Eiropas Savienības Finanšu ministrija izdevusi labās prakses projektu krājumu "Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, kurā apkopoti 108 piemēri, tai skaitā arī pieci Ventspils pilsētas pašvaldības realizētie investīciju projekti.

Labās prakses projektu krājumā iekļauti šādi projekti:

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ventspils pilsētā”, kura ietvaros četrās Ventspils pilsētas vidusskolās izremontēti un mūsdienīgi aprīkoti dabaszinātņu kabineti.

„Pašvaldības SIA “Ventspils slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana”, kura ietvaros veikta Ventspils slimnīcas kā reģionālās daudzprofilu slimnīcas infrastruktūras optimizācija un sakārtošana, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanos pacientiem un personālam, veicinot aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.

„Daudzdzīvokļu ēkas Brīvības ielā 33-35, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, kura ietvaros veikta 1961.gadā ekspluatācijā nodotās ēkas renovācija, samazinot siltumenerģijas patēriņu par 35 %.

„Jaunrades nama attīstības projekts”, kura ietvaros rekonstruēts vēsturiskais Latviešu biedrības nams Maiznieka ielā 11 un Īsā ielā 3, Ventspilī, izveidojot jaunu piebūvi un uzlabojot interešu izglītības piedāvājuma klāstu Ventspils pilsētā un Kurzemes reģionā.


„Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē”, kura ietvaros izbūvēts šaursliežu dzelzceļa pagarinājums (2,6 km), apkalpes ceļš (3 km), vēsturiskā ēkas replikas un kases ēka, vagonu nojume, kā arī veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Visu labās prakses projektu krājumu „Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā. 2007-2013" iespējams lejupielādēt http://www.esfondi.lv/page.php?id=861 vai VIAA mājas lapas sadaļā: Informatīvie materiāli » Bukleti un brošūras.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: