Šogad tiek turpināti darbi projektā Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām. 19,65 miljonus eiro vērtā projekta īstenošanas gaitā līdz 2023. gada beigām tiks atjaunoti vai uzbūvēti 19 pievedceļu posmi gandrīz 13 km garumā.

Ventspils ir vienīgā vieta Latvijā, kur ostas pārvalde daudzu gadu garumā veic tik vērienīgus ieguldījumus pilsētas publiskajā infrastruktūrā.

Projekts tika iesākts 2017. gada 1. martā. Šogad ventspilnieki pamanījuši, ka jau pabeigts Rūpniecības ielas remonts un uzsākti remontdarbi uz Ventas tilta. Līdz gada beigām tiks remontētas vēl Kaiju iela Pārventā un Plosta ielas posms, braucot uz Kravu termināli. Tāpat notiek Ostas ielas posma no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai pārbūves projektēšana.

Rūpniecības iela – kā jauna

Rūpniecības ielas rekonstrukcija iesākās pagājušajā gadā un tika pabeigta šogad pirms Jāņiem. Svarīgais tranzītielas posms no Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Apvedtilta ieguva jaunu segumu un apgaismojumu. Projekts paredzēja nomainīt ielas braucamās daļas segumu un likvidēt iesēdumus ietves daļā. Pēdējie darbi šajā objektā paredzēja saliņas atjaunošanu pirms uzbrauktuves uz Apvedtilta. Saliņa ieguva jaunas granīta akmens apmales, kas ir daudz noturīgākas par iepriekšējām betona apmalēm, kā arī bruģakmens segumu. Iepriekšējais lielais remonts tieši šajā Rūpniecības ielas posmā tika veikts 2008. gadā. Kopš tā laika – aizvadītajos 13 gados – ceļa segums bija nokalpojis savu mūžu, to vajadzēja nomainīt. Atcerēsimies, ka šajos gados tika pārbūvēts Ventas tilts un tajā laikā gandrīz pusotru gadu transporta satiksme starp abiem upes krastiem, toskait smago kravas mašīnu, bija novirzīta pa Apvedtiltu, tātad arī pa Rūpniecības ielu. Bruģakmenim, ar ko bija izlikta iela, nācās izturēt milzīgu slodzi, kā rezultātā tas bija nodilis. 2020. gada decembrī Rūpniecības ielas remontā vajadzēja uztaisīt tehnoloģisko pārtraukumu, lai no celtniecībai nelabvēlīgiem laika apstākļiem neciestu remonta kvalitāte. Darbi tika atsākti 5. maijā un pabeigti pirms Jāņiem.

Pēc atklāta konkursa rezultātiem tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA Ventbetons-V. Būvdarbu līguma summa veido 359 406,23 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veica SIA Būvju profesionālā uzraudzība, autoruzradzību – SIA Projekts 3.

Laiks remontēt tiltu

Līdztekus pēdējiem darbiem Rūpniecības ielā uzsākti remontdarbi uz paceļamā Ventas tilta. Te tāpat tiek mainīts ceļa segums. Darbi notiek tādā veidā, lai neapturētu transporta satiksmi pār tiltu. Pēc kārtas tiek remontētas divas braucamās tiltbetona joslas. Patlaban remontam slēgtas abas joslas Rīgas virzienā. Uz tilta braucamās daļas tiek frēzēts nost vecais asfaltbetona segums un likts jauns. Tāpat tiek mainīts epoksīda un šķembu segums uz tilta paceļamās daļas. Nomainīs deformācijas šuves, gaismekļus un informācijas tablo, uz kuriem informē par tilta pacelšanu. Visiem darbiem uz tilta jābūt pabeigtiem augustā.

Atklātā konkursā par būvniecības darbu veikšanu uzvarēja SIA CTB, būvdarbu līgums parakstīts par summu 323 488,10 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veic SIA Firma L4.

Ventas tiltam ir bagāta vēsture. Tas tika uzcelts 1963. gadā. Tā vidējā daļa bija uzprojektēta kā paceļama. Tomēr tehnisku problēmu dēļ izmantot tiltu kā paceļamu neizdevās. 2009. gadā sākās tilta pārbūve. Pārbūves rezultātā no vecā tilta palika tikai balsti, uz kuriem tika uzbūvēta jauna tilta konstrukcija. Vecās dzelzsbetona siju konstrukcijas tika nomainītas ar jaunām metāla – vieglākām, tika nostiprināti tilta upes balsti, uzbūvēta jauna paceļamā daļa un jauna braucamā daļa ar četrām joslām iepriekšējo divu vietā. Tilta abās pusēs izbūvētas ietves, viena no tām – kombinēts gājēju un velosipēdistu celiņš. Tā kā pēc rekonstrukcijas tilts kļuva platāks, tika pastiprinātas tā balsta konstrukcijas. Pašreizējam tiltam ir desmit balstu, no kuriem divi – krasta. Divos centrālajos tilta balstos atrodas paceļamais mehānisms. Mehānisma vadība tiek veikta no Ostas kapteiņa dienesta telpām.

Pēc rekonstrukcijas tilts tika atvērts 2010. gada beigās. Rekonstruētā tilta garums – 281 m, platums – 19,2 m, paceļamās daļas garums – 32 m. Tilta rekonstrukcija izmaksāja teju 9 miljonus eiro (bez PVN). Ventas tilts ir vienīgais paceļamais tilts Latvijā. Pēc tilta rekonstrukcijas parādījās iespēja izmantot Ventspils brīvostas teritoriju abos upes krastos augstāk pa straumi. Izmantojot šo iespēju, Brīvostas pārvalde uzbūvēja Ventas kreisajā krastā sauskravu termināli, kur savu darbību īsteno koksnes pārkraušanas stividorsabiedrība Ventplac.

Atjaunos vēl divas ielas

Pievedceļu attīstības programmā šim gadam ir vēl divi objekti. Drīzumā sāksies Kaiju ielas pārbūve Pārventā. Šī iela savieno Celtnieku un Talsu ielu. Līdz gada beigām ielas remonts visā tās garumā – aptuveni 855 metru – ir jāpabeidz. Paredzēts pilnībā pārbūvēt ceļa segumu, izbūvēt lietusūdens kanalizāciju, apgaismojumu. Nelielā ielas posmā no uzņēmuma «Ventspils nafta» termināls puses pilsētas uzņēmums Ūdeka plāno nomainīt savas komunikācijas. Projekta kopējās izmaksas – 641 767,59 eiro bez PVN. Pēdējais objekts, kas ieplānots šim gadam, – termināļu pievedceļš Plosta ielā. Šeit plānots nomainīt savu laiku nokalpojušo asfaltbetona segumu, uzstādīt jaunu apgaismojumu, kā arī sakārtot nelielu posmu no Brīvības ielas līdz Kuldīgas ielai, kas nereti tiek izmantots lielgabarīta kravu pārvadāšanai. Šiem darbiem paredzēts salīdzinoši neliels finansējums – 161 827,50 eiro bez PVN. Būvdarbu līgums par abu objektu – Kaiju un Plosta ielā –, pārbūves veikšanu noslēgts ar iepirkumu konkursā uzvarējušo SIA CTB.

Projektē promenādes pārbūvi

Iedzīvotājiem lielākā interese noteikti ir par gaidāmo Ostas ielas promenādes posma – no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai – pārbūvi. Šogad notiek projektēšanas darbi, pilsētas dienesti kopā ar Brīvostas pārvaldi apspriež optimālākos projekta risinājumus. Tas ir diezgan liels projekts, kas iekļauts termināļu un industriālo zonu attīstības programmā līdz 2023. gadam. Zināms, ka ar īpašu nepacietību šo pilsētas krastmalas daļas pārbūvi gaida tie, kam patīk braukt ar velosipēdu. Dažus kaitina bruģakmeņu barjeras vietās, kur veloceliņi krustojas ar krastmalu. Šīs barjeras pilda arī pozitīvu gulošā policista lomu. Projektu vadītājs Arnis Mazalis skaidro, ka projekts paredz veloceliņu pārcelšanu tuvāk Ventai. Jautājums vēl tiks apspriests Pilsētas attīstības komisijas sēdē pilsētas domē, un ieinteresētie ventspilnieki varēs sekot līdzi projekta attīstībai. Ja viss izdosies kā paredzēts, šā gada beigās vai nākamā gada sākumā tiks izsludināts iepirkumu konkurss, bet nākamajā pavasarī plānots uzsākt būvdarbus.

Tilti kalpo līdz simt gadiem

Arnis Mazalis, Ventspils brīvostas pārvaldes projektu vadītājs:

– Ventspils brīvostas termināļu un industriālo zonu pievedceļu attīstības programmā šogad iekļauti arī remontdarbi uz paceļamā Ventas tilta. Pēc tilta pārbūves 2010. gadā tas diezgan labi kalpoja visus šos gadus. Tomēr pēc 10 gadiem tilta braucamās daļas asfaltbetona segums ir nolietojies un nepieciešama tā atjaunošana. Atcerēsimies, ka pirms pārbūves tilta braucamā daļa bija ar divām braukšanas joslām, bet pēc pārbūves kļuva par četru joslu – pa divām joslām uz katru pusi. Vecās dzelzsbetona konstrukcijas, pārbūvējot tiltu, nomainītas ar jaunām, vieglākām konstrukcijām, izbūvētas metāla sijas, uz kurām balstās tilta pārseguma betona pamats. Tilta atjaunošanas darbu gaitā tiks nomainīta nokalpojušā asfaltbetona kārta braucamajā daļā un epoksīda segums ar iestrādātiem sīkiem šķembu gabaliņiem uz paceļamās daļas. Vissarežģītākā remonta daļa – deformācijas šuvju nomaiņa. Deformācijas šuves paredzētas, lai temperatūras ietekmē tilta laiduma konstrukcijas pārvietojumi neveidotu tajā deformācijas un saglabātu brauktuves nepārtrauktību. Pieļauju, ka, lai kvalitatīvi sametinātu tilta jaunās deformācijas šuves, kustību pār tiltu vajadzēs slēgt uz kādām četrām piecām stundām nakts laikā. Tilta remonts paredz arī LED lampu apgaismojuma stabos un informatīvo tablo maiņu. Ceru, ka pēc tilta seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas tas nokalpos vēl desmit gadus bez vērā ņemama remonta.

Tilti netiek būvēti vienai desmitgadei. Piemēram, metāla Apvedtilta mūža ilgums aprēķināts simt gadu ekspluatācijai! Protams, šajā laikā vajadzēs mainīt tilta braucamās daļas segumu, kas sastāv no epoksīda masas ar iestrādātām sīkām šķembām, tāpat kā uz Ventas tilta paceļamās daļas, kā arī tilta kalpošanas laikā veikt atsevišķu metāla konstrukciju atjaunošanas darbus. Veicot tilta regulārus uzturēšanas darbus, nepiecešamībai pēc lieliem remontdarbiem nevajadzētu būt. Tāpat arī Ventas tiltam vajadzētu nokalpot vismaz vairākus desmitus gadu.

Projekts nr. 6.1.1.0/17/I/001 Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti ietvaros. Projekta kopējās izmaksas veidos 19,65 miljonus eiro, no kuriem 85% sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: