Uzsākot kārtējo apkures sezonu, PSIA Ventspils siltums valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris stāsta, kā uzņēmums ir sagatavojies ziemas sezonai, kādi darbi ir veikti vasarā, kādus rezultātus sniegusi jaunā siltuma patēriņa aprēķina sistēma, kā arī par citām aktualitātēm.

Vai jūs zināt, cik pilsētas siltumapgādes sistēmas abonentu jau ir pieslēgušies apkurei?

– Uzņēmums tādu statistiku neveic. Taču mēs jau septembra vidū vērsāmies pie dzīvojamo māju pārvaldniekiem ar ierosinājumiem sagatavot ēkas un iekšējos siltummezglus siltuma pieslēgšanai. Lai cik dīvaini arī tas būtu, tomēr daudzi ventspilnieki joprojām uzskata, ka apkuri mājām pieslēdz Ventspils siltums – iestājoties aukstākam laikam katlumājas sāk kurināt un nogādā siltumu pa caurulēm mājām. Patiesībā siltumapgādes sistēma tagad ir daudz modernāka – siltumnesēju jeb karsto ūdeni pa caurulēm nodrošinām patērētājiem visu cauru gadu. Siltummezglā, kāds ir katrā daudzdzīvokļu mājā, ūdens apkures sistēmai tiek sildīts, izmantojot siltummaini. Siltummezglu iedarbina tieši nama pārvaldnieks. Viņš arī regulē, līdz kādai temperatūrai nepieciešams uzsildīt ūdeni apkures sistēmā, tāpat visus pārējos parametrus. Tas ir jāatgādina, jo, iestājoties rudenim, daudzi zvana uzņēmumam un vaicā: kad pieslēgs apkuri? Taču šo jautājumu vajadzētu uzdot nama pārvaldniekam, nevis mums. Pastāv iespēja ieslēgt siltummezglu ātrāk, noregulējot to uz konkrētu ārgaisa temperatūru – +12ºC, +10ºC, +8ºC. Kad gaisa temperatūra laukā pazeminās līdz noteiktajai temperatūrai, siltummezgls automātiski ieslēdzas un sāk nodrošināt siltumu. Iedzīvotāji to var pat nepamanīt, bet sajust noteikti var, ka dzīvoklī kļuvis patīkamāks mikroklimats. Visus, kas vēl nav pieslēguši apkuri, es aicinu to izdarīt.

Ņemot vērā pašreizējo tarifu, vai izmantot centralizēto sil­tum­apgādi ir izdevīgāk nekā elektrību, vai tomēr otrādi?

– Šo jautājumu mums nereti uzdod portālos un forumos. Vēlos atgādināt, ka no šā gada 1. marta siltuma tarifs Ventspilī ir 54,90 eiro par megavatstundu. Domāju, nekļūdīšos, ka viena megavatstunda, izmantojot apkurē elektrību, izmaksās divas ar pusi reizes dārgāk.

Kā uzņēmums Ventspils siltums gatavojās jaunajai apkures sezonai?

– Iespējams, daudzi domā, ka, beidzoties apkures sezonai, Ventspils siltumam sākas brīvāks laiks. Taisni otrādi. Ja viss darbojas labi, tad mums ir brīvāks laiks tieši ziemā. Bet vasarā ir kārtīgi jāstrādā, lai sagatavotu nākamajai apkures sezonai divas mūsu lielās katlumājas. Pārventā šogad veikti nopietni šķeldas katlu profilaktiskie remonti. Tie ir nokalpojuši jau vairāk nekā trīs gadus, daudzas detaļas ir nolietojušās, tās vajadzēja nomainīt. Ogļu katlam ir veikts nopietns remonts kurināmā padeves sistēmā – tāds remonts šim katlam nebija veikts kopš 2007. gada, kad to uzstādīja. Kreisā krasta katlumājā tāpat remontējām katlu apmūrējumu, sakārtojām visu automātiku, pārbaudījām un tur, kur bija nepieciešams, veicām remontu kurināmā padeves sistēmā, nomainījām konveijera ķēdes. Veicām profilaktiskos remontus arī mazajās lokālajās katlumājās, kas mums ir četras, kā arī siltumtrasēs.

Vai visas siltumtrases pilsētā ir nomainītas pret rūpnieciski izolētajām?

– Mēs varam lepoties uz pārējās Latvijas fona ar to, ka Ventspilī 99,6% siltumtrašu ir nomainītas pret rūpnieciski izolētajām. Atlikuši tikai 525 metri no vecās trases, kur caurules pagaidām nav nomainītas. Taču projekts par šo darbu veikšanu jau ir iesniegts izvērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā kopā ar dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas projektu Pārventas katlumājā. Vienlaikus izstrādājam projektu, kas paredz septiņu jaunu siltumtrašu būvniecību 2,66 km garumā.

Cik aktuāla ir problēma ar parādniekiem par patērēto siltumu?

– Es neteiktu, ka šī problēma ir ļoti izteikta. Mēs ar izpratni attiecamies pret tiem klientiem, kuri apkures sezonā nevar pilnībā samaksāt par patērēto siltumu un dzēš parādu vasaras mēnešos. Par tādu parādu mēs nepiedzenam soda procentus. Ir neliels klientu skaits, kuri joprojām cenšas dzīvot uz savu kaimiņu rēķina un nedeklarē pilnā apmērā datus par patērēto karsto ūdeni. Taču kopumā mūs priecē tas, ka, ieviešot jauno norēķinu sistēmu, uzņēmuma debitoru skaits ir samazinājies. Jaunā grāmatvedības programma, kas ieviesta uzņēmumā, ļauj mums būt informētiem par visiem mūsu klientiem – vairāk nekā 12 000 fizisko personu un vairāk nekā 300 juridisko personu: par viņu maksājumiem, līgumiem, vienošanās ar uzņēmumu, māju kopīgo un karstā ūdens siltumskaitītāju rādījumiem utt. Tas sniedz mums iespēju savlaicīgi izsūtīt brīdinājumus tiem, kas ir parādā uzņēmumam, un veiksmīgi veikt profilaktisko darbu, samazinot parādus. Tāpat ir samazinājies jautājumu skaits Abonentu daļai.

Kas tagad visvairāk uztrauc iedzīvotājus?

– Vissāpīgākais jautājums – par starpību patērētā karstā ūdens uzskaitē. Diemžēl nesen pieņemtie Ministru kabineta noteikumi paredz mums tādu kārtību, ka šī starpība tiek sadalīta starp visiem patērētājiem, ja nav atklāts tās rašanās iemesls. Gribu norādīt, ka, tiklīdz ir atklāta negodīgā deklarēšana, mēs uzreiz atņemam attiecīgu karstā ūdens daudzumu no visas mājas kopējā patēriņa. Un visi iedzīvotāji uzreiz to izjūt savos rēķinos.

Kā var atrisināt šo problēmu, lai panāktu, ka šī starpība kļūst minimāla?

– Nekas efektīvāks kā elektroniska attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana pagaidām nav izdomāts. Es arī pats dzīvoju daudzdzīvokļu mājā un zinu, ka diemžēl vairums iedzīvotāju nevēlas to pieņemt, lai gan attālinātās skaitītāju nolasīšanas sistēma ļauj vienlaikus nolasīt skaitītāju rādījumus visos dzīvokļos, nepieļauj iespēju, ka kāds varētu iedarboties uz skaitītājiem un krāpties ar patērētā ūdens daudzuma deklarēšanu, līdz ar to – pilnībā atkrīt visi jautājumi un praktiski tiek novērsta starpība ūdens uzskaitē. Diemžēl daudzi iedzīvotāji joprojām nesaprot, ka viņu īpašums neaprobežojas tikai ar privāto dzīvokli, bet attiecas arī uz mājas kopīpašumu – iekšējiem tīkliem, kāpņu telpām, pagrabu, bēniņiem utt.

Vai ir kādi pozitīvi piemēri, kad iedzīvotāji apzinīgi izturas arī pret kopīpašumu?

– Pilsētā ir divas daudzdzīvokļu mājas, kur ir uzstādītas skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas. Izmantojot šīs sistēmas, starpība patērētā karstā ūdens uzskaitē patiešām ir niecīga – 3–5%. Taču ir arī tāds piemērs, kad mājā nav attālinātās skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas, toties tajā dzīvo apzinīgi iedzīvotāji, kuri godīgi attiecas pret patērēto karstā ūdens daudzumu un pret kopīpašumu. Runa ir par māju Stradiņa ielā 15, kuru pārvalda Gaļina Maļiņina. Šajā mājā vispār nav nekādas starpības patērētā karstā ūdens daudzuma uzskaitē, proti, mājas kopējā skaitītāja rādījumi sakrīt ar individuālo skaitītāju deklarēto rādījumu summu.

Iedzīvotājiem vienmēr ir aktuāls jautājumus – vai siltuma tarifs tiks paaugstināts?

– Šis jautājums izskanēja arī informatīvā pasākuma laikā, kuru organizēja Ventspils nekustamie īpašumi. Gribu atgādināt, ka no 2013. gada siltuma tarifs Ventspilī ir tikai samazinājies. Kas attiecas uz apkures un karstā ūdens rēķiniem, tad tie ir atkarīgi no tā, cik siltuma māja patērē. Siltinātās mājās rēķini vienmēr būs mazāki nekā nesiltinātās. Siltuma rēķinus ietekmē daudzi faktori, toskait – laikapstākļi un mājas tehniskais stāvoklis. Taču, ja laikapstākļus ietekmēt mēs nevaram, tad savest kārtībā māju gan ir mūsu spēkos. Pat bez kompleksas siltināšanas var izdarīt daudz ko – nosiltināt bēniņus, sakārtot iekšējo apkures sistēmu, novērst siltuma noplūdi caur logiem un durvīm kāpņutelpās. Negribu nevienam neko uzspiest, taču, pat ja iedzīvotāji paņems kredītu savas mājas siltināšanai, tas ātri vien atmaksāsies. Ieguldījumi mājā ir ilgtermiņa, virzīti uz īpašuma kvalitātes un vērtības paaugstināšanu. Mums taču nepatīk braukt ar vecu sasistu automašīnu – mēs to vēlamies nomainīt pret jaunu un esam gatavi par to maksāt. Bet attiecībā uz savu māju mēs par to aizmirstam! Diemžēl reizēm nav vienkārši visiem mājas iemītniekiem vienoties un pieņemt kopīgu lēmumu. Uzņēmums no savas puses ir izdarījis visu iespējamo, lai katlumāju iekārtas darbotos perfekti jebkuros laika apstākļos. Mēs tāpat vienmēr esam gatavi palīdzēt, ja rodas sarežģītas situācijas, – iesakām, konsultējam, meklējam pieņemamus risinājumus. Gribu atgādināt, ka uzņēmums nodrošina siltumu nepārtraukti, un, ja kaut kas neapmierina, piemēram, dzīvokļos ir pārāk silti vai pārāk vēsi, labāk informēt mūs savlaicīgi, nevis pēc rēķinu saņemšanas. Būtu labi, ja katrā mājā būtu cilvēks, kurš izprot tehniskus jautājumus un var izskaidrot tos pārējiem iemītniekiem. Es novēlu visiem mūsu klientiem komfortu un siltumu viņu mājokļos, kā arī saprātīgus siltuma rēķinus!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: