Satversmes tiesa noraidīja sabiedrības par atklātību „Delna” aprīlī iesniegto pieteikumu, kas apstrīd Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) līdzfinansējuma piešķiršanu valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecībai.

Ventspils pilsētas pašvaldība 29. aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Kultūras ministriju un Ventspils Mūzikas vidusskolu, kas paredz savstarpēji sadarboties, veikt visas nepieciešamās darbības, kā arī nodrošināt nepieciešamo finansējumu, lai sekmīgi īstenotu valsts Mūzikas vidusskolas attīstības projektu. Lai varētu īstenot ēkas būvniecību rekonstruētajā Lielajā laukumā, pērnā gada nogalē veikta būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrāde, bet šī gada 16. maijā izsludināts publisks iepirkums par ēkas būvniecību.

Ventspils pašvaldība, izvērtējot EKII projekta konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” paredzētos finansējuma piešķiršanas nosacījumus, kas vērsti uz zema patēriņa enerģijas ēku būvniecību, un izpildot Sadarbības līgumā noteikto pašvaldības apņemšanos, 13.maijā atbalstīja projekta iesniegšanu EKII līdzfinansēto projektu konkursā, kas 17.maijā arī tika paveikts.

Kaut gan Delna centās apstrīdēt valdības plānus par emisijas kvotu tirdzniecības gaitā iegūto līdzekļu izlietošanu profesionālās izglītības un kompetences centra – valsts Ventspils mūzikas vidusskolas katastrofālā stāvokļa risināšanai, nodrošinot un sekmējot tā attīstību, Satversmes tiesā iesniegtais sabiedrības pieteikums nav uzskatīts par pamatotu, un tas noraidīts.

EKII līdzfinansētais projektu konkurss paredzēts pašvaldības un valsts iestāžu sabiedrisko ēku, piemēram, kultūras namu vai skolu celtniecībai vai pārbūvei, CO2 izmešu samazināšanai, būvējot zema enerģijas patēriņa namus. Jaunās valsts Ventspils mūzikas vidusskolas ēkas būvprojektā paredzēti kopā 13 inovatīvi tehnoloģiski risinājumi, kas nākotnē ļaus būtiski taupīt resursus, un tas atbilst projekta mērķim.

Projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināta valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecība, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma un ilgtspējīgas būvniecības principus un izmantojot videi draudzīgus un ilgmūžīgus materiālus, vienlaikus veicinot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkā. Jāatzīmē, ka esošo valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas pagaidu ēku ekspluatācija nav energoefektīva – pagaidu ēkās kopējais enerģijas patēriņš apkurei novērtēts 150-170 kWh/m2 gadā, kas, salīdzinot ar paredzētajiem rādītājiem jaunajā ēkā projekta īstenošanas rezultātā, ir septiņas reizes lielāks.

Attīstības projekta realizētājs ir Ventspils Mūzikas vidusskola, kam Sadarbības līguma ietvaros projekta īstenošanas kvalitatīvākai norisei tiek piesaistīti pašvaldības pārstāvji. Sadarbības līgumā noteikto pašvaldības saistību izpildi, pasūtītāja funkcijas būvdarbu procesā, projektu un citas darbības, kas nepieciešamas Sadarbības līguma izpildei un projekta īstenošanai, Ventspils pilsētas dome uzticējusi nodrošināt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”.

Ventspils Mūzikas vidusskola ir lielākā Kultūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas, un tajā 2015./2016. mācību gadā mācās teju 500 audzēkņi, tostarp 100 izglītojamie profesionālās izglītības programmās, 400 audzēkņi – profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī strādā vairāk nekā 100 darbinieki, tajā skaitā ap 90 pedagogi. Skolai nav savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu jau kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību bīstamā stāvoklī esošajās ēkās. Kopš tā laika mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: