Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu noteiktajos termiņos, tādēļ Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa vēlas atgādināt, ka tuvojas otrais nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš – 15.maijs!

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt:

Noteiktajā termiņā nenomaksātam nodoklim tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no pamatparāda par katru nokavēto maksājuma dienu.

Vēršam uzmanību, ka nesaņemta nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma gadījumā nodokļa maksātājs netiek atbrīvots no nodokļa nomaksas, bet tiek aicināts šo paziņojumu saņemt Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl