Šogad noslēgsies ŪDEKAS īstenotais un ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta(2010.–2013.). Tā ietvaros šogad jau uzsākti būvdarbi gandrīz visos paredzētajos objektos.

Jaunie un rekonstruētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli dod iespēju apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem pieslēgt savu īpašumu pilsētas centralizētajai tīklu sistēmai. Tādēļ ŪDEKA aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un to paveikt būvniecības procesa laikā, kad to izdarīt ir vienkāršāk, kā arī piedāvā atbalstu pieslēguma izbūvei un iespēju maksājumus par veiktajiem darbiem veikt pakāpeniski.

 

Iespēja pieslēgties jau 98,4%

ŪDEKAS Projekta ieviešanas vienības vadītāja Liene Kaktiņa informē, ka ūdenssaimniecības attīstības projekts tika uzsākts jau 2003. gadā un līdz šā gada beigām kopā tiks izveidotas jau 1837 jaunas kanalizācijas un 1600 ūdensvada pieslēgšanās vietas. Noslēdzoties šai projekta kārtai, ar iespēju pieslēgties pilsētas centrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem tiks nodrošināti jau 97,4% ventspilnieku, bet, īstenojot plānoto projekta ceturto kārtu, – jau 98,4% iedzīvotāju. «Projekta izmaksās ietilpst gan maģistrālo cauruļvadu izbūve, gan pievadu izbūve līdz piegulošā zemes gabala kadastra robežai, tomēr izbūves darbi sava īpašuma teritorijā ir jāorganizē un jāapmaksā pašam īpašniekam. Pieslēgt savu īpašumu centrālajai sistēmai aicinām ne tikai to māju iedzīvotājus, kuru ielās šobrīd notiek vai drīzumā tiks uzsākti būvdarbi, bet arī visus namīpašniekus, kuru rajonā ūdenssaimniecība sakārtota jau iepriekšējos gados, bet īpašums vēl nav pieslēgts centrālajai sistēmai,» stāsta Kaktiņa.

 

Apejot nodara kaitējumu

Iedzīvotāji, kas neizmanto pilsētas centrālo ūdenssaimniecības sistēmu, pārsvarā ūdeni iegūst no savā īpašumā esošajām akām, kas ne vienmēr izbūvētas pareizi, un notekūdeņus novada pašizveidotās tvertnēs. Tomēr nereti šīs tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa notekūdeņu var nonākt gruntī. Ir gadījumi, kad notekūdeņi arī apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai gruntī. Šāda ūdenssaimniecības īstenošana nepaliek bez sekām – iedzīvotāji bieži vien neaizdomājas, ka, notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, ir liela iespēja, ka piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī.

 

Pieslēdzoties centrālajai sistēmai, par šīm problēmām nav jāuztraucas. Ventspils notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens mūsu pilsētā tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijā, kā arī regulāri pārbaudīts – analīzes veic gan ŪDEKA, gan Veselības inspekcija. Analīzes uzrāda nemainīgi labus rezultātus, kas, salīdzinot ar veikalā pieejamo dzeramo ūdeņu kvalitātes rādītājiem, būtiski neatšķiras. Var apgalvot, ka ventspilnieki ūdeni no krāna var dzert droši! Ar iknedēļas ūdens analīžu rezultātiem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.udeka.lv.

 

ŪDEKA nāk pretī

Kā liecina pētījumu centra SKDS veiktās kārtējās Ventspils iedzīvotāju aptaujas rezultāti, galvenais iemesls, kādēļ joprojām daļa privātmāju īpašnieku nav pieslēguši savu īpašumu centrālajai ūdensapgādes sistēmai, ir augstās izbūves darbu izmaksas. Līdz šim ŪDEKA pieslēgšanos centrālajai sistēmai organizēja, piesaistot ārpakalpojumu – privātfirmas, kas veic nepieciešamos izbūves darbus privātmāju īpašnieku teritorijā. Kopš šā gada sākuma ŪDEKA radusi iespēju izbūves darbus uzticēt pašu speciālistiem, un šāds risinājums ļauj samazināt vidējās pieslēguma izbūves izmaksas. Protams, kopējās izmaksas ir atkarīgas no veicamo darbu specifikas un apjoma – jo tālāk no izbūvētās ielas atrodas ēka, jo vairāk metru nepieciešams izbūvēt, jo lielākas ir arī izmaksas.

 

«Mēs ļoti labi izprotam iedzīvotāju atrunas, kādēļ viņi nelabprāt pieslēdzas centrālajiem tīkliem. Izbūvei tiešām ir nepieciešami papildu līdzekļi. Tādēļ esam raduši iespēju piedāvāt iedzīvotājiem palīdzību pieslēguma izbūvei, kā arī iespēju samaksu par veiktajiem būvdarbiem veikt pakāpeniski,» informē ŪDEKAS valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis. Lai palielinātu iespēju pieslēgties centrālajai sistēmai, ŪDEKA veikusi izmaiņas – kopš šā gada sākuma vairs nepiesaista privātfirmas, kas kopējās izmaksās par izbūves darbiem iekļāva arī peļņas procentus, bet šobrīd izbūves darbi tiek uzticēti pašas ŪDEKAS darbiniekiem, kā rezultātā ir samazinājušās pieslēguma izbūves izmaksas – tagad par vienu izbūvēto metru jāmaksā aptuveni 30 latu.

 

«Esam veikuši arī uzlabojumus norēķinu kārtībā, piedāvājam atlikto maksājumu – iespēju pirms būvdarbu veikšanas apmaksāt tikai ceturto daļu no kopējām izmaksām (izmaksas par nepieciešamajiem materiāliem), bet atlikušās summas apmaksu veikt pakāpeniski, sadalot to vairākos maksājumos ar termiņu līdz pat diviem gadiem,» akcentē Daugelis.

 

Iedzīvotāja viedoklis

Inese māju Embūtes ielā 1995. gadā iegādājusies jau ar pieslēgumu centrālajam ūdensvadam, bet pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem īpašumu pieslēgusi pagājušajā gadā, izmantojot iespēju samaksu par veiktajiem izbūves darbiem veikt pakāpeniski. Inese apgalvo, ka pēc veiktajiem tīklu rekonstrukcijas darbiem ūdens privātmājā ir teicamā kvalitātē.

 

«2012. gada novembrī vienlaicīgi ar Embūtes ielas rekonstrukciju mūsu mājai izbūvēja arī kanalizācijas pieslēgumu, un ieguvums ir visiem saprotams – pazuda tualetes smakas, neērtības ar tualetes izvešanu un tamlīdzīgi. Ļoti jauki, ka ŪDEKA vienmērīgi sadalīja maksājumus par kanalizācijas ierīkošanu pusgada garumā, līdz ar to nebija sarežģījumu ar samaksas veikšanu. Esmu apmierināta un pateicīga ŪDEKAI par operatīvo rīcību tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, kā arī pieslēguma izbūvē – darbi tika veikti vien divās dienās. Paldies! Turpiniet strādāt tikpat operatīvi un labā kvalitātē kā līdz šim! Vēlu veiksmi!» saka Inese.

 

Noteiks obligātu pieslēgšanos

Latvijas likumdošana pagaidām neparedz obligātu pieslēgšanos centrālajam kanalizācijas un ūdensvada tīklam, tomēr tieši šobrīd notiek diskusijas par likuma pieņemšanu, kas varētu regulēt dzīvojamo māju obligātu pieslēgšanu centralizētajai sistēmai (vismaz kanalizācijas tīkliem), tāpat kā tas notiek vairumā Eiropas valstu. Likuma pieņemšanas gadījumā pilsētās un ciemos, kur ir izbūvēti maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, iedzīvotājiem varēs piemērot arī sodus, piemēram, ja tiks atklāti patvaļīgi pieslēgumi ūdensvadam, ja mājas saimnieks nevarēs uzrādīt norēķinu kvītis par asenizācijas pakalpojumiem, ja tiks atklāti vides piesārņošanas gadījumi u.c.

 

Sīkāka informācija par pieslēgšanās iespējām un atzaru izbūvei nepieciešamo dokumentāciju pieejama ŪDEKAS mājaslapā www.udeka.lv, sadaļā Pakalpojumi, tēma: Ja vēlaties savu īpašumu pieslēgt pie Jūsu ielā izbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzariem, kā arī pašvaldības SIA ŪDEKA, tālr. 63607286.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: