Pašvaldības SIA ŪDEKA realizētajā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta turpinās ielu būvniecība, bet izbūvētie ielu posmi jau tiek nodoti ekspluatācijā.

Lai gan sākotnēji pavasarī uzsāktie darbi bija jāpabeidz un objekti jānodod jau vasaras otrajā pusē, pašreiz ekspluatācijā nodoti tikai divi objekti – Sārnates iela posmā no Medus ielas līdz Tērauda ielai un Arāju iela. Tuvākajā laikā ekspluatācijā tiks nodoti vēl divi objekti – Rūjienas iela un Ābolu iela. Objektu laicīgas pabeigšanas galvenie traucēkļi – novēlota AS Sadales tīkli elektrolīniju demontāžas un izbūves darbu uzsākšana, kā arī ielu segumam paredzēto akmens šķembu piegādes kavēšanās.

 

Oktobrī un novembrī darbi vēl turpināsies Medus ielā (no Pulkveža ielas līdz Sārnates ielai) un Pārventā – J. G. Stendera, Šķērsu, Abavas, Iecavas un Mālu ielā. Tur ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve jau pabeigta, bet, lai minētos objektus nodotu ekspluatācijā, vēl nepieciešams veikt AS Sadales tīkli elektrolīniju demontāžas un izbūves darbus, kā arī drenāžas sistēmas pārbūvi. Šajās ielās pilnībā darbus plānots pabeigt līdz šā gada novembra vidum.

 

2012. gadā pavisam projektā notiek tīklu izbūve 10 ielu posmos. Tādējādi, izbūvējot maģistrālā ūdensvada tīklu ar kopējo garumu 3,2 km un sadzīves kanalizācijas tīklu 2,6 km garumā, 2012. gadā iespēju pieslēgties centralizētai ūdenssaimniecības sistēmai un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni mājās no krāna iegūs 81 mājsaimniecība.

 

Privātmāju iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgt savus īpašumus izbūvēto tīklu atzariem, izmantojot ŪDEKAS pakalpojumu – tīklu izbūve privātīpašumos. Tīklu izbūvi iespējams uzticēt uzņēmuma speciālistiem, noslēdzot līgumu un vienojoties par šo darbu apmaksas kārtību.

 

Atgādinām, ka tīklu pieslēguma shēmas un pārējo dokumentu sagatavošana joprojām ir bezmaksas pakalpojums. Iedzīvotājiem, kas plāno veikt tīklu izbūvi savā īpašumā, ar iesniegumu un tam pievienotiem dokumentiem (īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija, zemes gabala plāna kopija un ēkas inventarizācijas lietas 1. stāva plāna kopija) jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā (darbdienās no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 17 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās vai līdz plkst. 18 pirmdienās un plkst. 16 piektdienās), lai tālāk varētu nokārtot nepieciešamās atļaujas un saņemtu pieslēguma izbūves tehniskos noteikumus un izbūves shēmu. Papildu informāciju par tīklu izbūvi privātīpašumos var saņemt, zvanot uz Tehnisko daļu pa tālruni 63607286.

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta īstenošana plānota no 2010. līdz 2013. gada beigām. Projekta ietvaros plānota arī ūdensvada tīklu rekonstrukcija, lai samazinātu ūdens zudumus, kā arī sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai novērstu gruntsūdeņu ieplūdi kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem.

 

Projekta ietvaros četros gados kopumā paredzēta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve gandrīz 38 km garumā, kā arī maģistrālo tīklu atzaru izbūve uz privātīpašumiem 11 km garumā.

 

Kopējās izmaksas projekta III kārtai plānotas 10,4 miljonu latu apmērā (ar PVN). No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piesaistīti septiņi miljoni latu, savukārt pārējos līdzekļus nodrošinās ŪDEKA – finansējot pievienotās vērtības nodokļa nomaksu un piesaistot ilgtermiņa kredītu projekta līdzfinansēšanai.

 

Projektu Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA ŪDEKA.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: