Pašvaldības SIA Ventspils siltums īstenotā projekta Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69 gaitā šobrīd Pārventas katlumājā aktīvi norit būvniecības darbi.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs – Lietuvas uzņēmums UAB Enerstena - sadarbojoties ar vietējiem būvuzņēmumiem SIA Pilsbūve un SIA Voka, pērn decembrī veica dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai nepieciešamos priekšdarbus – gan esošā dīzeļdegvielas apkures katla pārvietošanu, gan dūmgāzu kondensatora pamatu izbūvi. Daļēji tika demontētas arī katlumājas jumta pārseguma konstrukcijas, lai varētu uzstādīt nepieciešamās iekārtas.

Šobrīd Talsu ielā 69 jau ir uzstādītas galvenās tehnoloģiskās pamatiekārtas – dūmgāzu kondensators un dūmgāzu attīrīšanas iekārta - kā arī atjaunots katlumājas jumta segums ar jaunām būvkonstrukcijām. Pašreiz turpinās elektromontāžas darbi jauno tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanai pie kopējās sistēmas, pabeigta arī lielākā daļa no iekšējiem siltumtīklu pārbūves darbiem. Uzsākta dūmeju izbūve no esošajiem biomasas apkures katliem, un darba režīmā tiek ieregulēts pārvietotais dīzeļdegvielas apkures katls. Mēneša beigās Pārventas katlumājai tiks piegādāts arī 25 metrus augsts dūmenis, kas pašreiz vēl tiek izgatavots Dānijas rūpnīcā VL Staal.

Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu noslēgts ar Lietuvas uzņēmumu UAB Enerstena, kas jau pirms četriem gadiem Ventspilī būvēja dūmgāzu kondensatoru Ventas kreisā krasta katlumājā Brīvības ielā 38. Savukārt projekta būvuzraudzību nodrošina SIA CC3.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana ir mūsdienīgs risinājums, kas dos iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā ne tikai palielināsies ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā daudzums. Turklāt samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados. Plānots, ka pilsētas labā krasta katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators ļaus ietaupīt ap 11% no katlumājā izmantotā biokurināmā.

Būvdarbi tiek veikti un finansēti projekta Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī (nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Projekta īstenošanai piešķirtā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 260 451,39 eiro, bet kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 723 864 eiro apmērā. Objekta nodošanas ekspluatācijā plānotais termiņš ir 2019. gada marts.

Lasi vēl

Komentāri (5)

 • -1
  reku 11.01.2019, 08:45:05

  Ja samazināsies nepieciešamā kurināmā daudzums,vai arī tarifa maksājumi samazināsies pārventniekiem?

 • -5
  VSiltums 11.01.2019, 14:57:50

  Vēlamies vērst uzmanību, ka siltumenerģijas tarifs nav maksājums. Tarifs ir saražotās un piegādātās siltumenerģijas cena, kas noteikta EUR par vienu megavatstundu un tas ir nemainīgs lielums kopš tā apstiprināšanas brīža. Tarifa lielumu nosaka visu siltumenerģijas ražošanas un piegādes izmaksu kopums, un šo izmaksu izvērtēšanu katram siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

  Savukārt cik liels ir maksājums par apkuri, to nosaka patērētās siltumenerģijas daudzums ēkā. Maksa par patērēto siltumenerģiju mēnesī tiek aprēķināta proporcionāli apsildāmai platībai m2, sareizinot tarifu (54,90 EUR) ar siltumenerģijas patēriņu MWh.

  Lai mazāk ēka patērētu siltumenerģiju un līdz ar to būtu mazāks maksājums par apkuri, viena no iespējām ir veikt ēkas siltināšanu. Tāpat, samazinot temperatūru telpās par 1 grādu, rēķinu var samazināt vidēji par 5%.

 • -6
  VSiltums 11.01.2019, 14:58:24

  Līdz šim Ventspilī tarifa samazinājums bijis iespējams, pateicoties „Ventspils siltums” veiktajiem ražošanas modernizācijas darbiem, tostarp dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai Ventas kreisā krasta katlumājā.

  Tas nozīmē, ka uzņēmuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana ir viena no iespējām kā saglabāt stabilu siltumenerģijas ražošanas tarifu arī turpmāk.

  Siltumenerģijas ražotājs jaunu tarifa projektu Regulatoram var iesniegt tikai tad, ja 12 mēnešu periodā par 5% ir mainījušās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas, kā arī - ja par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie apjoma rādītāji.

 • -4
  yolo 11.01.2019, 10:15:37

  nē, būs jāatmaksā finansējums par jauno dūmgāzu kondensatoru

 • -1
  Rabarberis 11.01.2019, 22:04:56

  Vai vēlies par to samaksāt?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: