Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā pašvaldības SIA ŪDEKA šobrīd apkalpo vairāk nekā 15 tūkstošus klientu. Diemžēl pēdējo pāris gadu laikā audzis ne tikai klientu, bet arī parādnieku skaits. Kāpēc tā?

Kā liecina uzņēmuma pieredze, ŪDEKAS klienti bieži mēdz ignorēt normatīvo aktu prasības attiecībā uz ūdens patēriņa uzskaiti. Piemēram, 2007. gada 9. janvāra MK noteikumi nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu paredz, ka skaitītāju pārbaude jeb verifikācija jāveic reizi četros gados, par ko klienti tiek atsevišķi arī brīdināti, nosūtot atgādinājumus.

 

Klienti šos atgādinājumus neņem vērā vai vienkārši aizmirst to izdarīt un nokavē termiņu, neapzinoties, ka ūdens patēriņa skaitītājs, kurš nav verificēts atbilstoši minētajos noteikumos ietvertajam termiņam, tiek uzskatīts par nederīgu norēķinu veikšanai.

 

Līdz ar to ŪDEKA saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem klientiem piemēro ūdens patēriņa normas, kas bieži vien atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības pakāpes un dzīvoklī vai mājā dzīvojošo personu skaita veido lielas summas. Piemēram, ja dzīvoklī ir gan kanalizācija, gan arī ūdensvads, patēriņa norma šobrīd vienam cilvēkam ir 7,6 m³ mēnesī, kas naudas izteiksmē ar visu PVN ir 7,6 m³ x 1,29 LVL x 22% PVN = 11,97 LVL vienam cilvēkam. Ja parēķina, ka ģimenē dzīvo pieci cilvēki, tad parāda summa jau sasniedz 59,80 latus mēnesī. Skatīt tabulā:

MAKSA PAR ŪDENI UN KANALIZĀCIJU no 01.01.2011

(pēc ūdens patēriņa normām labiekārtotos dzīvokļos)

dzīvokļa iemītnieku skaits

Norma, m3

Ūdens (0.51 LVL/ m3)

Kanalizācija (0.78 LVL/ m3)

Maksa kopā

PVN 22%

Pavisam kopā

1

7.6

3.88

5.93

9.81

2.16

11.97

2

7.6

7.75

11.86

19.61

4.31

23.92

3

7.6

11.63

17.78

29.41

6.47

35.88

4

7.6

15.50

23.71

39.21

8.63

47.84

5

7.6

19.38

29.64

49.02

10.78

59.80

 

Tā kā šobrīd vēl lielākajai daļai iedzīvotāju netiek izrakstīti rēķini, tad iedzīvotājs kādu laiku var pat nezināt, ka viņam šāds parāds veidojas, kaut arī viņš turpina maksāt par patēriņu pēc skaitītāja rādījumiem, kas gan faktiski vairs nav derīgs norēķiniem. Apmaksātais patēriņš šādā gadījumā nereti ir mazāks nekā aprēķinātais pēc normām, jo gadās, ka visi deklarētie ģimenes locekļi savā dzīves vietā visu laiku neuzturas un ūdeni netērē.

 

Šāda nevērīga vai pat ignorējoša attieksme pret savu pienākumu verificēt skaitītāju jau mēneša laikā klientu var novest pie lielām nepatikšanām, neskatoties uz to, ka iepriekš šī pati ģimene ir kārtīgi uzrādījusi skaitītāja rādījumus un arī godprātīgi maksājusi.

 

Turklāt uzņēmumam šādu normu piemērošana rada debitoru jeb parādnieku pieaugumu. Ja šis parāds netiek nomaksāts vienu vai vairākus mēnešus, parāda pieaugums jau pusgada laikā var sasniegt vairākus simtus latu un gada laikā izaugt līdz tūkstotim latu, kas mūsu dienās ir ļoti grūti samaksājama summa.

 

Tāpat daļa klientu ļaunprātīgi izmanto arī šobrīd spēkā esošo norēķinu sistēmu, kas ļauj salīdzinoši nekontrolēti deklarēt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Klienti daudzdzīvokļu mājās un daļā privātmāju, kurās skaitītāji atrodas iekštelpās, nevis akās, patstāvīgi nolasa skaitītāju rādījumus un samaksā, izmantojot abonentu grāmatiņas vai interneta bankas pārskaitījumu. Kontrole par šiem skaitītāju rādījumiem tiek veikta inventarizācijas laikā.

 

Diemžēl ŪDEKAS speciālistiem bieži nākas saskarties ar iedzīvotāju neatsaucību, nevēlēšanos ielaist dzīvoklī vai mājā. Tādējādi patieso un deklarēto skaitītāju rādījumu salīdzināšana ir apgrūtināta. Kā liecina ŪDEKAS veiktie aprēķini, bieži māju ievadskaitītāja rādījumi atšķiras no kopējā deklarētā ūdens patēriņa daudzuma un šī nesakritība sasniedz pat 30%.

 

2010. gada beigās kopējais debitoru parāda pieaugums iedzīvotājiem, salīdzinot ar 2009. gadu, sasniedza 14%. Lai samazinātu debitoru parādus, ŪDEKA izmanto ierastās metodes – brīdinājuma vēstuļu un pirmstiesas brīdinājumu izsūtīšanu. Bet nereti nākas pārliecināties par to, ka tas nedod gaidīto rezultātu. Līdz ar to šogad uzņēmums uzsāka aktīvu darbu pie parādnieku skaita samazināšanas.

 

Tā, izmantojot tiesības, ko nodrošina 2001. gada 3. jūlija MK noteikumi nr. 298Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, ŪDEKAuzsākusi ūdens padeves pārtraukšanu ļaunprātīgiem nemaksātājiem – gan juridiskām, gan fiziskām personām –, kas pieraduši, ka ūdens pa krānu vienmēr tek. 2011. gadā ir atslēgti vairāki klienti par kopējo parāda summu 9,8 tūkstoši latu.

 

Ja arī brīdinājumu sūtīšana un ūdens padeves atslēgšana nelīdz un klients parādu nenomaksā, ŪDEKA spiesta vērsties tiesā. Pēc tiesas sprieduma un izpildu raksta saņemšanas uzņēmums piespiedu parāda piedziņai nodod izpildu rakstu zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kuriem ir tiesības meklēt klienta legālos ienākumus, lai no tiem par labu ŪDEKAI atskaitītu līdzekļus parāda summas dzēšanai.

 

Prasības tiesā lielākoties tiek iesniegtas pret tādiem klientiem, kuru parādi sniedzas vairākos simtos un kuri vairākus mēnešus neliekas par tiem ne zinis, kā arī nereaģē uz ŪDEKAS aicinājumiem nokārtot savas parādsaistības. Turklāt ļaunprātīgo nemaksātāju vidū nebūt nav strādājošie ar maziem ienākumiem vai pensionāri. Kaut arī kopējā tendence debitoru pieaugumam bija vērojama arī 2011. gada sākumā, pēc aktīvākas cīņas uzsākšanas ar debitoriem šī gada otrajā pusē vērojama neliela parādnieku skaita samazināšanās.

 

ŪDEKA šobrīd strādā pie dažādu risinājumu izpētes ūdens patēriņa uzskaites un norēķinu sistēmas uzlabošanai, kas rezultātā novedīs pie tā, ka pakalpojumu uzskaite būs stingrā ŪDEKAS pārziņā, tā, piemēram, privātmāju skaitītāji tiks izvietoti akās, kas uzņēmuma pārstāvjiem būs pieejamas jebkurā diennakts laikā. Savukārt Latvijas likumdošana un normatīvie akti nosaka, ka ūdensapgādes uzņēmumam turpmāk norēķinos ar iedzīvotājiem jāņem vērā arī ēku ievadskaitītāju rādījumi.

 

ŪDEKA cer, ka uzsāktās aktivitātes arī turpmāk motivēs klientus kļūt atbildīgākiem un par saņemtajiem pakalpojumiem norēķināties noteiktajos termiņos un apmēros vai problēmu gadījumā klienti izrādīs iniciatīvu un vērsīsies ŪDEKASAbonentu daļā, lai noslēgtu vienošanos par pakāpenisku parādu nomaksu.

 

ŪDEKAS speciālisti uzsver, ka problēmu gadījumos, kad nevar samaksāt visu summu, nevajag izlemt nemaksāt neko un turpināt lietot ūdeni un izmantot kanalizācijas pakalpojumus. Tādējādi parāds tiek pieaudzēts līdz summai, kuras atmaksa kļūst par ļoti lielu apgrūtinājumu. Klientam der atcerēties, ka katra parādnieka gadījums vienmēr tiek izvērtēts individuāli un nepieciešamības gadījumā klientam tiek sniegta informācija par pieejamo sociālo palīdzību, ko viņš var saņemt.

Ko der atcerēties, veicot maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem

ŪDEKA atgādina un vērš savu klientu uzmanību uz to, ka apstiprinātais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs ir 1,29 Ls/m³ + PVN, kas kopš 2011. gada 1. janvāra ir 22%. Tādējādi, norēķinoties par saņemtajiem pakalpojumiem, Ls 1,29 jāreizina ar patērēto kubikmetru skaitu un jāpieskaita PVN.

Tādā gadījumā, ja sākotnēji apstiprinātajam tarifam tiek pieskaitīts PVN un iegūtais skaitlis tikai pēc tam tiek reizināts ar patērēto kubikmetru skaitu, klientam veidojas pāris santīmu parāds. Lai atvieglotu aprēķinu veikšanu par izmantotajiem pakalpojumiem, klientu ērtībām atkārtoti publicējam maksājumu norēķinu tabulu, ja dzīvoklī/mājā ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs.

Patēriņš, m³

Cena bez PVN

PVN 22%

Kopā Ls

1

1,29

0,28

1,57

2

2,58

0,57

3,15

3

3,87

0,85

4,72

4

5,16

1,14

6,30

5

6,45

1,42

7,87

6

7,74

1,70

9,44

7

9,03

1,99

11,02

8

10,32

2,27

12,59

9

11,61

2,55

14,16

10

12,90

2,84

15,74

Lai atpazītu veiktos maksājumus, tajos OBLIGĀTI ir jānorāda:

  • veicot maksājumus pēc rēķiniem: rēķina numurs, klienta kods un pakalpojuma sniegšanas adrese;

  • veicot maksājumus pēc kvīšu grāmatiņām vai i-bankās: klienta kods, pakalpojuma sniegšanas adrese, periods, par kuru tiek veikts maksājums un VISU ŪPS rādījumi. 

Plašāka informācija par norēķiniem, tai skaitā klientiem, kas maksā tikai par ūdensapgādes vai tikai par kanalizācijas pakalpojumiem, vai pēc dzīvokļa iemītnieku skaita, pieejama Ventspils portāla www.ventspils.lvsadaļas Pilsēta apakšsadaļā Komunālie maksājumi unŪDEKAS mājaslapas www.udeka.lv sadaļā Tarifi, norēķini.

Jebkuru neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties ŪDEKAS Abonentu daļā: zvanot pa tālruni 63663010, rakstot uz e-pastu abon.udeka@ventspils.gov.lvvai ierasties personīgi Talsu ielā 65 apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 8 līdz 13 vai ceturtdienās no plkst. 13 līdz 19. 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: