Ventspils pilsētas pašvaldība kategoriski nepiekrīt Valsts kontroles izteiktajiem apgalvojumiem, ka Ventspilij 15 miljoni piešķirti ar apšaubāmu pamatojumu.

Ventspils pilsētas pašvaldība nepiekrīt Valsts kontroles revīzijas ziņojumā Vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētie klimata pārmaiņu samazināšanai paredzētie līdzekļi tiek plānoti un izlietoti efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām? un Valsts kontroles twitter kontā izteiktajiem apgalvojumiem, ka Ventspilij 15 miljoni eiro valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecībai piešķirti ar apšaubāmu pamatojumu.

Pirmkārt, vēlamies uzsvērt, ka Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma piešķiršana bija publisks un atklāts process, līdz ar to apgalvojums, ka finansējums piešķirts ar apšaubāmu pamatojumu, ir nepatiess.

Konkursa kritēriju apspriešanas process bija publisks un atklāts, un atbilstošs normatīvajiem aktiem, kas reglamentē valdībā izskatāmo dokumentu veidus, iesniegšanas, saskaņošanas, virzības un izskatīšanas kārtību, kā arī valdības pieņemto lēmumu noformēšanas kārtību.

Vēlamies atgādināt par Ministru kabineta 26.01.2016. noteikumu nr. 69 Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkām» nolikums virzīšanu apstiprināšanai valdībā gaitu.

Laika periodā noMinistru kabineta noteikumu projekta izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē (01.10.2015.) līdz noteikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā (26.01.2016.) bija 79 darba dienas, lai jebkurš interesents atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izteiktu savus ierosinājumus. Atbilstoši šai iespējai Ventspils kā aktīva pašvaldība gan kā biedrības Latvijas Lielo pilsētu asociācija pārstāvis, gan arī kā institūcija, kas sniegusi atzinumu par izsludināto MK noteikumu projektu, ir komentējusi un izteikusi ierosinājumus 3 reizes – (1) pēc noteikumu projekta izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē, (2) kā biedrības Latvijas Lielo pilsētu asociācija pārstāvim piedaloties MK noteikumu projekta publiskajā apspriešanā Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas rīkotajā sanāksmē, (3) izsakot ierosinājumus par pēc jau iepriekš minētās sanāksmes precizēto MK noteikumu projektu pirms noteikumu projekta apstiprināšanas valdībā.

Nevietā ir arī iepriekš izskanējušie apgalvojumi, ka kaut kas ticis gatavots speciāli Ventspilij. SIA Vides investīciju fonds konkursa ietvaros saņēma 13 projektu iesniegumus (12 projektu iesniedzējas ir pašvaldības iestādes, bet 1 projekta iesniegums saņemts no tiešās valsts pārvaldes iestādes). Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums piešķirts 7 projektiem: Cēsu, Ogres, Balvu, Siguldas un Talsu novada pašvaldībām, kā arī Daugavpils pilsētas domei un Ventspils pilsētas pašvaldībai.

Otrkārt, nepatiess un tendenciozs ir Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītais apgalvojums, ka jaunās valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecības projektam nav sagaidāms oglekļa dioksīda izmešu samazinājums.

Vēlamies uzsvērt, ka Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma piešķiršanas nosacījumi paredzēja divu veidu atbalstāmās darbības – (1) esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām vai (2) jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kas nozīmē, ka tiek izvirzītas ļoti augstas un oglekļa dioksīda emisiju samazinošas prasības no jauna uzbūvētās ēkas sasniedzamajiem energoefektivitātes rādītājiem1.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā un saskaņā ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvdarbu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem risinājumiem ir veikts un vienlaikus ar projekta iesniegumu SIA Vides investīciju fonds vērtēšanai iesniegts neatkarīga eksperta energoefektivitātes jomā novērtējums – ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām (kopējais enerģijas patēriņš apkurei noteikts 25,76 kWh/m2 gadā (divas reizes labāks nekā normatīvajos aktos noteiktā pieļaujamā augstākā robeža gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkām – 45 kWh/m2 gadā) un oglekļa dioksīda emisijas plānotais novērtējums sasniedz 10,75 kgCO2/m2.

Salīdzinājumam, ja celtu ēku, kas nav gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēka, atbilstoši normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā pieļaujamais kopējais ēkas enerģijas patēriņš apkurei būtu 100 kWh/m2, kas veidotu 4 reizes vairāk jeb 41,73 kgCO2/m2 gadā oglekļa dioksīda emisiju izmešu.

Atgādinām, ka Ventspils pilsētas pašvaldības centieni ieviest ilgtspējīgus būvniecības principus jaunu ēku būvniecībā, izmantojot videi draudzīgus un ilgmūžīgus materiālus, vienlaikus veicinot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkā, pērnā gada nogalē ir tikuši atzinīgi novērtēti. Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvprojekts konkursa Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2016 ietvaros atzīts par ilgtspējīgāko projektu Latvijā.

Vēlamies uzsvērt, ka Emisijas kvotu finanšu instrumenta līdzekļu piesaistīšana valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas projektam atklātā projektu konkursā ir viena no iespējām katastrofālās valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas situācijas sakārtošanai. Tāpēc nav izprotama pret jaunās valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecību vērstā, publiskajā telpā plašsaziņas līdzekļu mērķtiecīgi izplatītā nepatiesā informācija.

1 Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi nr. 383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju

Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēka šodien. Avārijas stāvoklis!

 

Lasi vēl

Komentāri (5)

 • -1
  šašliks 27.03.2017, 14:22:25

  Rakstība zem katras kritikas. Kā saprast, kur nosaukums, kur citāts, kur redaktora piezīmes? Par tādu rakstībā izmantotu lietu, kā "pēdiņas", esat dzirdējuši? Interpunkcijas analfabētisms. Varbūt VB līdzekļu taupīšanas nolūkos redaktoru amatā pieņem mazos melnos ar 3 klašu izglītību?

 • 0
  es 27.03.2017, 16:40:00

  Kāds redaktors? Raktīja Aldis Ābele, pilsētas domes izpilddirektors.

 • 0
  asd 27.03.2017, 17:14:03

  Tad jau vēl labāk!
  Steidzami vajadzīgs korektors,kurš pirms publicēšanas pārbaudaa un izlabo domes amatpersonu sastādītos tekstus!

 • 0
  Anita 28.03.2017, 13:24:44

  Tādi augstu izglītību ieguvuši cilvēki mūsu valstī ir pie vadības . Mēs vēl brīnāmies par notiekošo valstī.Šo tekstu vispār nevar normāli lasīt, gribas ar sarkanu tinti labot kļūdas.Būtu vismaz pievērsuši uzmanību ,kad dators pasvītro kļūdainu tekstu un labot uzreiz.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: