Divas dienas Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks starptautiska zinātniska konference Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā, kurā piedalīsies arī Ventspils muzeja vadošais pētnieks Dr. hist. Armands Vijups.

Armands Vijups konferencē uzstāsies ar referātu Ziemeļkurzeme 12.-13. gadsimtā: kurši, Baltijas somi un vendi.

Latvijas Republikas dibināšanas simtgadei veltīto konferenču ciklu projektā Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā šī ir pirmā konference. Konferencē tiks aplūkots viens no nozīmīgākajiem vēstures laikmetiem, pārejot no aizvēstures uz viduslaikiem. Pēc vikingu laikmeta aktivitātēm Baltijas jūras telpā, sākot ar 12. gadsimtu, reģiona vietējās sabiedrības saskārās ar jauniem, krusta karu kustības raisītiem izaicinājumiem, kas noveda gan pie jaunām sociālajām, politiskajām un kultūras attiecībām reģionā, gan arī Austrumbaltijas nostiprināšanās latīņu kristīgās Eiropas kultūras lokā 13. gadsimta laikā.

Lai raksturotu norises Austrumbaltijas reģionā šajā pārmaiņu periodā, konferences dalībnieki pievērsīsies vietējo etnokulturālo grupu (sentautu) sociālās, politiskās un kultūras dzīves jautājumiem aizvēstures beigās un krusta karu laikmetā, Baltijas krusta karu un Livonijas izveidošanas problemātikai un daudzveidīgajiem reģiona kristianizācijas aspektiem.

Konferencē ar referātiem piedalīsies 21 zinātnieks no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas un Apvienotās Karalistes. To organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: