Lai sniegtu materiālu atbalstu Ventspils pilsētā deklarētiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, un bērniem ar invaliditāti, Ventspils pilsētas pašvaldība no 20.03.2017. izmaksā Lieldienu pabalstu. No pašvaldības budžeta pabalstu izmaksai novirzīti līdzekļi 228 288 eiro apmērā.

Pabalstu 29,00 eiro apmērā var saņemt pensionāri un personas ar invaliditāti, ja pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas (neskaitot piemaksu pie pensijas) nepārsniedz 301,89 eiro, kā arī bērni ar invaliditāti, neatkarīgi no ģimenes ienākumu līmeņa. Kopumā pabalstu Lieldienās varēs saņemt 7 872 personas, no tām 132 bērni. Līdz 27.03.2017. pabalstu saņēmušas jau 4655 personas un no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmaksāti 134 995,00 eiro.

Atgādinām, ka minētā pabalsta izmaksa turpināsies līdz 31.05.2017. Pabalsta izmaksa bērniem ar invaliditāti 29,00 eiro apmērā sāksies 03.04.2017. un turpināsies līdz 31.05.2017.

No 10.04. līdz 13.04. no plkst.10.00 līdz plkst.14.00 pabalstu varēs saņemt arī Sociālā dienesta kasēs, kurās pabalsta izmaksa tiks organizēta, ņemot vērā iedalījumu pēc uzvārda sākuma burtiem.

•10.04. – K, Ķ, O,P;

•11.04. – A, Ā, D, H, I, Ī, J, L, Ļ, R;

•12.04. – B, N, Ņ, T, U, Ū,V,Y, Z, Ž;

•13.04. – C, Č, E, Ē, F, G, Ģ, M, S, Š.

No 24.04.2017. līdz 31.05.2017. pabalstu varēs saņemt Sociālā dienesta kasēs to parastajos darba laikos:

Raiņa ielā 10, tālr. 63601210

Pirmdienās – no 10.00-13.00

Trešdienās – no 12.00-15.00

Talsu ielā 39 (Pārventas filiālē), tālr. 6366001

Otrdienās – no 10.00-12.00

Ceturtdienās – no 12.00-15.00

Lai saņemtu pabalstu norēķinu kontā, personai ar iesniegumu jāvēršas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Pārventas filiālē, Talsu ielā 39. Iesnieguma veidlapa pieejama interneta vietnē www.ventspils.lv;

Pabalstu Sociālais dienests pārskaitīs uz norādīto kontu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Lūdzam iedzīvotājus ievērot, ka pabalstu iespējams pārskaitīt tikai uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu. Savukārt par bērniem ar invaliditāti iesniegumā jānorāda bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu konts.

Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītus iesniegumus iedzīvotāji var sūtīt uz Sociālā dienesta elektroniskā pasta adresi socdienests@ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: