Atsaucoties uz medijos izskanējušo informāciju par Ventspils pilsētas domes (Dome) un Ventspils Augstskolas (VeA) savstarpējām attiecībām, kur Domes rūpes par augsta līmeņa studiju pieejamību un starptautiski konkurētspējīgas zinātniskās darbības nodrošināšanu Ventspils pilsētā interpretētas kā nepamatota Domes iejaukšanās VeA iekšējās lietās un spiediena izdarīšana uz Senātu, vēlamies informēt par Domes sniegto ieguldījumu VeA attīstībā kopš tās dibināšanas līdz pat šim brīdim.

VeA izveidota pēc Domes iniciatīvas. Lai gan tai ir valsts augstskolas statuss, tās izveidošanu un pirmo trīs gadu darbību finansēja tikai Ventspils pašvaldība. Arī no 2000.gada, kad valsts sāka finansēt VeA, dome turpināja sniegt būtisku līdzfinansējumu augstskolas darbībai. Kopā laika periodā no 1996.- 2015.gadam pašvaldība VeA attīstībā ir ieguldījusi gandrīz 15 milj. EUR. Pēc publiski pieejamās informācijas līdzīgu atbalstu nesaņem neviena no Latvijas augstākās izglītības iestādēm. 

Pašvaldības atbalsts Ventspils Augstskolai – teju 15 milj. EUR

Dome izveidojusi atbalsta programmu kvalificēta personāla piesaistei, -  administrācijai, pasniedzējiem un zinātniekiem ik mēnesi piemaksājot no 550 EUR līdz pat 3850 EUR - rektorei. Katru mēnesi VeA doktoranti saņem pašvaldības stipendiju 850 EUR apmērā. 

Ņemot vērā VeA ierobežotās iespējas dažādu projektu priekšfinansēšanā un līdzfinansēšanā, pašvaldība katru gadu šim mērķim piešķir VeA ievērojamus līdzekļus - laikā no 2011. līdz 2015.gadam ar domes finansiālu atbalstu, kas kopā pārsniedza 800 tūkst. EUR, VeA realizējusi desmit ES fondu projektus par kopējo summu – 10,7 milj. EUR.

Tieši ar pašvaldības finansiālu atbalstu 2006.gadā VeA tika uzsākts darbs, lai attīstītu augsta līmeņa zinātnisko pētniecību - Domes vadība pārliecināja valdību un atbildīgās ministrijas par to, ka Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra atjaunošana ir valstiski svarīgs uzdevums, kā rezultātā centra modernas pētniecības infrastruktūras izveidei tika piešķirts ne tikai 6 milj. EUR ES fondu līdzekļu, bet arī 1,2 milj. EUR valsts budžeta līdzekļu radioteleskopa antenas pilnvērtīgam remontam.

Ventspils Augstskolas darbības rādītājiem negatīva tendence

Domes un VeA sadarbības principus nosaka savstarpējais līgums, kas noslēgts 2012.gadā. Līgums paredz 5 kritērijus, kas augstskolai jāizpilda, lai saņemtu pašvaldības finansējumu - augstskolu vadot G. Rēvaldei, vērtējums ar katru gadu samazinājies, lai gan pašvaldības finansējums pieaudzis.

Kopš 2012. gada samazinājies zinātnisko publikāciju skaits, tai skaitā starptautiski atzītajās datu bāzēs, kas ir izšķirošs rādītājs augstskolu starptautiskajā vērtējumā.  No 11 doktorantiem, kam pēdējos gados piešķirts Pašvaldības finansējums mērķstipendijām, doktora grādu ieguvuši vien četri. Neraugoties uz pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem mārketinga aktivitātēm, ar katru gadu samazinās konkurss studentu uzņemšanā. 

Lai gan pašvaldība maksimāli atbalstīja jaunu dubultā diploma maģistra programmas ieviešanu kopā ar Kremsas (Austrija) universitāti, pirmajā studiju gadā šai programmai VeA piesaistīja tikai deviņus studentus.

Neraugoties uz pašvaldības ievērojamo atbalstu Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra rekonstrukcijas projekta (IKSA-CENTRS) īstenošanā, Valsts izglītības attīstības aģentūra šā gada 21. janvārī informēja pašvaldību, ka gandrīz divus mēnešus pēc projekta pabeigšanas joprojām ar Valsts izglītības attīstības aģentūru nebija saskaņoti VeA iesniegtie projekta grozījumi, kā rezultātā  augstskola nebija saņēmusi maksājumus par 4,3 milj. EUR.

Neapmierinoša ir VeA darba kvalitāte finanšu plānošanas un atskaišu sniegšanas jomā – līdzekļi tiek pieprasīti pēdējā brīdī, joprojām nav izstrādāti kritēriji pašvaldības finansējuma saņemšanai un regulāri tiek kavēti termiņi finanšu atskaišu iesniegšanai par pašvaldības līdzekļu izlietojumu.

Ventspils pilsētas dome veiks pārbaudi

Ventspils pašvaldība izveidojusi VeA atbalsta “paketi” ar mērķi, lai Ventspils un reģiona jauniešiem būtu pieejamas augsta līmeņa studiju programmas un pētniecības iespējas tuvu dzīvesvietai, kā arī lai vietējiem uzņēmumiem reģionā būtu pieejami kvalificēti speciālisti. Turklāt VeA atbalstam tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda, tādēļ jābūt pilnīgai pārliecībai, ka līdzekļi tiek izlietoti maksimāli efektīvi, racionāli un atbilstoši plānotajiem mērķiem. Diemžēl pēdējā laikā augstskolas darbība tādu pārliecību nerada.

23. martā Domes vadība pēc VeA Senāta vadības uzaicinājuma ieradās uz Senāta sēdi, kur  jau sniedza informāciju par sadarbības līguma pārkāpumiem un pauda bažas par negatīvajām VeA attīstības tendencēm.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība nevar palikt vienaldzīga pret negatīvajām tendencēm, kas pēdējā laikā novērojamas VeA, līdz ar to – Dome veiks auditu par piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši sadarbības līgumam un paredzētajiem mērķiem.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: