Lai sniegtu lielāku atbalstu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, proti, pensijas saņēmējiem, personām ar invaliditāti un ģimenēm ar bērniem, Ventspils pilsētas pašvaldība lēmusi palielināt sociālo budžetu.

Ņemot vērā augstos inflācijas rādītājus un energoresursu sadārdzinājumu, Ventspils pašvaldība šogad sociālajos pabalstos dažādām iedzīvotāju grupām plāno izmaksāt par aptuveni 900 tūkstošiem eiro vairāk nekā pērn. Izanalizējot iepriekš izmaksāto pabalstu apmēru un mērķa grupas, pieņemts lēmums kopš 17. janvāra vairāku pabalstu apmēru palielināt, sākot ar tiem pabalstiem, kas attiecināmi uz medicīnas izdevumiem. Kā skaidro Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna, šie ir vieni no pašvaldības visbiežāk izmaksātajiem pabalstiem. Palielināts arī pašvaldības līdzfinansējuma apmērs trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī lemts par pabalsta apmēra palielināšanu personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu. Kā norāda Lapskalna, šie, visticamāk, ir tikai pirmie pabalstu veidi, kuru apmērs tiek palielināts un šā gada laikā plānots pārskatīt arī pārējos pabalstus un to apmērus. «Pabalstu saņemšanas kārtība nav mainīta. Vienīgais, kas ir mainījies, ir pabalstu apjoms. Iedzīvotāji pie šīs sistēmas, kā tiek izvērtēta atbilstība un piešķirti pabalsti, ir pieraduši,» uzver Sociālā dienesta vadītāja.

No janvāra medikamentu un medicīnas ierīču iegādei bērniem ar invaliditāti no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un nestrādājošiem pieaugušajiem ar invaliditāti, kā arī nestrādājošiem pensionāriem līdzšinējo 36 eiro vietā tiks izmaksāti 50 eiro gadā, turklāt bērniem ar invaliditāti šis pabalsts ietver arī daļēju rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu segšanu. Plānots, ka šogad medicīnas izdevumu segšanai paredzēto pabalstu bērniem ar invaliditāti saņems 15 personas, un šim pabalsta veidam atvēlētais finansējums ir 750 eiro. Savukārt pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei paredzēts šogad izmaksāt 152750 eiro un šo pabalstu saņems 3055 personas.

Vienu reizi gadā pensionāri un personas ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki un politiski represētas personas, kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai. Šī pabalsta apmērs palielināts no 55 eiro uz 70 eiro gadā un plānots, ka šo pabalstu šogad saņems 101 persona (pabalstam atvēlētais finansējums – 7070 eiro).

Mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kā arī mājsaimniecībām, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438 eiro mēnesī, ir palielināts arī pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai – no 0,71 eiro uz 1 eiro par katru ģimenes ārsta ambulatoro apmeklējumu. Šo pabalstu plānots šogad izmaksāt 400 personām un šim mērķim atvēlēti 400 eiro. Tāpat šai mērķa grupai no 1,71 eiro uz 4 eiro tiek palielināts pabalsta apjoms par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu. Šo pabalsta veidu šogad paredzēts izmaksāt 300 cilvēkiem un atvēlētais finansējums – 1200 eiro. Kā arī no 4 eiro uz 7 eiro, sākot ar otro dienu, palielināts pabalsts daļējai ārstēšanās izmaksu segšanai diennakts stacionārā un šo pabalstu šogad paredzēts izmaksāt 525 personām (atvēlētais finansējums – 3675 eiro).

Kā norāda Ventspils Sociālā dienesta vadītāja, pieaugošā inflācija būtiski skārusi arī ģimenes ar bērniem, tādēļ palielināts apmērs arī vairākiem pabalstiem, kas paredzēti bērniem, kuri apmeklē Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes, proti, palielināta atlaide ēdināšanai. Bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai pabalsts palielināts no 50% uz 90%, un plānots, ka šo pabalstu šogad saņems 14 bērni (atvēlētais finansējums – 7859 eiro). Savukārt bērniem no maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai šogad palielināts no 25% uz 50% un to saņems 8 bērni (kopējais gadā atvēlētais finansējums – 2495 eiro). No 25% uz 50% palielināts arī pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā un to, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, varēs piešķirt ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

Pabalsta apjoms palielināts ventspilniekiem, kuri sasniedz 100 gadu vecumu un vairāk. Līdzšinējo 570 eiro vietā 1000 eiro vienreizējo pabalstu saņems iedzīvotāji, sasniedzot 100 gadu vecumu. Pavisam drīz, jau februārī, simto jubileju svinēs kāda ventspilniece. Savukārt seniori, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu, vienu reizi mēnesī saņems pabalstu, kurš palielināts no 43 eiro uz 50 eiro, un plānots, ka šo pabalstu šogad saņems 2 seniori (šim mērķim atvēlētais finansējums šogad ir 1 200 eiro). «Simtgadnieki mums tomēr ir retums. Kopš 1. janvāra ir spēkā jaunais Pašvaldību likums un ir mainījusies kārtība, kā tiek apstiprināti jebkādi grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos. Procedūra tagad ir daudz garāka, nekā bija līdz šim, tādēļ jau laicīgi, pagājušā gada decembrī, uzsākām procesu, lai mūsu vienīgā šā gada gaviļniece varētu saņemt šo palielināto pabalstu,» skaidro Lapskalna.

Aivars Lembergs, Ventspils domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Pieaugums ir būtisks

Pabalstu pieaugums dinamikā ir būtisks, lai arī mēs paši saprotam, ka absolūtā izteiksmē, neskatoties uz būtisku palielinājumu, tas vēl nav pietiekams un vēlams tomēr būtu lielāks. Ventspils pilsētas dome pie šī jautājuma atgriezīsies. Ņemot vērā pieaugošo inflāciju, vēlos vērst uzmanību, ka īpaši būtisks ir pieaugums atbalstam par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta apmeklējumu no 1,7 eiro uz 4 eiro un par ārstēšanos dienas stacionārā par katru dienu, sākot no otrās dienas, atbalsts pieaugs no 4 eiro uz 7 eiro. Būtiski palielinājies ir kopējais finansējums, sniedzot palīdzību ventspilniekiem pabalstu un pakalpojumu veidā. Ja 2022. gada sociālo pabalstu budžeta izpilde bija 3110463 eiro, tad šā gada Ventspils pašvaldības sociālo pabalstu budžets plānots 4013512 eiro apmērā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: