Ventspils pilsētas Sociālais dienests aicina skolēnus izmantot iespēju un pieteikties brīvajām darba vietām, kas tiek piedāvātas skolēniem vasaras brīvlaikā.

Darbam jūlijā skolēniem vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem vēl ir pieejamas 4 vakances, ko piedāvā SIA „Daga”, savukārt darbam augustā, vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem, vēl ir pieejamas 13 vakances, ko piedāvā dažādi uzņēmēji. Pieteikties uz brīvajām darba vietām skolēni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm var Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10.

 

Nodarbinātības pasākumā jūnijā tika iesaistīti 105skolēni, tostarp 22 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 83 skolēni vecumā no 15 gadiem. Savukārt jūlijā un augustā plānots iesaistīt 247 skolēnus, tai skaitā 50 skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 197 skolēnus vecumā no 15 gadiem.

 

Nodarbinātības pasākumam šovasarkopumāpieteikušies 604bērni un jaunieši, tai skaitā 103 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 501 skolēns vecumā no 15 gadiem. Savukārt skolēnu nodarbināšanai pieteiktas 352 darba vietas, ko piedāvā: AS „Diāna”, AS „Diāna- bistro”, SIA „Daga”, SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, SIA “Latta”, SIA „Bio-Venta”, SIA „Ventspils lidosta”, PSIA “Ventspils reiss”, PI “Ventspils muzejs” un citi. Darba devēji piedāvā jauniešiem apgūt darba iemaņas dažādos darbos: virtuves darbinieks, palīgstrādnieks, pārdevēja palīgs, datu ievades operators, viesmīlis, arī lauksaimniecības darbos: ogu vācēji, ravētāji u.c.

 

Lai nodrošinātu skolēniem vasaras brīvlaikā iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Ventspils pilsētas pašvaldība skolēnu nodarbinātības atbalstam piešķīrusi 88 368 eiro.

 

Skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu trīs programmās:

 

Ventspils pilsētas domes programma skolēniem no 13 līdz 14 gadiem.

 

Skolēnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem nodarbinātības pasākums tiek finansēts no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Darba devējiem Ventspils pilsētas pašvaldība piešķir finanšu līdzekļusskolēna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem jeb EUR 2.477 stundā.

Šī programma tiek piedāvāta skolēniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm:

  • bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem no audžuģimenēm (arī tiem, kuriem faktiskā dzīvesvieta ir Ventspils);

  • bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

  • bērniem invalīdiem;

  • bērniem, kuriem 2014./2015. mācību gada otrajā pusgadā ne mazāk kā vienu mēnesi ar skolas direktora rīkojumu ir piešķirtas brīvpusdienas;

  • bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programma skolēniem vecumā no 15 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs.

 

Skolēnu vecumā no 15 gadiem nodarbinātības pasākums tiek finansēts no valsts budžeta, Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem.

Ventspils pilsētas pašvaldība Darba devējiem, kas vasarā piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Skolēnu vecumā no 15 gadiem nodarbinātība vasaras brīvlaikā”, sedz jauniešu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb EUR 180.00. Līdz ar šādu kopīgu valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējumu darba devējiem 100% tiek nodrošināta skolēnu darba samaksa.

 

Ventpils pilsētas pašvaldības programma skolēniem no 15 gadu vecuma, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs.

 

Skolēnu vecumā no 15 gadiem nodarbinātības pasākums tiek finansēts no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Darba devējiem Ventspils pilsētas pašvaldība piešķir finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb EUR 360.00.

 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: