No šodienas AS "Latvijas valsts meži" (LVM) tīmekļvietnē pieejamas videoprezentācijas sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai par derīgo izrakteņu ieguvi Užavas pagasta smilts-grants un smilts atradnē "Dižkorsīši", liecina LVM publicētā informācija.

LVM norāda, ka sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti. Ar dokumentiem var iepazīties Ventspils novada Užavas pagasta pārvaldē, mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, kā arī LVM mājaslapā www.lvm.lv.

Videoprezentācijas LVM tīmekļvietnē būs pieejamas līdz 30. janvārim.

Savukārt tiešsaistes videokonference notiks 23. janvārī plkst.10. Pieejas saite tiks publicēta mājaslapās www.ventspilsnovads.lv un www.lvm.lv 23. janvārī plkst.9.

Sanāksmē paredzēts apspriest ietekmes uz vidi izvērtējamu saistībā ar derīgo izrakteņu ieguvi smilts-grants un smilts atradnē "Dižkorsīši". Atradne 22,94 hektāru platībā atrodas Ventspils novada Užavas pagastā īpašumā "Valsts mežs Užava".

Saimnieciskās darbības ietvaros ir plānota smilts-grants un smilts ieguve ar atklāto derīgo izrakteņu izstrādes paņēmienu virs un zem gruntsūdens līmeņa. Pazemes ūdens atsūknēšana un jaunas infrastruktūras būvniecība derīgo izrakteņu atradnes izstrādei nav plānota.

Kā norāda LVM, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Savukārt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma ziņojuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem.

LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: