Ventspils novada pašvaldība, izsludinot projektu konkursu "Ventspils novada pašvaldības finansējuma saņemšana kultūras pasākumiem", saņēma 29 pieteikumus. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi, izvērtējot tos, pieņēma lēmumu atbalstīt 17. Kultūras pasākumu rīkošanai projektu konkursā paredzēti 7000 eiro.

Biedrībai "Popes muiža" piešķirti 600 eiro kultūrvēstures un arheoloģijas konferences "Popes muižas gadsimti" rīkošanai septembrī, bet biedrība "Ventavas ideju pulciņš" 300 eiro izmantos pasākuma "Ventavas pavasara gadatirgus 2016" rīkošanai. Atbalstīti trīs biedrības "Ugāles attīstība" projekti. 350 eiro tiks Māteru svētku organizēšanai, 600 eiro pasākuma "Pretī Ziemassvētku brīnumam" rīkošanai, bet 165 eiro – Piebaznīcas ielu svētkiem. Zlēku attīstības fonds 500 eiro izmantos romantiskās Rietumeiropas un krievu ērģeļmūzikas koncerta rīkošanai.

Biedrības "Vēju sēta" organizētajam pasākumam "Salidojums Jūrkalnes pamatskolā" piešķirti 600 eiro, bet biedrības "Annahite" sarīkojumam "Puzes karavīrs laika griežos" – 100 eiro. Zlēku bibliotēka 260 eiro izmantos pasākuma "Kā saglabāt Latvijas garšu" rīkošanai, pie zlēceniekiem ieradīsies pavārs Mārtiņš Sirmais, savukārt Ances kultūras nams septembrī organizēs Ģimenes dienu, šim nolūkam piešķirti 385 eiro. Tārgales kultūras darba organizatore Ilga Porniece 600 eiro liks lietā, lai rīkotu pasākumu "Mūsu zeme – Līvzeme", bet Zlēku kultūras nams 590 eiro izmantos sportiskai aktivitātei "Sudraba spieķis 2016".

Popes kultūras nams organizēs Muižas svētkus pilskalnā, pašvaldība tos atbalstīs ar 550 eiro, bet Jūrkalnes tautas nama uzvedumam "Jūrkalne bildēs" piešķirti 400 eiro. Ugāles evaņģēliski luteriskā draudze koncerta "Mūzika Ugāles baznīcā" jeb "Virtuozās ērģeles vai neiespējama misija" rīkošanai saņēma 500 eiro, bet Piltenes kultūras nams folkloras kopas sadziedāšanās pasākumam "Šogad laba vasariņa pār visām vasarām" – 600 eiro. Savukārt biedrības "Rasas lāse" projektam "Latvija ir manas mājas", kurā notiks bērnu radošo darbu izstāde, piešķirti 450 eiro.

Lasi vēl

Komentāri (1)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: