Lai uzlabotu Ventspils iedzīvotāju dzīves kvalitāti, pašvaldības SIA ŪDEKA pirms vairāk nekā desmit gadiem sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi un ar Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu aizsāka darbu pie vērienīga ilgtermiņu projekta ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī.

Aizvadītā gada rudenī tika uzsākta jau projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta realizācija, ko 82% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Vienlaicīgi šobrīd tiek strādāts pie tā, lai varētu īstenot arī projekta ceturto kārtu, kas ļautu vēl lielākam pilsētas iedzīvotāju skaitam saņemt kvalitatīvus un mūsdienu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 

Sākoties ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai, Ventspils tika pie jaunas dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas kompleksa. Turklāt abi šie kompleksi ir cilvēkam un dabai draudzīgi, jo notekūdeņu attīrīšanā tiek izmantotas īpašas dūņas, savukārt dzeramā ūdens atdzelzošanā – vien kvarca smiltis.

 

Realizējot projekta trešo kārtu, liela vērība pievērsta tam, lai ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, proti, tīru dzeramo ūdeni no krāna un sadzīves notekūdeņu novadīšanu maģistrālajā pilsētas kanalizācijas tīklā, nodrošinātu privātmāju rajonus, kur šāda iespēja līdz šim bijusi liegta. Kopumā šajā kārtā laika periodā no 2010. gada līdz 2013. gadam paredzēta maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve gandrīz 38 kilometru garumā, kā arī maģistrālo tīklu atzaru izbūve uz privātīpašumiem 11 kilometru garumā.

 

Vērienīgākie būvdarbi ūdenssaimniecības attīstības laikā tika veikti tieši šā gada vasarā, kad maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana un veco tīklu rekonstrukcija notika 47 ielu posmos. Pēdējā šī gada darbu plānā iekļautā iela, kur darbi vēl turpinās, ir Kuldīgas iela posmā no Inženieru ielas līdz Kalēju ielai. Šobrīd šajā objektā tīklu izbūve jau pabeigta un atlikuši vien seguma izbūves un labiekārtošanas darbi. Tāpat turpinās veloceliņa izbūve posmā no Inženieru ielas līdz Baldones ielai. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, plānots, ka visi darbi Kuldīgas ielā tiks pabeigti vēl līdz šā gada beigām.

 

Tādējādi projekta trešajā kārtā būs veikti būvdarbi 77% apmērā no kopējiem plānotajiem tīklu izbūves apjomiem jeb būs izbūvēti 38 kilometri ūdensvada un kanalizācijas tīklu un pievadu uz vairāk nekā 600 mājsaimniecībām.

 

Nākamajos gados ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana un rekonstrukcija plānota 17 ielu posmos: 2012. gadā desmit ielās Zaķciemā un Žāžciemā un 2013. gadā septiņās ielās dažādos pilsētas rajonos. Būvnieki savus piedāvājumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajam publiskajam iepirkumam par ūdensvada un kanalizācijas tīkla rekonstrukciju un paplašināšanu Ventspilī 2012. un 2013. gadā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta var iesniegt vēl līdz šā gada 6. decembrim (papildus informācija mājaslapā www.varam.gov.lv).

 

Uzsākot projekta trešās kārtas realizāciju, centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi bija pieejami 91%, bet kanalizācijas pakalpojumi – 89% Ventspils iedzīvotāju. 2013. gadā, kad noslēgsies šīs projekta kārtas realizācija, ar pieslēguma iespējām kopējam pilsētas sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklam tiks nodrošināti 93% ventspilnieku.

 

Turklāt ieguvums no projekta būs ne vien tīrs un augstākajām kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens maksimāli lielam iedzīvotāju skaitam, bet arī tas, ka, rekonstruējot vecos tīklus, samazināsies ūdens zudumi, tiks novērsta gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem.

 

ŪDEKAS speciālisti paralēli projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta realizācijai šobrīd strādā arī pie tā, lai varētu realizēt arī projekta ceturto kārtu, kas ļautu vēl lielākam pilsētas iedzīvotāju skaitam saņemt kvalitatīvus un mūsdienu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: