No 2010. gada septembra noris projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta īstenošana, kas turpināsies arī šogad, paredzot veikt noslēdzošos ūdenssaimniecības sakārtošanai nepieciešamos būvdarbus kopumā 14 objektos.

Projekta ietvaros plānota ne tikai jaunu tīklu izbūve, bet arī rekonstrukcija, lai samazinātu ūdens zudumus, kā arī sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai novērstu gruntsūdeņu ieplūdi kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem. Paralēli minētajiem darbiem objektos tiek izbūvēts arī segums, sakārtotas ielu nomales, apgaismojums un veikti citi labiekārtošanas darbi.

 

Kopumā šīs projekta kārtas ietvaros paredzēta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve 39 km garumā, kā arī maģistrālo tīklu atzaru izbūve uz privātīpašumiem 11 km garumā. Pēc šīs projekta kārtas īstenošanas ar iespēju pieslēgties centrālajam tīklam tiks nodrošināti jau 97,6% iedzīvotāju.

 

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta ietvaros šā gada pirmajā pusē plānoti būvdarbi objektos, par kuriem būvdarbu un būvuzraudzības līgumi noslēgti jau pagājušajā gadā. To ietvaros šobrīd jau notiek vai līdz maija beigām tiks uzsākti būvdarbi septiņos objektos:

 

Pionieru iela

Darbi uzsākti 2.aprīlī

Inženieru iela (Vasarnīcu - Dzeņu)

Darbi tiks uzsākti maija sākumā

Pļavas iela (Putnu- Inženieru)

Darbi tiks uzsākti maija sākumā

Ostgalā - Līvu iela (Vasarnīcu-Zvejnieku)

Darbi tiks uzsākti maija sākumā

Ostgalā - Kapteiņu iela (Līvu-Valdemāra)

Darbi tiks uzsākti maija sākumā

Kuldīgas iela (Brīvības- Lauku)

Darbi tiks uzsākti maijā

Sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrukcija nekustamajos īpašumos Saldus ielā 3 – Lidotāju ielā 22

Darbi pabeigti

Uzmanību! Paredzētie izbūves termiņi var mainīties atkarībā no laika un citiem neparedzētiem apstākļiem. Par visām izmaiņām iedzīvotāji tiks informēti.

 

Realizējot projekta III kārtu, tā sākuma posmā veikto iepirkumu rezultātā ir izdevies ieekonomēt finansējumu 0,9 miljonu latu (bez PVN) apmērā, kas ļauj par šo ieekonomēto finansējumu šogad veikt ūdenssaimniecības sakārtošanu vēl papildus septiņos objektos. Iepirkumi par būvniecību un būvuzraudzību papildu objektos izsludināti jau aprīlī, un, ja viss noritēs kā ieplānots, būvdarbu uzsākšanas darbi šajos objektos paredzēti līdz jūnija vidum. Papildu objekti šajā gadā:

 

● Mazirbes iela;

● Ostgalā – Kapteiņu iela (Līvu–Kroņa);

● Ostgalā – Austrumu iela;

● Ostgalā – Zvejnieku iela;

● Sporta iela;

● Sanatorijas iela (no P. Stradiņa ielas līdz Sanatorijas ielai nr. 2);

● sadzīves kanalizācijas kolektora renovācija Jūras ielā (Kuldīgas–Brīvības).

 

Pašvaldības SIA ŪDEKA ir uzsākusi darbu arī pie projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta, kas paredz kanalizācijas un ūdensvada tīklu paplašināšanu rajonos, kur pašreiz nav pieejami centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi.

 

Pašlaik ar Eiropas Komisiju tiek saskaņoti projekta vērtēšanas kritēriji, un paredzams, ka uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ŪDEKA varētu saņemt šā gada otrajā ceturksnī, bet būvdarbus iecerēts uzsākt nākamā gada pavasarī.

 

Tikmēr šā gada sākumā ir uzsākts darbs pie Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes šai projekta kārtai. Paralēli notiek būvprojektu izstrāde trīs ielu posmiem Dienvidrietumu rajonā, kā arī izsludināts jauns iepirkums būvprojekta Centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Krievlaukos, Ventspilī izstrādei.

 

IV kārtā kopā visā projekta teritorijā, kurā nepieciešama tīklu paplašināšana, tiek paredzēts izbūvēt aptuveni 3,9 km maģistrālā ūdensvada un apmēram 4 km kanalizācijas tīklu, kā arī divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Pēc šo darbu veikšanas nākamā gada beigās centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi būs pieejami jau 98,3% iedzīvotāju. Plānotie objekti projekta IV kārtas ietvaros:

 

● Vidusceļš (Mičurina–Lāču), t.sk. jauna kanalizācijas sūkņu stacija;

● Vidusceļš (Lāču–Graudu);

● Lāču iela (Robežu–Vidusceļš);

● Caunu iela (Kļavu–Vidusceļš);

● Zelmeņu iela (Kļavu–Vidusceļš);

● Kļavu iela (Lāču–Graudu);

● Graudu iela (Robežu–Vidusceļš);

● Zaķu iela (Vidusceļš–Kļavu);

● Smilgu iela (līdz namīpašumam nr. 7);

● Vasarnīcu ielas savienojums (Riņķa–Mētru), tai skaitā jauna kanalizācijas sūkņu stacija;

● Mētru iela (Vasarnīcu–Mētru 15);

● Sila iela.

 

Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās tiek īstenots jau kopš 2000. gada. Tas ik gadu rada iespēju arvien lielākam skaitam ventspilnieku saņemt tīru un kvalitatīvu ūdeni, kā arī novadīt kanalizāciju centrālajā tīklā. Savukārt piesaistītais līdzfinansējums no ES Kohēzijas fonda devis iespēju saglabāt tarifu nemainīgu jau kopš 2009. gada. Jāuzsver: ja projekta izmaksas būtu jāfinansē no pašu līdzekļiem, tarifs par saņemtajiem pakalpojumiem būtu vismaz 3 Ls/m3 pašreizējo 1,29 Ls/m3 vietā (bez PVN).

 

Kā pieslēgties centrālajam tīklam

Ja jūsu ielā ir paredzēts izbūvēt jaunus tīklus un jūs vēlaties saņemt tīru ūdeni un novadīt kanalizāciju centrālajā tīklā, ŪDEKA aicina izmantot izdevību un pieslēgt savu īpašumu centrālajai sistēmai būvniecības procesa laikā, kad to izdarīt ir vienkāršāk. ŪDEKA ir radusi iespēju piedāvāt arī atbalstu pieslēguma izbūvei, kā arī iespēju maksājumus par veiktajiem izbūves darbiem veikt pakāpeniski.

 

Sīkāka informācija par pieslēgšanās iespējām un atzaru izbūvei nepieciešamo dokumentāciju pieejama ŪDEKAS mājaslapā www.udeka.lv, sadaļā Pakalpojumi, tēma: Ja vēlaties savu īpašumu pieslēgt pie jūsu ielā izbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzariem, kā arī pašvaldības SIA ŪDEKA, tālr. 63661495.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: