Valdība šodien noteica kārtību, kādā valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam var tikt uzliktas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu saistības sabiedriski svarīgu funkciju izpildei un kā kompensēt šos veiktos pakalpojumus.

Kā skaidro Satiksmes ministrijā, Saeima pērn pieņēma grozījumus likumā "Par aviāciju", paredzot, ka valsts un pašvaldība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukiem var uzlikt nodrošināt tādu sabiedriski svarīgu funkciju izpildi kā meklēšana un glābšana, civilmilitārās sadarbības atbalsta sniegšana un citu funkciju izpildi. Kā arī noteikt kārtību, kādā nosakāma un sedzama kompensācija par izmaksām, kuras lidlaukam rodas, izpildot uzliktās sabiedriski svarīgās funkcijas.

Valdības sēdē šodien akceptēti "Noteikumi par valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām sabiedriski svarīgu funkciju izpildei". Minētos noteikumus piemēro lidlaukiem, kuru vidējais gada satiksmes apjoms divu finanšu gadu laikā pirms pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas un arī uzlikto pakalpojumu sniegšanas saistību laikā nepārsniedz 200 000 pasažieru. Noteikumos minētajiem kritērijiem atbilst Liepājas un Ventspils lidlauki.

Ministrijā uzsver, ka sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas saistības lidlaukā, kas pieder kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, uzliek attiecīgā pašvaldība vai pašvaldība un ministrija, kas ir atbildīga par attiecīgo funkciju nodrošināšanu, noslēdzot sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas saistību līgumu. Noteikumi nosaka arī nosacījumu sastāvdaļas, kuras ir obligāti jāiekļauj minētajā līgumā.

LETA

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: