Pašvaldības SIA ŪDEKA īsteno projektu par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

ŪDEKA ir viens no 16 partneriem, kas no šā gada 1. marta līdz nākamā gada 28. februārim īsteno Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas no 2007. līdz 2013. gadam projektu Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (E-utilities, nr. LLV-393) ar mērķi nodrošināt tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas un radītu jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem. Līdz šim ŪDEKA veikusi darbu pie projekta dokumentācijas izstrādes, bet drīzumā tiks piegādātas arī nepieciešamās iekārtas un veikta to uzstādīšana.

 

Šā gada 6. jūnijā Rīgā ŪDEKAS pārstāve – Projektu ieviešanas vienības vadītāja Liene Kaktiņa – piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona kā vadošā partnera organizētajā minētā projekta vadības komitejas sanāksmē. Sanāksmes gaitā visu projekta partneru pārstāvji vadības komiteju informēja par aktivitāšu ieviešanas gaitu un pašreiz aktuālajiem pasākumiem projekta ietvaros. Kopumā projekta ieviešanu ir uzsākuši visi partneri, un darbs visaktīvāk notiek pie iepirkumu specifikāciju sagatavošanas un publiskām iepirkuma procedūrām, lai vasaras periodā veiktu plānotās aktivitātes. Sanāksmes otrajā daļā notika projekta ieviesēju darba grupas sanāksme, kur tika diskutēts par konkrētiem ar projekta praktisko ieviešanu saistītiem jautājumiem.

 

Kā jau iepriekš ziņots, ŪDEKA šā gada 21. martā izsludināja iepirkumu Ūdens mērījumu attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana (id. nr. UDEKA2014/1 ERAF), lai projekta ietvaros aprīkotu daudzdzīvokļu māju ievadskaitītājus ar automātisko datu nolasīšanas sistēmu. Par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts SIA Teliko ar piedāvāto zemāko piegādes kopējo cenu – 20 319,67 eiro (bez PVN), un 12. jūnijā pašvaldības SIA ŪDEKA ar SIA Teliko parakstīja piegādes līgumu par 371 ūdens mērījumu attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

 

19. jūnijā ŪDEKAS telpās notika pirmā līguma uzsākšanas sanāksme, kurā tika pārrunāti galvenie darbu uzsākšanas pasākumi, pušu sadarbība un precizēts iekārtu uzstādīšanas detalizēts plāns. Izpildītājs arī informēja, ka pirmās datu pārraides iekārtas jau tiek komplektētas ražotnē Rīgā un Ventspilī tiks piegādātas jūlija otrajā nedēļā.

 

Pašreiz lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņa ievadskaitītāju tiek nolasīti, speciālistam apsekojot katru māju vismaz reizi mēnesī. Pēc projekta īstenošanas nepieciešamo datu nolasīšana tiks veikta attālināti, izmantojot datorizētu datu pārraidi, jo projekta ietvaros 371 daudzdzīvokļu mājai ūdens skaitītāji tiks aprīkoti ar attālinātām skaitītāju datu nolasīšanas ierīcēm. Ar šīm ierīcēm būs iespējams nolasīt rādījumus jebkurā laikā, tādējādi palielināsies ūdens patēriņa kontrole katrā mājā, tiks iegūti precīzāki ūdens patēriņa dati pa laika posmiem. Nākotnē šīs iekārtas plānots izmantot arī klientu norēķinu sistēmas un ar to saistīto pasākumu uzlabošanai.

 

Projektā piedalās arī uzņēmums Saldus komunālserviss, Liepājas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas dome, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņu, Rundāles, Viesītes novada pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas partneri – Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra un Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, – bet Ventspili, neskaitot pašvaldības SIA ŪDEKA, projektā pārstāv arī pašvaldības SIA Ventspils siltums.

 

Projekta izmaksas (bez PVN) ir apstiprinātas 20 405 eiro, no kurām 85% jeb 17 344 eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% jeb 1020 eiro finansē no valsts budžeta, bet 10% jeb 2041 eiro – pašvaldības SIA ŪDEKA. Projekta īstenošana jāveic 12 mēnešos – no šā gada 1. marta līdz nākamā gada 28. februārim.

 

Vairāk par projektu var uzzināt uzņēmuma mājaslapā, sadaļā Lat-Lit projekts 2014.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: