnisko daļu un jāaizpilda iesniegums,iesniedzot šādus dokumentus:

  • īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • zemes gabala plāna kopija;
  • ēkas inventarizācijas lietas 1. stāva plāna kopija.

ŪDEKAS Tehniskā daļa sagatavos tehnisko dokumentāciju – pieslēguma izbūves shēmu un Tehniskos noteikumus – un iesniegs Ventspils pilsētas domē.

Ventspils dome pa pastu jums nosūtīs:

  • rīkojumu par būvniecības atļaujas izsniegšanu;

  • pieslēguma izbūves shēmu un Tehniskos noteikumus pieslēguma veikšanai.

 

Pieslēguma izbūve jūsu īpašumā var tikt organizēta divējādi:

PAŠU SPĒKIEM

AR ŪDEKAS PALĪDZĪBU

Jānokārto atļauja par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā(to var izdarīt Būvniecības administratīvā komisijā Ventspilī,Andreja ielā 3 (ieeja no Raiņa ielas) otrdienās no plkst. 14.00.

Jāorganizē pieslēguma izbūves darbi un jāveic pieslēgums perspektīvajiem atzariem.

ŪDEKAS Tehniskajā daļā jāsaņem atzinums par veiktajiem būvdarbiem, to var saņemt pēc objekta apsekošanas, ko veic ŪDEKAS atbildīgie speciālisti. (Par apsekošanas laiku iepriekš jāvienojas pa tālr. 6360728663607286).

Jānoslēdz Abonenta līgums par pakalpojumu saņemšanu, ierodoties ŪDEKAS Abonentu daļā tās pieņemšanas laikā.

Jāvienojas par objekta apsekošanu (10,30 EUR (ar PVN)) un jāsaskaņo pieslēguma būvdarbu TĀME ar ŪDEKAS Tehnisko daļu

Jānoslēdz līgumi ar ŪDEKU:

  • par būvdarbu veikšanu un apmaksas kārtību;

  • Abonenta līgums par pakalpojumu saņemšanu.

ŪDEKA organizē pieslēguma izbūves darbus un veic pieslēgumu perspektīvajiem atzariem.

 

 
Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: