Tēma: Ventspils muzejs

 • Muzejs izdevis mākslas krājumu katalogu 0

  Ventspils muzejs ar VKKF un pašvaldības atbalstu izdevis glezniecības plenēra ''Agrīnais reālisms'' darbu katalogu. Katalogā skatāmas 56 mākslinieku 68 darbu reprodukcijas un īss mākslinieku daiļrades raksturojums.

 • Vēstures otrdienā: «Ventas Balsij» - 100 0

  Ventspils laikraksts ''Ventas Balss'' dzimis 1921. gada 8. februārī, tā pirmsākumi saistīti ar T.G.Antmana grāmatu tirgotavu un spiestuvi, Kuldīgas ielā 17.

 • Muzejs aicina attālināti iepazīt un svinēt Meteņus 2

  Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs aicina pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas mazo klašu audzēkņus svinēt Meteņus, izmantojot muzeja piedāvāto attālināto nodarbību Zoom platformā. Top arī citu Ventspils muzeja struktūrvienību muzejpedagogu veidotās nodarbības.

 • Izveidots jauns Ventspils pastaigu ceļvedis 0

  Ventspils muzejs un pilsētas Tūrisma informācijas centrs aicina iedzīvotājus doties pastaigā pa jaunizveidoto Torņu ceļvedi, kā arī meklēt jaunus, vēl neatklātus un ceļvedī neiekļautus torņus.

 • Ventspils muzeja lasītava 0

  Ventspils muzejs aicina viesoties muzeja lasītavā un piedāvā stāstus, ko radījuši muzeja krājuma priekšmeti. Un kad vēl ir labāks brīdis stāstiem, kas saistīti ar pagātni un Ventspils vēsturi? Protams, agrajos ziemas vakaros, ģimenes lokā!

 • Izstādes pagaidām slēgtas 0

  Ventspils muzejs gaidīs savus apmeklētājus ar piecām lieliskām izstādēm par vēstures, mākslas un dizaina tēmām.

 • Ziemassvētku ērģeļmūzikas koncerts no pils kapelas (VIDEO) 1

  Livonijas ordeņa pils kapelā, kas ir vecākā saglabājusies sakrālā telpa Kurzemē, atrodas neparasts mūzikas instruments - pozitīvs (portatīvās ērģeles). Ērģeļu skanējumu nesen izmēģināja jaunais pianists Andrejs Mārtiņš Grīnbergs, atskaņojot pazīstamu Ziemassvētku melodiju tēmas un pozitīva laikabiedra Georga Bēma (1661–1733) skaņdarbu ''Esi svētīts, Jēzu''.

 • Noslēdzies konkurss «Kurzemes prozas lasījumi 2020» 0

  Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju māja sadarbībā ar Ventspils bibliotēku jau vienpadsmito reizi rīkoja ''Kurzemes prozas lasījumus''. Šogad, ņemot vērā valstī noteiktos stingros aizliegumus, tika labots konkursa nolikums un pirmo reizi darbu lasījumi notika attālināti, tos iesūtot video formātā. 

 • Muzeja nonācis 20.gs. 50. gadu sadzīves liecinieks 5

  Kombinēto radio un TV ierīci "Беларусь-5" (Baltkrievija) sāka ražot 1959. gada beigās Minskas radiorūpnīcā, Baltkrievijā. ''Teleradiolas'' gabarīti bija 56 x 54,5 x 53,5 cm, bet svars - 40 kg. Kombinētā brīnuma cena veikalā 1961. gadā bija 384 rubļi 85 kapeikas (pēc naudas reformas), bet vidējā alga 81 rublis 30 kapeikas.

 • Muzejs aicina svētkos apskatīt izstādes 0

  Livonijas ordeņa pils Valsts svētkos, 18. novembrī aicina apskatīt trīs jaunas izstādes: par japāņu laku - ''Nolakotā pasaule'', par Kurzemes piekrastē izskalotā sarkankoka mākslinieciskajām pārvērtībām - ''Brazilvuds'' un apjomīgo Ventspils muzeja krājuma izstādi par 20.gs. sākuma vasarnieku dzīvi Ventspilī - ''Vasarnīcu iela''.

 • Zīmējumu konkurss iegūst necerēti lielu atsaucību 0

  Herberta Dorbes memoriālais muzejs ''Senču putekļi'' un māksliniece Agnese Rudzīte rudens brīvlaikā aicināja bērnus piedalīties kaķu zīmējumu konkursā, lai atgādinātu lasītājiem, ka Herberta Dorbes daiļradē nozīmīgu vietu ieņem darbi bērniem - īpaši iemīļota ir rakstnieka grāmata ''Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī'', kur notikumi risinās kaķu skolā.

 • Muzejs aicina piedalīties konkursā 0

  Herberta Dorbes daiļradē nozīmīgu vietu ieņem darbi bērniem - dzejoļi un pasakas, kas rakstīti ar dzejniekam piemītošu atjautību, mīlestību un bērnu pasaules izpratni. To vidū īpaši iemīļota ir H. Dorbes grāmata ''Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī'', kas pirmizdevumu piedzīvoja 1971. gadā.