Novadā

 • Kredītus ņems vēl vairāk 0

  ES projektu īstenošanai un transporta iegādei novada deputāti nolēmuši ņemt piecus kredītus. To kopējā summa pārsniedz 1,6 miljonus latu.

 • Par lauksaimniecību trūkst intereses 0

  Tārgales pamatskolas 9. klases audzēkņu sapņi pierāda, ka neviens no viņiem nevēlas savu dzīvi saistīt ar lauksaimniecību. Šīs nozares prestižs jauniešu vidū ir ļoti zems.

 • Teātrim jubileja 0

  Rīt Popes kultūras namā plkst. 18 pagasta amatierteātra Teātramīļi aktieri aicina apmeklēt kolektīva pieci gadu jubilejas pasākumu.

 • Komisija lems par skolām 0

  Novadā izveidota komisija, kuras uzdevums ir sagatavot Ventspils novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2011.-2015. gadam.

 • Budžeta prioritātes zināmas 0

  Šogad novada domes budžetā liela daļa naudas tiks tērēta Eiropas projektu ieviešanai, daudz naudas būs nepieciešams darbinieku algām, tās pietiks arī pabalstiem un brīvpusdienām.  

 • Iecelti vietas izpildītāji 0

  Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldnieks Jānis Abakuks jau ilgāk nekā mēnesi slimības dēļ nevar pildīt savus darba pienākumus, viņa slimības laikā par pārvaldes vadītāja vietas izpildītāju iecelts pārvaldes komunālo jautājumu speciālists Aigars Kress.

 • Puzē atklāta fotoizstāde 0

  Puzes kultūras namā līdz 11. martam skatītājus var apskatīt Gunas Oškalnas-Vējiņas fotoizstādo Piemineklis Brīvībai.

 • Apturēts miljonu vērts projekts 0

  Ugāles iedzīvotāji apturējuši miljonu vērto ūdenssaimniecības attīstības projektu, cīnoties par saviem privātīpašumiem. Pasludināts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, projektā gatavo izmaiņas.

 • Novada budžets rada asaras un stresu 0

  Šī gada budžets novada domē tiek gatavots detalizētāk un rūpīgāk nekā tas darīts citus gadus. Struktūrvienību vadītājiem jaunās prasības sagādājušas galvassāpes.

 • Speciālists atrasts 0

  Ventspils novada dome pieņēmusi darbā Komunālās nodaļas galveno speciālistu.

 • Vaicā par makšķerēšanu un ēku fasādēm (FOTO) 0

  Usmenieki iedzīvotāju sapulcē rosināja novada amatpersonas rast finansējumu ielu apgaismojumam, interesējās par iecerēto tautas nama rekonstrukciju un iespējām vietējiem makšķerēt Usmas ezerā, nepērkot licenci. 

 • Ventspils novadā siltinās 0

  Ventspils novadā iecerēts siltināt vairāku skolu un bērnudārzu ēkas, kā arī sociālo dzīvojamo māju Ambulance Ances pagastā.

 • Ārkārtas situācija novadā atcelta 0

  Valdība šodien atcēla iepriekš energoapgādes problēmu dēļ izsludināto ārkārtas situāciju 26 Latvijas novados, tai skaitā Ventspils novadā.