Pašvaldības SIA Ventspils reiss sekmīgi aizvadījusi integrētās vadības sistēmas kārtējo auditu, tā apliecinot savas darbības atbilstību četriem starptautiski atzītiem standartiem. Par uzņēmuma ilgtspēju liecina arī pirmajā pusgadā saņemto balvu un atzinību klāsts. Svarīgi, ka ikviens sasniegums ir uzņēmuma darbinieku kopīgā darba rezultāts.

Pirms gadiem, ieviešot integrēto vadības sistēmu, Ventspils reiss sevi pieteica kā uzņēmumu, kura vadība domā par ilgtspējīgu attīstību ne tikai komercsabiedrības, bet arī pašvaldības un valsts mērogā. Uzņēmums piedāvā pasažieriem drošu, kvalitatīvu un videi draudzīgu pakalpojumu. Tā sniedzējiem – uzņēmuma darbiniekiem – tiek nodrošināta profesionālā izaugsme, darba drošība un sociālās garantijas. Savukārt uzņēmumu kopumā raksturo pārdomāta un stratēģiska saimnieciskā darbība. Atzinīgi vērtētais darbs, saņemtās balvas un sertifikāti ir būtisks apliecinājums kvalitatīvi ieviestai un īstenotai daudzu gadu darbības praksei.

«Integrētās kvalitātes vadības sistēmas ieviešana pirms desmit gadiem lika uzmanīgi izvērtēt dažādus procesus uzņēmumā,» atceras uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija izstrādāt instrukcijas, stingri nosakot darbinieku rīcību un atbildības jomas dažādās situācijās, kā arī sekot, lai tās tiktu ievērotas, turpināja Lieģis. Līdz ar ieviestajām pārmaiņām uzņēmuma pārstāvji ikdienas darbā sāka dokumentēt paveikto un saglabāt liecības par to fotogrāfijās, videomateriālos un presē. «Īsāk sakot – integrētās kvalitātes vadības sistēmas ieviešana padarīja visu uzņēmumā notiekošo viegli caurskatāmu,» skaidroja valdes priekšsēdētājs.

Apliecināta konkurētspēja

Integrētās vadības sistēmas auditu veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas. Tās galvenais mērķis bija pārliecināties, ka uzņēmums strādā atbilstoši četru starptautisku standartu – kvalitātes vadības, vides pārvaldības, energopārvaldības un darba drošības pārvaldības – prasībām, kā arī sniegt ieteikumus veiksmīgam turpmākajam darbam.

Veicot auditu, šajā reizē par prioritāti bija izvirzīta dažādu risku vadība. Tika auditēts tas, kā uzņēmuma darbinieki pārzina darba drošības un ugunsdrošības noteikumus; vai prot rīkoties dažādās ārkārtas situācijās, piemēram, sniedzot pirmo palīdzību cietušajam; vai izprot un apzinās, kādus kaitējumus pasažieru pārvadājumi var nodarīt apkārtējai videi un kā tos novērst vai samazināt.

Lai varētu izdarīt objektīvus secinājumus, klātienē tika aptaujāti visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbinieki – vadošie speciālisti, sabiedriskā transporta vadītāji un kontrolieri, Ventspils autoostas kasieres, uzņēmuma automehāniķi, kā arī tehniskie un saimnieciskie darbinieki. Sarunu rezultātā institūcijas speciālisti guvuši pārliecību, ka Ventspils reisa darbinieki izprot uzņēmumā notiekošos procesus un ir ieinteresēti to uzlabošanā, labi pārzina visas jomas, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, kā arī orientējas valsts likumdošanā. Tāpat audita laikā rūpīgi tika pārbaudīta arī uzņēmuma dokumentācija, jo tā atspoguļo gan darba plānošanu, gan arī kvalitātes kontroli un darbinieku apmācību saturu un norisi.

Vērtējot Ventspils reisa atbilstību četru starptautiski atzīto standartu prasībām, auditori uzņēmuma darbību rezultātā vērtēja kā izcilu. Īpaši atzinīgi tika novērtēti gan uzņēmuma centieni pasažieru viedokļa izzināšanā, gan arī ieguldītais darbs vides monitoringā un darbinieku, īpaši autobusu vadītāju, motivēšanā. Atgādinām, ka, apzinot pasažieru viedokli, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS pēc uzņēmuma pasūtījuma ik gadu veic pasažieru aptauju. Tikpat nozīmīgas viedokļa izzināšanā ir pasažieru iesniegtās atsauksmes, kas tiek apkopotas un izvērtētas. Aktīvs darbs notiek arī sociālajos tīklos, lai uzklausītu, skaidrotu un informētu.

«Ventspils reiss neapšaubāmi ir līderis pasažieru pārvadātāju jomā ne tikai ikdienas darbā, bet arī inovāciju ziņā. Ir patīkami redzēt, ka labas lietas turpinās. Raksturojot uzņēmumu kopumā, var droši teikt, ka tas ir mērķtiecīgs, tendēts uz izcilību un nebaidās ieviest novatoriskas idejas,» pārliecināts Det Norske Veritas pārstāvis un nesen notikušā audita vadītājs Andris Maurāns.

Viņš turpināja, ka Ventspils reisa darbs ir balstīts uz analīzi, izpratni un sistemātiskumu. Turklāt, izceļot kapitālsabiedrības paveikto dažādās darbības jomās, auditori norādīja, ka atbilstību četriem starptautiskajiem standartiem spējuši sertificēt tikai neliela daļa uzņēmumu.

Jāpiebilst, ka minētās jomas, kas tika analizētas audita laikā, tiešā veidā pasažierus ikdienā neskar, tomēr tās būtiski ietekmē uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un darba praksi. Kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēmas galvenais mērķis ir samazināt uzņēmuma darbības kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī rūpēties par darbiniekiem, uzlabojot darba vidi un sekojot līdzi viņu veselības stāvoklim, tādējādi rezultātā arī uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Kāpēc jāvērtē ilgtspēja?

Atbilde ir vienkārša – uzņēmuma darbiniekiem ilgtspēja garantē darbu, savukārt pasažieriem to, ka pilsētā ir sabiedriskais transports, kas kursē, ir pieejams un kura negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi ir minimāla.

Bet ilgtspēja ir daudznozīmīgs jēdziens. Tā aptver vairākas būtiskas jomas, taču attiecībā uz uzņēmējdarbību parasti tiek akcentētas trīs būtiskākās: vides, ekonomiskā un sociālā ilgtspēja. Ilgtspējas indeksu nosaka eksperti, izmantojot starptautiski atzītu metožu kopumu. Tiek vērtēta uzņēmuma darbības plānošana ilgtermiņā, atbildība pret klientiem, darba vide, uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi, ieguldījums sabiedrībā un citi kritēriji. Citiem vārdiem, eksperti vērtē to, kas uzņēmumā notiek.

Šogad Ventspils reisam tika piešķirta Ilgtspējas indeksa platīna kategorija, kas pašlaik ir izcilākais kapitālsabiedrības sasniegums. Iegūtā balva apliecina, ka uzņēmums demonstrē atbildīgu attieksmi visās darbības jomās, sistemātiski organizē ietekmes novērtēšanu, regulāri sniedz caurskatāmas un publiskas atskaites par savu darbību, kā arī rūpējas ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu.

Latvijas Ilgtspējas indekss tiek izvērtēts devīto gadu, un tajā piedalās ne tikai komercsabiedrības, bet arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. Ventspils reiss Ilgtspējas indeksa izvērtēšanā šogad piedalījās sesto reizi. Labus rezultātus kapitālsabiedrība spēja uzrādīt jau pirmajā dalības gadā, kad tika novērtēta ar sudrabu. Arī otrajā gadā tika apliecināta atbilstība sudraba kategorijai, taču, pakāpeniski uzlabojot sniegumu visās jomās, turpmākajos trīs gados tika pasniegta balva, kas atbilst zelta kategorijai. Šogad kopā ar vienpadsmit lieliem, starptautiski pazīstamiem un atzītiem uzņēmumiem kā Swedbank, Latvenergo, Cēsu alus un citi arī Ventspils reiss ieņem savu vietu platīna kategorijā.

Kārtējo reizi vietā ir teiciens Mazs cinītis gāž lielu vezumu, jo, salīdzinot ar pārējiem, Ventspils reiss ir neliels uzņēmums, kas pierādījis, ka sakārtotā pašvaldībā arī tās kapitālsabiedrības ir konkurētspējīgas un veiksmīgas.

Ir ģimenēm draudzīgs

Šajā gadā Ventspils reiss bija vienīgais starp visiem pasažieru pārvadātājiem Latvijā, kam Labklājības ministrija piešķīra statusu – Ģimenei draudzīgs komersants. Sveicot uzņēmumu, labklājības ministrs Jānis Reirs uzsvēra, ka sabiedrībā pieaug un nostiprinās izpratne, zināšanas un interese par atbildīgu biznesu, darbiniekiem, klientiem un viņu ģimenēm, piedāvājot labvēlīgu vidi, pozitīvu attieksmi un veicinot savstarpējo cieņu.

Ventspils reiss ir orientēts uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Līdz ar to īpaša uzmanība tiek pievērsta ģimeniskajām vērtībām, kā arī ģimenes dzīves un darba vides uzlabošanai. Uzņēmuma prioritāte un veiksmes atslēga ir motivēts, profesionāls un lojāls darbinieks.

Viens no darbinieku ieguvumiem – dažādas ikmēneša piemaksas darba algai.

Piemēram, nesmēķētāju piemaksa, ko saņem tie uzņēmuma darbinieki, kas izvēlas veselīgu dzīvesveidu, nevis cigareti. Ja ikdienas darba pienākumi to atļauj, ir iespējams strādāt elastīgu vai nepilnu darba laiku, kā arī vajadzības gadījumā veikt darbu attālināti. Atbalsts darba laika organizācijā tiek sniegts arī pēc individuāla pieprasījuma. Īpaši tas attiecas uz darbiniekiem ar maziem bērniem. Tiek domāts arī par to, lai strādājošie kopā ar ģimenēm varētu piedalīties dažādos sporta un atpūtas pasākumos. Tāpat ik gadu tiek organizēts atbalsta pasākums ģimenēm Darbā bērni, kura laikā darbinieku atvasēm ir iespēja viesoties vecāku darbavietā, iepazīties ar viņu ikdienas pienākumiem, kā arī rotaļīgā gaisotnē iejusties dažādos amatos.

Tikpat lielā mērā statuss Ģimenei draudzīgs komersants attiecas arī uz sabiedriskā transporta pasažieriem un viņu ģimenēm. Zemās grīdas autobusi atvieglo pārvietošanos ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī vecākiem ar bērnu ratiņiem. Ventspils autoostas uzgaidāmajā zālē izvietots bērnu rotaļu stūrītis. Sākoties tumšajiem rudens mēnešiem, uzņēmums organizē akciju «Ventspils reiss» Tevi vienmēr pamanīs!, rūpējoties par pasažieru un viņu ģimenes locekļu drošību uz ceļa un autobusu gaidīšanas laikā.

Lai arī izcilība nav nedz uzņēmuma, nedz arī tā vadības pašmērķis, pirmajā pusgadā saņemto atzinību un balvu klāsts ir bagātīgs:

izcilākais sasniegums – Ilgtspējas indeksa platīna kategorija;

trešo gadu pēc kārtas – Ventspils domes atzinība Videi draudzīgs uzņēmums;

sesto gadu pēc kārtas – Labklājības ministrijas atzinība Ģimenei draudzīgs komersants;

pirmo reizi – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālbalva Reģiona spēks par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā;

sertifikāts, kas apliecina finansiālo stabilitāti, – Stiprākais Latvijā.

Uzstādīta augsta latiņa

Ventspils reiss šogad pirmo reizi sasniedzis augstāko – platīna – kategoriju Ilgtspējas indeksā, kļūstot par pirmo pašvaldības kapitālsabiedrību, kas parādījusi tik augstu sniegumu. Šis rezultāts liecina par ilgstošu un mērķtiecīgu darbu, lai atbildīga biznesa principus integrētu savā darbībā. Mēs vienmēr uzsveram, ka uzņēmumiem, kuri saņēmuši platīna vai zelta novērtējumu, ir augstākās vadības atbalsts un iesaiste. Bez tā patiesa izaugsme nav iespējama.

Lai gan Ventspils reiss jau šobrīd ir paveicis ārkārtīgi daudz, protams, darbs neapstājas nekad. Zināms, ka grūtāk par noteiktas latiņas sasniegšanu ir tās noturēšana. Izaugsme ir iespējama vienmēr, un mēs redzam, ka uzņēmumam vēl ir daudz ieceru gan vides aizsardzības jomā, gan inovāciju ieviešanā.

Dace Helmane, biedrības Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts valdes locekle

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • 0
  Zanis zubis 31.07.2018, 08:32:17

  Viss jau būtu labi,ja vien šoferiem maksātu normālas algas.

 • 0
  Ramona 01.08.2018, 08:56:58

  Es varu teikt tikai to labāko pa Reisa šoferiem. Vedu gan mazdēlu uz treniņiem ar sabiedrisko, gan pati pārvietojos. Pārsvarā ir ļoti laipni un patīkami šoferi. Un iegūtās balvas arī ir labs novērtējums no malas - malači. Lai izdodas!

 • 0
  Pipars 25.09.2018, 00:30:14

  Ko Ventspils reiss nepiedalijās Eiropas autobusu vaditāju čempionātā?
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/2018_European_Busdriver_Championship

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: