Tāpat kā iepriekš, arī šogad Ventspils pilsētas pašvaldība braukšanas maksas atvieglojumus piešķir gan pensionāriem, gan bērniem, skolēniem, studentiem, bāreņiem, invalīdiem un citām personu grupām.

Ņemot vērā, ka ir palielinājies iedzīvotāju pieprasījums pēc informācijas par to, kuriem Ventspilī deklarētajiem iedzīvotājiem ir iespējas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu ar atlaidēm, piedāvājam informācjas apkopojumu.

100% atlaide braukšanas maksai tiek piemērota: bērniem vecumā līdz 3 gadiem(ieskaitot), vidusskolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta un mācību iestāde atrodas pretējos Ventas upes krastos, personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

90% atlaide braukšanas maksai tiek piemērota: Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē. Atlaide pienākas arī nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir vecāki par 80 gadiem un kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 266,76 EUR un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 6 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, vai arī līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē (mācību iestādēs, kas atrodas Ventspils pilsētā).

75% atlaide braukšanas maksai, tiek piemērota: skolēniem, kuri ir deklarēti Ventspils pilsētā un, kuri mācās Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē - klātienē.

50% atlaide braukšanas maksai, tiek piemērota: pilsētā deklarētiem studentiem, kuru augstākās izglītības iestāde atrodas Ventspilī, Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem, līdz 18 gadu vecumam, vai līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu klātienē (mācību iestādēs, kas atrodas Ventspils pilsētā), nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz EUR 266.76 mēnesī un darbspējas vecumā esošām nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 4 - 7 gadiem(ieskaitot) par biļeti maksā tikai 7 centus, bet starpību sedz Ventspils pilsētas pašvaldība.

Ar valsts atbalstu reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos bez maksas var pārvietoties:

Pirmsskolas vecuma bērni līdz 7 gadiem ieskaitot, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs, I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

Noteiktās braukšanas maksas atlaides tiek piemērotas, iegādājoties braukšanas kartes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: