1. februārī plkst. 8 Ventspils vispārizglītojošajās skolās sāksies audzēkņu reģistrācija 1. klasei 2017./2018. mācību gadam.

Reģistrācijas iesniegumu 1. februārī no plkst. 8.00 bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un iesniedz attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu) vai aizpilda elektroniski (pievienojot bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz skolas oficiālo e-pasta adresi.

Iesnieguma veidlapa

Skolu e-pasta adreses un kontakttālruņi:

  • Ventspils 1. pamatskola – 1.pamatskola@ventspils.lv, tālr. 636 22643;

  • Ventspils 2. pamatskola – 2.pamatskola@ventspils.lv, tālr. 636 22964;

  • Ventspils Pārventas pamatskola – parventas.pamatskola@ventspils.lv, tālr. 636 62529;

  • Ventspils Centra sākumskola – centra.sakumskola@ventspils.lv, tālr. 636 29937;

  • Ventspils 2. vidusskola – 2.vidusskola@ventspils.lv, tālr. 636 22211;

  • Ventspils 3. vidusskola – 3.vidusskola@ventspils.lv, tālr. 636 24505;

  • Ventspils 4. vidusskola – 4.vidusskola@ventspils.lv, tālr. 636 24604

  • Ventspils 6. vidusskola – 6.vidusskola@ventspils.lv, tālr. 636 21586.

Papildu jautājumu gadījumā vecāki aicināti sazināties ar attiecīgajām izglītības iestādēm.

Jāpiebilst, ka bērna likumiskie pārstāvji drīkst izvēlēties tikai vienu no bērna pieteikšanas veidiem iestādē – elektroniski vai personīgi. Ja iesniegums ir iesniegts gan elektroniski, gan klātienē, tad iestāde ņems vērā to iesniegumu, kurš saņemts pirmais, savukārt vēlāk iesniegtais iesniegums tiks anulēts.

Informatīvs pasākums par droša elektroniskā paraksta lietošanu

Trešdien, 25. janvārī, no plkst. 18 līdz 19 Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, tiek organizēts informatīvs pasākums, kura laikā interesentiem būs iespēja uzzināt par elektroniskā paraksta veidiem un drošu elektroniskā paraksta lietošanu, kā arī saņemt konsultācijas un praktisku palīdzību. Tiem, kas vēlēsies saņemt praktisku palīdzību – parakstīt dokumentu, iesakām pārliecināties par elektroniskā paraksta sertifikāta derīguma termiņu, kā arī līdzi ņemt pieejas datus. Pasākums notiks bez maksas un uz to aicināts ikviens interesents!

Skolās rīko informācijas dienas

Lai iepazītos ar skolu, pedagogiem, uzņemšanas noteikumiem, janvārī tiek rīkotas informācijas dienas topošo pirmklasnieku vecākiem. Informācijas dienas notiks šādos datumos un laikos:

Skola

Datums

Laiks

Centra sākumskola

20.janvāris

Plkst. 12:00

2.pamatskola

24.janvāris

Plkst. 18:00

4.vidusskola

25.janvāris

Plkst. 18:00

6.vidusskola

25.janvāris

Plkst. 8:10 - atvērto durvju diena 4.klasēs; plkst. 11:30 un 18.00 vecāku tikšanās ar  skolas vadību un klases audzinātājām

1.pamatskola

26.janvāris

18:00

Pārventas psk.

26.janvāris

18:00

3.vidusskola

26.janvāris

18:00

2.vidusskola

28.janvāris

10:00

Stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos

2016. gada 28. decembrī stājās spēkā saistošo noteikumu Nr. 7 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” grozījumi. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēts, ka prioritāte uzņemšanai izglītības iestādē nebūs tiem bērniem, kuriem māsa vai brālis mācās attiecīgās izglītības iestādes pēdējā klasē, jo, pirmklasniekam uzsākot skolas gaitas, māsa vai brālis izglītības iestādē vairs nemācīsies, līdz ar to zūd nepieciešamība šādai prioritātei (precizēti Saistošo noteikumu 16.1 un 16.7. punkti).

Saistošo noteikumu 16. punkts tiek papildināts arī ar gadījumu, kad bērns viens pats ir deklarēts pilsētā bez vecākiem, jo normatīvie akti šādu pienākumu neuzliek un, kā liecina prakse, mēdz būt gadījumi, kad bērna un tā likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt.

Precizēts arī saistošo noteikumu 23. punkts un saistošo noteikumu pielikumā esošā veidlapa iesniegumam par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu sarakstā. Iesnieguma veidlapā precizēts, ka vecāki neiebilst iesniegumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes mājaslapā vip.ventspils.lv, sadaļā „Pārvalde” – „Dokumenti

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: