Ventspils pilsētas un novada uzņēmējiem ir iespēja pieteikties atbalstam zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam. Tajā paredzēts atbalstīt Dundagas novada Kolkas pagastā, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagastos un Ventspils pilsētā strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu saimnieciskās darbības uzlabošanai, tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai.

Piemēram, atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts - projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 eiro, savukārt infrastruktūras projektiem 100 000 eiro, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Maksimālā atbalsta intensitāte inovatīvam projektam ir 30%, 50% 70%, bet kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam – 80%.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 26.janvāra līdz 26.februārim.

Lasi vēl

Komentāri (1)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: